Rank Username Nickname Motto Accepted AC Ratio
426 Mini thumb ezgif.com gif maker niko X-tomato 17 35.2% (31/88)
427 Mini thumb 100 swear swear 17 30.4% (17/56)
428 Mini thumb 20061214110023 yucsh YUCSH++ 我愛跑步,跑步愛我 17 28.3% (97/343)
429 Mini thumb 100 easonsfriend iamverysmart 17 25.5% (24/94)
430 Mini thumb 100 rice9547 OAOUOAO 17 25.5% (26/102)
431 Mini thumb 100 wangsmallsmooth 雪乃 17 23.2% (19/82)
432 Mini thumb 100 bmk2451 BigMack 17 23.0% (23/100)
433 Mini thumb 100 ppetter1025 TreapKing 17 21.3% (26/122)
434 Mini thumb 100 asfhiol 333 17 14.4% (26/181)
435 Mini thumb out transparent 39 cpcap cpcap hello 17 12.9% (35/271)
436 Mini thumb 100 peikaiyeh yeh 16 77.3% (17/22)
437 Mini thumb s  22183939 anthonylee ChenAnLee 16 54.7% (29/53)
438 Mini thumb k tmpss96373 rgnerdplayer 埔里鎮長跳來跳去 16 42.5% (17/40)
439 Mini thumb s  13312008 hsiaoe 並沒有 16 39.3% (22/56)
440 Mini thumb 100 simonsici simonsici 16 38.9% (51/131)
441 Mini thumb 100 nicky nicky 16 37.5% (18/48)
442 Mini thumb fb img 1612612000494 davidliu 德式燒雞真好吃 16 35.3% (18/51)
443 Mini thumb 100 soytw soytw 16 32.4% (23/71)
444 Mini thumb 100 jamespeng JamesPeng 16 31.7% (19/60)
445 Mini thumb 100 dannyboy20031204 Clouder 16 19.1% (18/94)
446 Mini thumb 100 rwqlisa lisasasasa 16 16.8% (17/101)
447 Mini thumb 100 tonywei tonywei 16 13.1% (16/122)
448 Mini thumb 100 johnny87087 只會刷水題 16 12.9% (20/155)
449 Mini thumb 100 dube116 lolicon 15 100.0% (15/15)
450 Mini thumb profile morganlee Morgan 系統過宅,請稍後再來... 15 57.1% (16/28)