Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 125620 Mini thumb j  x41vascriptalert  t2   square image  1 puyu 228 4336 c++14 713 Bytes 2018-10-27 14:18:33
2 197014 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 236 2388 c++14 668 Bytes 2020-07-20 18:33:39
3 197013 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 236 2444 c++14 667 Bytes 2020-07-20 18:31:57
4 197012 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 236 2476 c++14 718 Bytes 2020-07-20 18:30:46
5 197015 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 240 2396 c++14 626 Bytes 2020-07-20 18:36:42
6 95246 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 250 980 c++11 515 Bytes 2018-01-06 15:57:11
7 8700 Mini thumb avatar double0 270 2220 c++11 747 Bytes 2015-02-02 10:24:36
8 191554 Mini thumb giphy JiKuai 324 3912 c++14 1.37 KB 2020-05-08 21:15:48
9 10022 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 343 2224 c++11 486 Bytes 2015-02-24 12:42:33
10 94625 Mini thumb 100 tmwilliamlin 350 2224 c++11 548 Bytes 2017-12-28 16:10:26
11 24963 Mini thumb q7wim SPS 385 1704 c++11 652 Bytes 2015-10-18 00:01:41
12 134277 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 392 3628 c++14 613 Bytes 2019-01-30 12:23:06
13 94626 Mini thumb 100 tmwilliamlin 398 2148 c++11 1.27 KB 2017-12-28 16:20:29
14 119032 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 412 4144 c++14 521 Bytes 2018-08-29 21:47:25
15 197010 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 440 2368 c++14 699 Bytes 2020-07-20 18:29:33
16 11152 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 446 1716 c++11 987 Bytes 2015-03-07 16:27:12
17 197011 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 448 2408 c++14 726 Bytes 2020-07-20 18:30:11
18 119033 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 488 4064 c++11 521 Bytes 2018-08-29 21:47:50
19 8086 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 530 1036 c++98 430 Bytes 2015-01-20 01:04:35
20 191472 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 536 2008 c++14 951 Bytes 2020-05-07 11:06:45
21 191470 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 616 3884 c++14 2.43 KB 2020-05-07 10:58:37
22 134273 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 616 4272 c++14 682 Bytes 2019-01-30 12:20:34
23 125476 Mini thumb maxresdefault YenSean 684 4372 c++14 1.53 KB 2018-10-25 12:06:57
24 225846 Mini thumb rubisama warner1129 840 4404 c++14 680 Bytes 2020-11-23 10:45:50