Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 86427 Mini thumb 100 $\boxed{\J}$ 12 1196 c++11 389 Bytes 2017-10-24 09:33:57
2 131203 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 12 3108 c++14 216 Bytes 2018-12-20 12:46:32
3 131202 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 12 3144 c++14 199 Bytes 2018-12-20 12:45:54
4 131199 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 12 3240 c++14 369 Bytes 2018-12-20 12:41:58
5 18094 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 14 1192 c++11 302 Bytes 2015-08-28 17:45:55
6 3000 Mini thumb 100 小T 15 1192 c++11 281 Bytes 2014-09-28 14:34:13
7 14252 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 15 1196 c++11 274 Bytes 2015-04-06 11:17:41
8 10035 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 15 1232 c++11 391 Bytes 2015-02-24 15:25:11
9 10032 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 15 1232 c++11 407 Bytes 2015-02-24 15:11:25
10 10033 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 15 1232 c++11 407 Bytes 2015-02-24 15:12:00
11 10034 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 15 1232 c++11 416 Bytes 2015-02-24 15:12:53
12 180214 Mini thumb 100 petjelinux 16 1332 c++14 613 Bytes 2020-02-21 22:56:29
13 180216 Mini thumb 100 petjelinux 16 1372 c++14 614 Bytes 2020-02-21 22:57:58
14 180217 Mini thumb 100 petjelinux 16 1448 c++14 610 Bytes 2020-02-21 22:58:37
15 131206 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 16 1476 c++14 156 Bytes 2018-12-20 12:49:25
16 131200 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 16 3188 c++14 204 Bytes 2018-12-20 12:44:32
17 131198 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 16 3284 c++14 344 Bytes 2018-12-20 12:40:27
18 180203 Mini thumb 100 petjelinux 16 3292 c++14 640 Bytes 2020-02-21 22:45:31
19 180192 Mini thumb 100 petjelinux 16 3344 c++14 473 Bytes 2020-02-21 22:35:49
20 180199 Mini thumb 100 petjelinux 16 3376 c++14 631 Bytes 2020-02-21 22:44:14
21 180206 Mini thumb 100 petjelinux 16 3400 c++14 637 Bytes 2020-02-21 22:49:05
22 180197 Mini thumb 100 petjelinux 16 3464 c++14 643 Bytes 2020-02-21 22:43:39
23 180194 Mini thumb 100 petjelinux 16 3476 c++14 643 Bytes 2020-02-21 22:41:48
24 17636 Mini thumb 100 starshunter 18 1188 c++11 329 Bytes 2015-08-18 17:54:33
25 18156 Mini thumb 100 $SCJ$ 18 1192 c++11 223 Bytes 2015-08-30 02:05:50
26 3001 Mini thumb spongebob squarepants yhchen0906 18 1192 c++11 288 Bytes 2014-09-28 14:34:37
27 2999 Mini thumb spongebob squarepants yhchen0906 19 1188 c++11 288 Bytes 2014-09-28 14:23:58
28 5712 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 19 1196 c++11 424 Bytes 2014-11-01 20:19:28
29 18157 Mini thumb 100 $SCJ$ 20 1196 c++11 241 Bytes 2015-08-30 02:11:27
30 131208 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 20 1492 c++14 154 Bytes 2018-12-20 12:51:12
31 131207 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 20 1500 c++14 154 Bytes 2018-12-20 12:49:43
32 125939 Mini thumb a 我就爛 20 3176 c++14 471 Bytes 2018-10-29 22:54:14
33 125561 Mini thumb maxresdefault YenSean 20 3252 c++14 1.29 KB 2018-10-26 08:49:23
34 163992 Mini thumb aim $\huge Che$ 20 7220 c++14 867 Bytes 2019-11-09 21:33:34
35 18158 Mini thumb 100 $SCJ$ 21 1196 c++11 246 Bytes 2015-08-30 02:24:26
36 3002 Mini thumb spongebob squarepants yhchen0906 23 1188 c++11 288 Bytes 2014-09-28 14:34:56
37 3003 Mini thumb spongebob squarepants yhchen0906 24 1188 c++11 275 Bytes 2014-09-28 14:35:55
38 136166 Mini thumb faee909b16b97852326a80d05073deca minson123 24 3212 c++14 332 Bytes 2019-02-18 15:48:01
39 131304 Mini thumb maxresdefault YenSean 24 3288 c++14 1.28 KB 2018-12-20 23:22:21
40 71600 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 27 4344 c++11 356 Bytes 2017-06-29 20:41:27
41 94757 Mini thumb 100 tmwilliamlin 27 5080 c++11 470 Bytes 2017-12-29 11:07:52
42 71599 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 39 4340 c++11 383 Bytes 2017-06-29 20:39:03
43 125575 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 156 3180 c++14 842 Bytes 2018-10-26 11:48:37