# Name TopCoder AC Ratio(user) AC (submission)
1152 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 99.2% (126/127) 74.3% (197/265)
1153 Mini thumb j  x41vascriptalert  t2   square image  1 94.1% (16/17) 37.9% (22/58)
1154 Mini thumb vi punching 100.0% (41/41) 81.4% (57/70)
1155 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 97.9% (46/47) 62.4% (68/109)
1156 Mini thumb output jddoia 100.0% (126/126) 88.3% (144/163)
1157 Mini thumb hsnu2016 87.5% (21/24) 11.6% (32/277)