Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 34837 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 1511 23936 c++11 2.46 KB 2016-04-16 00:42:15
2 34737 Mini thumb download 喵喵 1700 22524 c++11 2.92 KB 2016-04-15 20:20:07
3 34836 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 1911 22984 c++11 1.98 KB 2016-04-16 00:35:49
4 34734 Mini thumb download 喵喵 1967 22568 c++11 2.73 KB 2016-04-15 20:17:19
5 34744 Mini thumb himoto bean 2045 22952 c++11 2.5 KB 2016-04-15 20:27:40
6 34736 Mini thumb himoto bean 2046 22956 c++11 2.46 KB 2016-04-15 20:19:34
7 34735 Mini thumb himoto bean 2062 22956 c++11 2.46 KB 2016-04-15 20:17:49
8 292244 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2476 21396 c++14 2.27 KB 2022-03-03 14:07:03
9 292243 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2536 21476 c++14 2.94 KB 2022-03-03 14:05:41
10 290776 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 3636 24104 c++17 3.02 KB 2022-02-17 14:28:02
11 34763 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 4068 22584 c++11 2.65 KB 2016-04-15 22:14:02