Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 229331 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 28792 25812 c++14 2.28 KB 2020-12-09 09:11:53
2 227110 Mini thumb eivyz7fu8aezgii  4 warner1129 29328 39208 c++14 3.25 KB 2020-11-29 03:08:55
3 227029 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 31480 73164 c++14 3.08 KB 2020-11-28 18:29:16
4 218854 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 31552 24764 c++14 1.84 KB 2020-10-28 22:37:19
5 218852 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 31564 24892 c++14 1.81 KB 2020-10-28 22:35:01
6 229329 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 32376 24824 c++14 1.91 KB 2020-12-09 09:07:23
7 218036 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 32816 43704 c++14 4.13 KB 2020-10-26 10:08:39
8 227024 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 34344 65944 c++14 2.62 KB 2020-11-28 18:22:24
9 227026 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 34448 65972 c++14 3 KB 2020-11-28 18:26:19
10 227021 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 36488 80152 c++14 2.64 KB 2020-11-28 18:15:43
11 227109 Mini thumb eivyz7fu8aezgii  4 warner1129 38360 48380 c++14 2.43 KB 2020-11-29 03:06:07
12 146853 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 41044 52376 c++14 1.97 KB 2019-05-10 15:44:41
13 226996 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 42240 73864 c++14 2.68 KB 2020-11-28 17:14:38
14 227018 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 43268 80796 c++14 2.09 KB 2020-11-28 18:12:47
15 146842 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 45224 73280 c++14 2.8 KB 2019-05-09 11:55:45
16 147044 Mini thumb j  x41vascriptalert  t2   square image  1 puyu 55324 41824 c++14 1.37 KB 2019-05-14 14:29:10
17 229426 Mini thumb d4pea70 Seanliu 56460 42260 c++14 2.61 KB 2020-12-09 13:34:54
18 229430 Mini thumb d4pea70 Seanliu 57148 41788 c++14 2.54 KB 2020-12-09 13:38:31
19 229437 Mini thumb d4pea70 Seanliu 62184 41840 c++14 2.52 KB 2020-12-09 13:43:03
20 229409 Mini thumb d4pea70 Seanliu 76672 48052 c++14 1.59 KB 2020-12-09 13:20:16
21 229410 Mini thumb d4pea70 Seanliu 76820 48052 c++14 2.15 KB 2020-12-09 13:21:47
22 147976 Mini thumb oreimo anime2 promo 06 yp155136 77852 69564 c++14 4.02 KB 2019-05-24 10:24:39
23 229352 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 83972 160152 c++14 3.19 KB 2020-12-09 10:11:58
24 146843 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 85628 291964 c++14 1.72 KB 2019-05-09 12:02:16
25 229408 Mini thumb d4pea70 Seanliu 107208 47960 c++14 1.52 KB 2020-12-09 13:18:54