Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 31179 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 452 c++11 1.04 KB 2016-03-03 00:44:04
2 31175 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 496 c++11 1023 Bytes 2016-03-03 00:41:44
3 60980 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 0 504 c++11 298 Bytes 2017-02-10 12:30:51
4 11619 Mini thumb 100 ej0cl6 0 516 c++11 610 Bytes 2015-03-11 01:37:36
5 144219 Mini thumb vqv4lsq icube 0 3036 c++14 430 Bytes 2019-04-05 15:42:55
6 145867 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 3068 c++14 833 Bytes 2019-04-23 10:32:01
7 144564 Mini thumb j  x41vascriptalert  t2   square image  1 puyu 0 3084 c++14 355 Bytes 2019-04-08 16:11:53
8 150028 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 0 3188 c++14 386 Bytes 2019-06-09 14:26:28
9 230092 Mini thumb tenor Doludu = = 0 3308 c++14 1.17 KB 2020-12-13 08:58:28
10 155302 Mini thumb aim $\huge Che$ 0 3436 c++14 643 Bytes 2019-08-14 23:55:04
11 31172 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1 484 c++11 911 Bytes 2016-03-03 00:37:33
12 31173 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1 484 c++11 911 Bytes 2016-03-03 00:39:08
13 31171 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1 488 c++11 2.15 KB 2016-03-03 00:31:27
14 31177 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1 492 c++11 1003 Bytes 2016-03-03 00:42:44
15 80680 Mini thumb tan2 skylinebaby 1 1188 c++11 325 Bytes 2017-09-24 01:15:19
16 17474 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 1 1192 c++11 360 Bytes 2015-08-13 15:48:33
17 31463 Mini thumb 5 1455796556570 Starry 1 1192 c++11 396 Bytes 2016-03-05 11:02:56
18 18068 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 1 1192 c++11 455 Bytes 2015-08-27 17:45:03
19 29881 WeaK 1 1228 c++11 331 Bytes 2016-02-21 01:01:16
20 73841 Mini thumb 26151417 917378325105508 9056743098364723200 n HanaYukii 1 1248 c++11 436 Bytes 2017-07-22 07:46:07
21 73836 Mini thumb 26151417 917378325105508 9056743098364723200 n HanaYukii 1 1276 c++11 278 Bytes 2017-07-22 07:30:58
22 96064 Mini thumb 19458257 810959779053378 1871830340 n Mooncy@kappa 1 1276 c++11 393 Bytes 2018-01-16 12:15:28
23 73843 Mini thumb 26151417 917378325105508 9056743098364723200 n HanaYukii 2 1176 c++11 401 Bytes 2017-07-22 07:48:07
24 29251 Mini thumb 10622798 958127070879663 8606886173751647255 n Teemo 2 1188 c++11 520 Bytes 2016-02-01 10:57:09
25 51402 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 2 1192 c++11 304 Bytes 2016-11-10 11:38:07
26 29883 WeaK 2 1192 c++11 643 Bytes 2016-02-21 01:07:34
27 31116 Mini thumb q7wim SPS 2 1196 c++11 556 Bytes 2016-03-02 20:00:33
28 106684 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 2 1492 c++11 481 Bytes 2018-03-29 19:18:38
29 47556 Mini thumb w1h4m7 sheep 3 1192 c++11 474 Bytes 2016-10-19 12:48:41
30 30707 Mini thumb 100 waynetuinfor 3 1192 c++11 632 Bytes 2016-02-28 14:03:35
31 49502 Mini thumb 100 Ken 3 1224 c++11 427 Bytes 2016-10-30 11:37:13
32 116812 Mini thumb 100 hhhaaahhhaa 4 3240 c++14 391 Bytes 2018-08-04 16:44:07
33 106662 Mini thumb 100 bankai 5 1476 c++11 312 Bytes 2018-03-29 18:45:33