Rank Username Nickname Motto Accepted AC Ratio
226 Mini thumb 24011718 m chhu0830 Hsuan 12 100.0% (13/13)
227 Mini thumb 2016 04 09 23 45 59 000 ygi0427 Ying 南女百六廢人一隻。 12 80.0% (12/15)
228 Mini thumb 100 olddog olddog 12 60.0% (21/35)
229 Mini thumb 100 asdf79852 hyouneko 12 47.3% (26/55)
230 Mini thumb 100 johnchen902 johnchen902 我才不會讓你知道我有中二病的呢,哼! 12 42.1% (59/140)
231 Mini thumb giphy  1 googleak28282 古哥 12 40.0% (12/30)
232 Mini thumb b7d7075a c40c 494c b69f 18538eba5ed3.jpg. cb322494429  sr300 300 j3soon HALO The Gun Pointed at the Head of the Universe 12 35.5% (39/110)
233 Mini thumb 100 kakalan123 kakalan123 12 19.1% (17/89)
234 Mini thumb 1465129558833 ss8651twtw ss8651twtw 11 85.7% (12/14)
235 Mini thumb 100 samzhang samzhang 11 68.8% (11/16)
236 Mini thumb 100 fleroviumfl fleroviumfl 11 68.8% (11/16)
237 Mini thumb aaa ricky9667 廢物智障 大家一起變成智障吧~ 智障~ 智障~~ 11 65.2% (15/23)
238 ck10301050 chung 11 60.0% (12/20)
239 Mini thumb 100 gtr0107 blablabla 飄過 11 46.4% (13/28)
240 Mini thumb 100 onekind 0neKind 11 45.8% (11/24)
241 Mini thumb 100 aaafff222 aaafff222 11 44.0% (11/25)
242 Mini thumb images yoisaaceee InIn 11 38.7% (12/31)
243 Mini thumb 100 tearing0624 dis Soul 11 38.6% (17/44)
244 Mini thumb 100 leo900807 Leo 11 37.8% (14/37)
245 Mini thumb 100 vagrantlike ㄚ維 11 29.5% (13/44)
246 Mini thumb 100 ching ching 11 26.0% (13/50)
247 Mini thumb creeper4 creeperwsz creeperWSZ 11 21.1% (12/57)
248 Mini thumb 100 alexstrasza Alexstrasza 10 100.0% (13/13)
249 Mini thumb 100 ipj IPJ 10 83.3% (10/12)
250 Mini thumb 100 tzuchunchen TCC 10 66.7% (10/15)