Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 61249 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 0 504 c++11 335 Bytes 2017-02-12 11:47:48
2 126924 Mini thumb 100 tangjiyi 0 1500 c++14 517 Bytes 2018-11-09 00:50:04
3 133832 Mini thumb 100 Son of a NWB 0 1504 c99 216 Bytes 2019-01-24 13:17:33
4 152015 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 3248 c++14 421 Bytes 2019-06-23 16:22:24
5 152007 Mini thumb 100 LeoFu 0 3324 c++14 354 Bytes 2019-06-23 13:25:35
6 162361 Mini thumb siliconvalley blogart 1024x768 SpiderZoomX 0 3456 c++14 1.78 KB 2019-11-02 14:33:23
7 162680 Mini thumb image wiwiho 0 3512 c++14 3.18 KB 2019-11-04 15:21:17
8 55660 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 1 508 c++11 156 Bytes 2016-12-17 15:07:32
9 55659 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 2 508 c++11 154 Bytes 2016-12-17 15:06:17
10 9978 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 2 520 c++11 337 Bytes 2015-02-23 15:25:21
11 85161 WeaK 3 480 c++11 3.47 KB 2017-10-18 21:01:22
12 61263 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 3 508 c++11 151 Bytes 2017-02-12 15:14:26
13 61248 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 4 504 c++11 384 Bytes 2017-02-12 11:47:09
14 61272 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 4 508 c++11 143 Bytes 2017-02-12 15:24:09
15 61265 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 4 508 c++11 144 Bytes 2017-02-12 15:17:23
16 61268 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 4 508 c++11 144 Bytes 2017-02-12 15:19:12
17 60355 Mini thumb 100 sine wu 4 508 c++11 351 Bytes 2017-02-04 23:18:29
18 61323 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 4 512 c++11 335 Bytes 2017-02-12 22:40:49
19 102948 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 5 508 c++11 169 Bytes 2018-03-09 16:01:39
20 8024 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 5 524 c++98 340 Bytes 2015-01-20 00:20:20
21 55655 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 5 1184 c++11 798 Bytes 2016-12-17 15:03:58
22 61247 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 5 1188 c++11 534 Bytes 2017-02-12 11:38:59
23 90331 Mini thumb 100 青い猫 5 1192 c++11 336 Bytes 2017-11-22 01:00:40
24 84666 Mini thumb a !@#$%^&*()_+ 5 1256 c++11 372 Bytes 2017-10-15 11:42:07
25 85160 WeaK 6 1208 c++11 5.03 KB 2017-10-18 20:59:56
26 85165 Mini thumb 100 udchen 6 1248 c++11 369 Bytes 2017-10-18 21:21:10
27 75825 Mini thumb 100 $\boxed{\J}$ 7 1196 c++11 328 Bytes 2017-08-22 20:45:28
28 107845 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 8 516 c++14 734 Bytes 2018-04-10 21:26:16
29 61271 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 8 1244 c++11 188 Bytes 2017-02-12 15:23:43
30 98907 Mini thumb 100 tsyr 10 1488 c++11 240 Bytes 2018-02-15 23:06:26
31 107842 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 11 1304 c++14 655 Bytes 2018-04-10 21:20:23
32 107956 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 11 1308 c++14 562 Bytes 2018-04-12 13:11:30
33 112344 Mini thumb 100 daniel920712 13 1304 c++14 706 Bytes 2018-06-03 18:28:13
34 127024 Mini thumb 100 黑夜月 16 3296 c++14 717 Bytes 2018-11-10 18:38:15