# Name TopCoder AC Ratio(user) AC (submission)
1166 Mini thumb hsnu2016 98.3% (173/176) 67.5% (208/308)
1167 Mini thumb fhvirus 95.7% (88/92) 67.8% (124/183)
1199 Mini thumb square output jddoia 92.6% (63/68) 48.9% (107/219)
1200 Mini thumb hsnu2016 100.0% (6/6) 81.8% (9/11)
1201 Mini thumb j  x41vascriptalert  t2   square image  1 93.8% (15/16) 46.2% (24/52)
1202 Mini thumb mikasa mikoto furikae 81.2% (56/69) 33.0% (103/312)
1203 Mini thumb 100 68.8% (22/32) 39.6% (55/139)
1204 Mini thumb fhvirus 92.1% (35/38) 56.8% (54/95)
1205 Mini thumb rubisama 87.2% (41/47) 27.9% (68/244)
1206 Mini thumb ya2 93.5% (29/31) 57.8% (52/90)
1207 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 100.0% (2/2) 27.3% (3/11)
1208 Mini thumb tan2 81.0% (111/137) 27.7% (215/775)