Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 197446 Mini thumb fhvirus FHVirus 8 2392 c++14 893 Bytes 2020-07-23 10:30:41
2 96510 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 8 5312 c++11 868 Bytes 2018-01-23 20:48:44
3 86961 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 9 532 c++11 782 Bytes 2017-10-25 14:57:44
4 59427 Mini thumb output jddoia icube 11 1148 c++11 797 Bytes 2017-01-29 20:17:32
5 44776 Mini thumb 100 waynetuinfor 16 1096 c++11 1.15 KB 2016-10-02 13:44:18
6 59426 Mini thumb output jddoia icube 48 1188 c++11 448 Bytes 2017-01-29 20:15:45
7 16481 Mini thumb   嚕嚕 49 516 c++11 423 Bytes 2015-06-12 01:34:11
8 59425 Mini thumb output jddoia icube 57 1192 c++11 727 Bytes 2017-01-29 20:14:47
9 86960 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 58 516 c++11 439 Bytes 2017-10-25 14:56:21
10 197278 Mini thumb avatar Zrn 60 3360 c++14 436 Bytes 2020-07-21 21:23:30
11 86959 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 63 520 c++11 431 Bytes 2017-10-25 14:54:26
12 59414 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 63 1028 c++11 453 Bytes 2017-01-29 19:34:02
13 129739 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 64 3036 c++14 1014 Bytes 2018-12-13 12:58:38
14 129738 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 64 3316 c++14 1012 Bytes 2018-12-13 12:58:15
15 32761 Mini thumb 14585436 569570243230761 1195380580 n 我WA了 65 1264 c++11 745 Bytes 2016-03-18 16:24:16
16 16492 Mini thumb 100 青い猫 69 1212 c++11 487 Bytes 2015-06-12 13:37:05
17 130284 Mini thumb 100 double 76 3184 c++14 389 Bytes 2018-12-15 18:47:27
18 44770 WeaK 150 1204 c++11 573 Bytes 2016-10-02 13:10:46
19 91139 Mini thumb 100 MoneyGod 160 1204 c++11 672 Bytes 2017-12-01 15:08:18
20 87073 Mini thumb 100 貓右 161 1236 c++11 392 Bytes 2017-10-25 23:28:12
21 44774 Mini thumb 100 waynetuinfor 162 1252 c++11 942 Bytes 2016-10-02 13:42:13
22 127480 Mini thumb 100 我是臭甲 236 3296 c++14 837 Bytes 2018-11-16 18:24:06
23 127478 Mini thumb 100 柳橙汁 264 3060 c++14 797 Bytes 2018-11-16 17:50:23
24 130283 Mini thumb 100 double 264 3088 c++14 350 Bytes 2018-12-15 18:47:06