Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 155136 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 0 1072 c99 336 Bytes 2019-08-11 23:31:59
2 154573 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 1088 c99 330 Bytes 2019-08-06 00:00:56
3 158411 Mini thumb screen shot 2019 12 10 at 1.07.19 am 我在膜拜祢 0 3136 c++14 408 Bytes 2019-09-28 11:44:51
4 154880 Mini thumb logo style2 ~Ice Tea~ 0 3220 c++14 524 Bytes 2019-08-08 20:26:14
5 163735 Mini thumb 100 double 0 3228 c++14 583 Bytes 2019-11-07 19:12:04
6 172677 Mini thumb 100 daniel920712 0 3400 c++14 333 Bytes 2020-01-03 10:31:32
7 154643 Mini thumb a !@#$%^&*()_+ 4 3404 c++14 1.32 KB 2019-08-06 16:54:10