Rank Username Nickname Motto Accepted AC Ratio
526 agritite Agritite 8 32.3% (10/31)
527 Mini thumb 100 secret937183 secret937183 8 32.3% (10/31)
528 Mini thumb 100 ethanl0518 ethanl0518 8 28.6% (8/28)
529 Mini thumb %e9%a0%ad%e8%b2%bc henrytsui henrytsui 8 26.5% (9/34)
530 Mini thumb 100 chsh710754 saber 8 25.5% (12/47)
531 Mini thumb 100 oscar10261 Letuverta 8 24.2% (8/33)
532 Mini thumb large 1a85b697d8613ef9 lovelypasta lovelypasta 8 24.2% (8/33)
533 Mini thumb 100 annshinewu annshinewu 8 24.0% (12/50)
534 Mini thumb stripe  1 cycatz RE自動機 $AC = WA ^ 3 + TLE ^ 3* (RE + MLE + PE)$ 8 23.9% (11/46)
535 Mini thumb 229398 410655409053460 1124860636 n snoopy1999 snoopy 8 22.9% (8/35)
536 Mini thumb dawae dawae DaWae We must find da wae 8 21.2% (11/52)
537 Mini thumb 100 bang BANG 8 21.1% (8/38)
538 Mini thumb 100 hank940115 唯我女校 寶島名高 8 20.8% (10/48)
539 Mini thumb 100 pamela 哇嗚 8 20.0% (9/45)
540 Mini thumb 100 toad toad 8 19.3% (11/57)
541 Mini thumb 100 b07902111 cehannn 8 19.0% (8/42)
542 Mini thumb 100 oliverhua hua 8 16.4% (10/61)
543 Mini thumb 100 cpcap cpcap 8 14.4% (13/90)
544 Mini thumb 100 jackie22chen Jackie22Chen 8 12.3% (8/65)
545 Mini thumb 100 dc1020090 lys0829 8 11.8% (8/68)
546 Mini thumb 100 lw310659 OwO 8 8.0% (14/174)
547 Mini thumb 100 axs hello,world 7 100.0% (13/13)
548 Mini thumb 100 baloneymath penguin779 我好帥 7 100.0% (7/7)
549 Mini thumb 100 marknsc0501 swamp 7 100.0% (7/7)
550 Mini thumb spongebob squarepants yhchen0906 yhchen0906 7 92.9% (13/14)