< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 176295 Mini thumb 100 double 12 3848 c++14 921 Bytes 2020-02-03 18:16:01
2 176296 Mini thumb 100 double 12 4020 c++14 861 Bytes 2020-02-03 18:16:18
3 176297 Mini thumb 100 double 12 4044 c++14 857 Bytes 2020-02-03 18:17:16
4 176298 Mini thumb 100 double 12 4060 c++14 859 Bytes 2020-02-03 18:17:49
5 61575 Mini thumb 100 guagua 15 2096 c++11 2.03 KB 2017-02-15 15:02:45
6 20652 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 17 1708 c++11 607 Bytes 2015-09-20 11:08:16
7 20619 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 17 1708 c++11 1003 Bytes 2015-09-19 22:34:53
8 25500 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 17 1716 c++11 851 Bytes 2015-10-21 16:41:14
9 8439 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 17 1716 c++11 1.3 KB 2015-01-28 08:14:39
10 20585 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 17 2104 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:06:23
11 20592 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 17 2104 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:08:13
12 20651 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 18 1704 c++11 561 Bytes 2015-09-20 11:04:10
13 69392 Mini thumb 100 hikaru 18 1704 c++11 633 Bytes 2017-05-15 22:21:16
14 20609 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 18 1704 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:30:00
15 20649 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 18 1708 c++11 529 Bytes 2015-09-20 10:53:14
16 20617 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 18 1708 c++11 1003 Bytes 2015-09-19 22:34:13
17 20608 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 18 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:29:45
18 20616 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 18 1712 c++11 1003 Bytes 2015-09-19 22:33:56
19 20576 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 18 2104 c++11 1.01 KB 2015-09-19 21:05:01
20 20586 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 18 2104 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:06:37
21 20589 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 18 2104 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:07:23
22 20648 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 19 1708 c++11 622 Bytes 2015-09-20 10:47:39
23 20610 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 19 1712 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:31:08
24 20029 Mini thumb avatar double0 19 1716 c++11 925 Bytes 2015-09-18 11:55:51
25 20600 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 20 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:13:23
26 20595 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 20 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:10:41
27 20333 Mini thumb 10622798 958127070879663 8606886173751647255 n Teemo 20 1712 c++11 962 Bytes 2015-09-18 16:25:36
28 20596 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 20 1712 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:11:27
29 20590 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 20 2104 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:07:42
30 144972 Mini thumb output jddoia icube 20 3552 c++14 588 Bytes 2019-04-14 20:02:12
31 20598 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 21 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:12:30
32 20602 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 21 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:14:02
33 20604 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 21 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:14:33
34 20611 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 21 1712 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:32:39
35 20587 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 21 2100 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:06:52
36 25764 Mini thumb 3ac79f3df8dcd1001410d90a738b4710b9122f08 矢澤にこ 21 5756 c++11 525 Bytes 2015-10-23 14:51:31
37 20599 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 22 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:12:50
38 20601 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 22 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:13:39
39 20615 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 22 1712 c++11 1003 Bytes 2015-09-19 22:33:27
40 20567 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 22 1972 c++11 2.11 KB 2015-09-19 20:50:14
41 20607 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 23 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:29:28
42 20647 Mini thumb 100 starshunter 23 1972 c++11 801 Bytes 2015-09-20 10:41:57
43 20593 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 23 2100 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:08:28
44 25766 Mini thumb 3ac79f3df8dcd1001410d90a738b4710b9122f08 矢澤にこ 23 5756 c++11 596 Bytes 2015-10-23 14:56:06
45 20597 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 24 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:12:11
46 20606 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 24 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:29:12
47 20618 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 24 1712 c++11 1003 Bytes 2015-09-19 22:34:36
48 20603 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 24 1712 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:14:18
49 176294 Mini thumb 100 double 24 3900 c++14 876 Bytes 2020-02-03 18:15:35
50 20594 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 25 1708 c++11 1.04 KB 2015-09-19 22:09:57
51 20588 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 25 2100 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:07:07
52 20612 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 26 1712 c++11 545 Bytes 2015-09-19 22:32:54
53 20591 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 32 2104 c++11 1.08 KB 2015-09-19 22:07:58
54 155010 Mini thumb 100 eric_xiao 36 3964 c++14 860 Bytes 2019-08-10 08:43:33
  < >