Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 184922 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1428 c++14 3.9 KB 2020-03-06 01:13:55
2 184483 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 0 1456 c++14 578 Bytes 2020-03-05 09:33:59
3 184919 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1460 c++14 3.92 KB 2020-03-06 01:12:23
4 184920 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1488 c++14 3.92 KB 2020-03-06 01:13:03
5 185082 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 2840 c++14 1 KB 2020-03-06 13:47:58
6 184917 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 3208 c++14 4.23 KB 2020-03-06 01:05:19
7 184918 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 3212 c++14 3.56 KB 2020-03-06 01:05:38
8 185077 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 3280 c++14 980 Bytes 2020-03-06 13:45:54
9 184915 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 3340 c++14 789 Bytes 2020-03-06 01:00:11
10 175011 Mini thumb 100 double 0 3412 c++14 613 Bytes 2020-01-26 16:25:29
11 184480 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 0 3412 c++14 1.48 KB 2020-03-05 09:32:43
12 11821 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 1 1184 c++11 621 Bytes 2015-03-13 10:42:31
13 85865 WeaK 1 1200 c++11 5.96 KB 2017-10-21 18:54:36
14 7835 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 3 1180 c++98 1.02 KB 2015-01-19 23:13:34
15 28719 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 3 1408 c++11 976 Bytes 2016-01-23 23:36:09
16 28720 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 5 1412 c++11 1000 Bytes 2016-01-23 23:37:08
17 70327 Mini thumb download 喵喵 24 2920 c++11 889 Bytes 2017-05-31 20:09:35
18 134042 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 24 3212 c++14 1.07 KB 2019-01-28 12:00:42
19 183210 Mini thumb a 中數理論 24 6872 c++14 701 Bytes 2020-03-01 19:25:08
20 134041 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 108 16728 c++14 2.94 KB 2019-01-28 11:52:11
21 70325 Mini thumb download 喵喵 109 10600 c++11 889 Bytes 2017-05-31 20:08:58
22 70323 Mini thumb download 喵喵 114 10364 c++11 889 Bytes 2017-05-31 20:08:21