Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 53054 Mini thumb  Posen 0 492 c++11 505 Bytes 2016-11-27 22:15:21
2 38535 Mini thumb booboo niorehkids 0 496 c90 536 Bytes 2016-08-27 15:49:43
3 49856 Mini thumb 100 admin 0 496 c++11 557 Bytes 2016-11-01 21:38:59
4 14245 Mini thumb 100 Hank0001 0 500 c++98 704 Bytes 2015-04-05 22:28:10
5 36473 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 0 504 c++11 450 Bytes 2016-06-26 22:00:45
6 9496 Mini thumb 100 hyouneko 1 476 c++11 485 Bytes 2015-02-17 12:25:45
7 65328 Mini thumb 100 RDTopTop 1 476 c++11 562 Bytes 2017-03-18 09:03:06
8 64514 Mini thumb 100 snowman 1 492 c++11 400 Bytes 2017-03-08 20:52:34
9 5911 Mini thumb 100 IPJ 1 500 c++11 321 Bytes 2014-11-05 09:50:43
10 9196 Mini thumb  嚕嚕 1 500 c++11 393 Bytes 2015-02-13 21:58:45
11 49970 Mini thumb giphy 1 實中34th的一個人 2 492 c++11 406 Bytes 2016-11-01 23:03:34
12 60028 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 2 492 c++11 411 Bytes 2017-02-03 09:35:20
13 38545 Mini thumb hqdefault Vincent Lin 2 492 c++11 551 Bytes 2016-08-27 22:49:52
14 72167 Mini thumb 100 puyu 2 496 c++11 428 Bytes 2017-07-06 10:23:15
15 5547 Mini thumb 100 73T= 2 504 c++11 1.3 KB 2014-10-30 01:36:02
16 773 Mini thumb 24011718 m Hsuan 2 508 c++11 392 Bytes 2014-08-27 14:03:11
17 60030 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 3 492 c++11 411 Bytes 2017-02-03 09:38:52
18 60027 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 3 492 c++11 414 Bytes 2017-02-03 09:34:41
19 2757 Mini thumb square 20130817033740 alice schuberg Jason 3 496 c++11 504 Bytes 2014-09-25 13:05:29
20 10470 Mini thumb 100 ej0cl6 3 500 c++11 456 Bytes 2015-03-02 17:14:43
21 14873 Mini thumb 537819 182187811932250 669508120 n d5336 1399277025622 gtyuse 3 500 c++11 502 Bytes 2015-04-22 23:55:10
22 97236 Mini thumb 100 freshman0213 3 504 c++11 365 Bytes 2018-01-29 21:02:01
23 7508 Mini thumb 561960 272580696159024 570435028 n 吳宗達 4 480 c++11 453 Bytes 2015-01-07 19:23:01
24 3900 Mini thumb lnishan lnishan 4 480 c++11 689 Bytes 2014-10-08 18:46:36
25 14540 Mini thumb 100 a127000555 4 504 c++11 321 Bytes 2015-04-12 23:26:44
26 7511 Mini thumb 561960 272580696159024 570435028 n 吳宗達 5 480 c++11 380 Bytes 2015-01-07 19:36:52
27 15998 Mini thumb 100 Allen Hu 5 480 c++98 425 Bytes 2015-05-21 21:50:20
28 7507 Mini thumb 561960 272580696159024 570435028 n 吳宗達 5 480 c++11 436 Bytes 2015-01-07 19:19:55
29 7510 Mini thumb 561960 272580696159024 570435028 n 吳宗達 5 484 c++11 453 Bytes 2015-01-07 19:32:17
30 16638 Mini thumb 100 yao99 5 484 c++11 513 Bytes 2015-06-25 06:21:56
31 76204 Mini thumb tan2 skylinebaby 5 492 c++11 417 Bytes 2017-08-26 18:49:00
32 15667 Mini thumb 1185786 498834483542926 852186919 n aalexx 5 492 c++11 1.6 KB 2015-05-12 16:56:21
33 108358 Mini thumb 100 333 5 496 c11 482 Bytes 2018-04-16 14:04:11
34 920 Mini thumb avatar double0 5 496 c++11 498 Bytes 2014-09-01 20:47:52
35 1429 Mini thumb qftupe1 yu 5 496 c++11 550 Bytes 2014-09-14 16:13:22
36 16703 Mini thumb 9ftjimr 別玩judge了好不好 5 500 c++11 334 Bytes 2015-07-05 16:40:12
37 4463 Mini thumb 10711970 523957384414762 14830415 o eopXD 5 500 c++11 523 Bytes 2014-10-10 18:11:42
38 14809 Mini thumb 100 nctufox 5 500 c++11 636 Bytes 2015-04-20 16:53:06
39 26273 Mini thumb  MO 5 500 c++11 748 Bytes 2015-10-28 12:28:31
40 26276 Mini thumb  MO 5 500 c++11 748 Bytes 2015-10-28 12:31:13
41 26271 Mini thumb  MO 5 500 c++11 750 Bytes 2015-10-28 12:27:37
42 7506 Mini thumb 561960 272580696159024 570435028 n 吳宗達 5 504 c++11 445 Bytes 2015-01-07 19:16:00
43 26267 Mini thumb  MO 5 504 c++11 756 Bytes 2015-10-28 12:25:00
44 26272 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 5 504 c++11 837 Bytes 2015-10-28 12:27:39
45 26265 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 5 504 c++11 968 Bytes 2015-10-28 12:17:46
46 6580 Mini thumb 100 brad 5 508 c++11 648 Bytes 2014-11-28 23:53:22
47 6370 Mini thumb 10858505 1526162567637138 7571544688392644830 n 橘子睿 5 512 c++11 317 Bytes 2014-11-19 10:53:04
48 14170 Mini thumb dancing banana kevinorjohn 5 1080 c++11 520 Bytes 2015-04-05 00:17:17
49 6978 Mini thumb ada29b2bcff9d161a62574d285814a2f d4mvs77 eheu 5 1160 c++11 559 Bytes 2014-12-13 15:22:16
50 6975 Mini thumb 100 ghost 5 1160 c++11 698 Bytes 2014-12-13 15:18:19
51 72483 Mini thumb 100 puyu 5 1168 c++11 565 Bytes 2017-07-09 10:24:04
52 70783 Mini thumb  Polaris 5 1172 c++11 469 Bytes 2017-06-12 00:32:51
53 9535 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 5 1176 c++11 380 Bytes 2015-02-17 20:54:30
54 9151 Mini thumb 100 kawa 5 1176 c++11 436 Bytes 2015-02-13 10:32:23
55 16206 Mini thumb 100 tonywei 5 1176 c++11 618 Bytes 2015-05-31 20:27:59
56 9516 Mini thumb 100 TEST99 5 1180 c++11 852 Bytes 2015-02-17 17:04:53
57 9517 Mini thumb 100 Anonymous 5 1180 c++11 852 Bytes 2015-02-17 17:06:11
58 30837 lightbulb 5 1216 c++11 657 Bytes 2016-02-29 10:34:24
59 54019 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n iloveIMO 5 1216 c++11 979 Bytes 2016-12-08 21:43:33
60 72164 Mini thumb 100 puyu 5 1220 c++11 445 Bytes 2017-07-06 10:15:20
61 38072 Mini thumb 100 EBM 5 1220 c++11 522 Bytes 2016-08-15 12:00:53
62 36782 Mini thumb 100 Doomhammer 5 1220 c++11 589 Bytes 2016-07-08 13:14:43
63 28396 Mini thumb 100 guagua 5 1220 c++11 1.17 KB 2016-01-07 03:31:00
64 9086 Mini thumb 100 pilgrimallen 5 1224 c++11 376 Bytes 2015-02-11 19:07:07
65 9152 Mini thumb  忍野ヤン 5 1224 c++11 470 Bytes 2015-02-13 10:42:30
66 77048 Mini thumb e0127576 pclightyear 5 1224 c++11 472 Bytes 2017-09-05 09:36:20
67 77336 Mini thumb 100 dis Soul 5 1224 c++11 586 Bytes 2017-09-08 21:49:27
68 27994 Mini thumb nobody calls me tubby HahA 5 1228 c++11 314 Bytes 2015-12-09 19:18:04
69 58036 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 5 1228 c++11 382 Bytes 2017-01-17 11:05:20
70 70771 Mini thumb picture $e^{r^d}1$ 5 1228 c++11 641 Bytes 2017-06-11 15:44:13
71 9504 Mini thumb 100 ethanl0518 5 1232 c++11 275 Bytes 2015-02-17 13:40:22
72 75696 Mini thumb 100 testingj 5 1236 c++11 445 Bytes 2017-08-21 12:13:33
73 72501 Mini thumb 100 puyu 5 1236 c++11 797 Bytes 2017-07-09 10:52:14
74 70758 Mini thumb  Wei恩 5 1240 c++11 361 Bytes 2017-06-11 11:18:02
75 71025 Mini thumb   13 bert 5 1240 c++11 508 Bytes 2017-06-14 14:30:12
76 96484 Mini thumb 100 青い猫 5 1240 c++11 710 Bytes 2018-01-23 15:11:09
77 53231 Mini thumb head icon bb 5 1240 c++11 786 Bytes 2016-11-30 22:02:47
78 72630 Mini thumb 100 puyu 5 1240 c++11 799 Bytes 2017-07-10 16:15:22
79 87756 Mini thumb  Polaris 5 1244 c++11 318 Bytes 2017-10-28 20:56:49
80 93274 Mini thumb 100 陳魚超強 5 1244 c++11 360 Bytes 2017-12-18 03:25:25
81 11868 Mini thumb 100 starshunter 5 1244 c++11 415 Bytes 2015-03-13 21:23:02
82 96489 Mini thumb 100 Popcorn 5 1244 c++11 438 Bytes 2018-01-23 15:47:52
83 68437 boook 5 1244 c++11 1.97 KB 2017-04-22 22:23:59
84 31591 Mini thumb 100 shawn 5 1248 c++11 378 Bytes 2016-03-08 15:24:07
85 53229 Mini thumb head icon bb 5 1248 c++11 1.13 KB 2016-11-30 21:50:21
86 11561 Mini thumb gg <p>0w1</p> 5 1260 c++11 375 Bytes 2015-03-10 21:31:29
87 3086 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 6 480 c++11 374 Bytes 2014-09-29 01:49:34
88 15654 Mini thumb 1185786 498834483542926 852186919 n aalexx 6 492 c++11 1.67 KB 2015-05-12 14:29:45
89 1212 Mini thumb 100 eazyreal 6 496 c++11 407 Bytes 2014-09-08 17:53:51
90 2245 Mini thumb tmp music960633 6 496 c++11 560 Bytes 2014-09-19 23:29:42
91 26275 Mini thumb  MO 6 496 c++11 748 Bytes 2015-10-28 12:30:33
92 7512 Mini thumb 561960 272580696159024 570435028 n 吳宗達 6 504 c++11 389 Bytes 2015-01-07 19:43:39
93 7509 Mini thumb 561960 272580696159024 570435028 n 吳宗達 6 504 c++11 456 Bytes 2015-01-07 19:27:25
94 26270 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 6 504 c++11 839 Bytes 2015-10-28 12:26:24
95 26266 Mini thumb  MO 6 504 c++11 960 Bytes 2015-10-28 12:23:41
96 42 Mini thumb 100 蚯蚓 6 516 c++11 640 Bytes 2014-08-12 20:49:38
97 6977 Mini thumb ada29b2bcff9d161a62574d285814a2f d4mvs77 eheu 6 1160 c++11 698 Bytes 2014-12-13 15:19:32
98 8685 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 6 1164 c++11 643 Bytes 2015-01-31 22:20:01
99 72052 Mini thumb 100 puyu 6 1168 c++11 752 Bytes 2017-07-04 16:29:48
100 76088 Mini thumb 13782220 1795972017288449 6621465508300442607 n YPL 6 1176 c++11 664 Bytes 2017-08-25 20:31:08
101 17118 Mini thumb 14585436 569570243230761 1195380580 n 我WA了 6 1176 c++11 676 Bytes 2015-07-30 20:20:16
102 96406 Mini thumb 100 w4ynebbcola 6 1200 c++11 302 Bytes 2018-01-22 01:36:29
103 18336 Mini thumb 100 $SCJ$ 6 1220 c++11 420 Bytes 2015-09-02 19:58:25
104 9158 Mini thumb 100 摳頂羅 6 1220 c++11 505 Bytes 2015-02-13 11:14:11
105 28670 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 6 1220 c++11 508 Bytes 2016-01-22 15:30:38
106 72165 Mini thumb 100 puyu 6 1224 c++11 448 Bytes 2017-07-06 10:17:59
107 74361 Mini thumb avatar ToMmyDong 6 1224 c++11 508 Bytes 2017-07-29 18:01:30
108 36179 Mini thumb 100 soytw 6 1228 c++11 258 Bytes 2016-06-03 13:22:30
109 9345 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 6 1232 c++11 266 Bytes 2015-02-16 16:26:57
110 37927 小波塊 6 1232 c++11 284 Bytes 2016-08-09 22:34:30
111 17849 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 6 1232 c++11 373 Bytes 2015-08-22 11:00:49
112 37336 Mini thumb 100 intmain 6 1236 c++11 326 Bytes 2016-07-19 14:36:28
113 3103 Mini thumb 100 calvin9403 7 496 c++11 605 Bytes 2014-09-29 09:26:02
114 4464 Mini thumb 10711970 523957384414762 14830415 o eopXD 7 500 c++11 504 Bytes 2014-10-10 18:12:39
115 26274 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 7 500 c++98 833 Bytes 2015-10-28 12:29:38
116 6976 Mini thumb ada29b2bcff9d161a62574d285814a2f d4mvs77 eheu 7 1160 c++11 698 Bytes 2014-12-13 15:19:16
117 37443 Mini thumb 03 tangent 7 1168 c++11 424 Bytes 2016-07-22 18:32:39
118 38557 Mini thumb faee909b16b97852326a80d05073deca minson123 7 1208 c++11 731 Bytes 2016-08-27 23:41:08
119 65326 Mini thumb 343jksfld ltf0501 7 1212 c++11 324 Bytes 2017-03-18 08:47:40
120 63778 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 7 1216 c++11 544 Bytes 2017-03-01 11:30:13
121 64517 Mini thumb 100 snowman 7 1224 c++11 372 Bytes 2017-03-08 21:11:46
122 72163 Mini thumb 100 puyu 7 1224 c++11 387 Bytes 2017-07-06 10:09:51
123 72261 Mini thumb cover HanaYukii 7 1224 c++11 588 Bytes 2017-07-06 17:42:31
124 36666 Mini thumb p lawfung 7 1232 c++11 316 Bytes 2016-07-04 21:44:02
125 72498 Mini thumb 100 puyu 7 1232 c++11 797 Bytes 2017-07-09 10:50:45
126 50532 Mini thumb 1246904 //i amcpdog 7 1236 c++11 413 Bytes 2016-11-04 11:31:57
127 72166 Mini thumb 100 puyu 7 1236 c++11 496 Bytes 2017-07-06 10:21:19
128 74298 Mini thumb 100 $ stcs $ 7 1240 c++11 407 Bytes 2017-07-28 11:11:22
129 62663 Mini thumb 100 自動答案 7 1240 c++11 413 Bytes 2017-02-20 01:21:28
130 36173 Mini thumb 100 waynetuinfor 7 1240 c++11 464 Bytes 2016-06-03 08:05:25
131 74296 Mini thumb 100 $ stcs $ 7 1240 c++11 640 Bytes 2017-07-28 10:59:35
132 31940 Mini thumb 100 jd3 7 1240 c++11 669 Bytes 2016-03-14 14:48:28
133 96483 Mini thumb 100 青い猫 7 1240 c++11 699 Bytes 2018-01-23 15:09:57
134 96465 Mini thumb 100 青い猫 7 1240 c++11 701 Bytes 2018-01-23 03:20:21
135 96487 Mini thumb 100 青い猫 7 1240 c++11 823 Bytes 2018-01-23 15:36:54
136 50697 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 7 1244 c++11 331 Bytes 2016-11-05 16:38:30
137 88433 Mini thumb 100 tmwilliamlin 7 1244 c++11 354 Bytes 2017-11-02 21:19:58
138 9415 Mini thumb 100 MnO2 7 1800 haskell 395 Bytes 2015-02-16 20:40:22
139 464 Mini thumb index ..... jo4 8 480 c++11 418 Bytes 2014-08-21 11:10:57
140 171 Mini thumb f355836eddc451da1b2a1136b7fd5266d216328b 魔法偽娘帕秋莉 8 496 c++11 543 Bytes 2014-08-13 16:19:54
141 16989 Mini thumb 10622798 958127070879663 8606886173751647255 n Teemo 8 1176 c++11 832 Bytes 2015-07-22 11:34:02
142 26707 Mini thumb q7wim SPS 8 1216 c++11 883 Bytes 2015-11-02 22:40:13
143 61662 Mini thumb 100 archerop 8 1224 c++11 446 Bytes 2017-02-15 21:47:51
144 2644 Mini thumb youmu1 Handsome Liu 8 1224 c++11 472 Bytes 2014-09-23 13:35:44
145 41544 Mini thumb creeper4 creeperWSZ 8 1224 c++11 529 Bytes 2016-09-13 22:42:42
146 36993 Mini thumb 100 Jeffrey 8 1224 c++11 767 Bytes 2016-07-13 15:38:50
147 41229 Mini thumb 100 Ken 8 1236 c++11 488 Bytes 2016-09-10 23:37:01
148 42291 Mini thumb 100 $\boxed{\J}$ 8 1240 c++11 415 Bytes 2016-09-17 01:25:11
149 96482 Mini thumb 100 青い猫 8 1240 c++11 688 Bytes 2018-01-23 15:09:10
150 50533 Mini thumb 100 WayneKao WYK 9 1184 c++11 733 Bytes 2016-11-04 11:40:14
151 37986 Mini thumb 100 kakaka 9 1216 c++11 664 Bytes 2016-08-11 04:24:36
152 6619 Mini thumb 100 xuan 9 1220 c++11 352 Bytes 2014-12-02 18:01:33
153 24314 小波塊 9 1224 c++11 310 Bytes 2015-10-08 09:52:52
154 36763 Mini thumb 2131735 uier 9 1224 c++11 610 Bytes 2016-07-07 15:38:12
155 47261 Mini thumb 100 MiccWan 9 1224 c++11 755 Bytes 2016-10-17 23:27:58
156 84843 Mini thumb 100 double 9 1232 c++11 345 Bytes 2017-10-16 20:18:06
157 30827 Mini thumb xx applestyle jackyliuxx 9 1232 c++11 813 Bytes 2016-02-29 02:01:13
158 36088 WeaK 9 1236 c++11 476 Bytes 2016-05-29 10:06:37
159 72489 Mini thumb 100 puyu 9 1236 c++11 805 Bytes 2017-07-09 10:32:28
160 30826 Mini thumb xx applestyle jackyliuxx 9 1236 c++11 813 Bytes 2016-02-29 01:58:12
161 60029 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 9 1240 c++11 451 Bytes 2017-02-03 09:38:09
162 1024 Mini thumb 100 JUI-NAN 9 1248 c++11 415 Bytes 2014-09-06 16:41:56
163 7609 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 10 1176 c++98 815 Bytes 2015-01-19 22:15:32
164 6633 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 10 1220 c++11 968 Bytes 2014-12-04 18:19:26
165 52637 Mini thumb w1h4m7 sheep 10 1228 c++11 252 Bytes 2016-11-20 07:22:48
166 2252 Mini thumb 47548935 p0 Shaymin 10 1232 c++11 266 Bytes 2014-09-20 10:47:47
167 234 Mini thumb 100 小T 10 1236 c++11 336 Bytes 2014-08-13 20:33:55
168 95201 Mini thumb 100 hello 10 1240 c++11 333 Bytes 2018-01-05 16:55:02
169 1043 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 10 1248 c++11 522 Bytes 2014-09-06 17:16:55
170 108359 Mini thumb a 10 1308 c++14 359 Bytes 2018-04-16 14:06:26
171 104463 Mini thumb 100 gggio 10 1488 c++11 523 Bytes 2018-03-21 19:47:03
172 97352 Mini thumb 059ea77836157a86a42039158a3e37b9 王小明 10 1512 c++11 759 Bytes 2018-01-31 22:25:45
173 4691 Mini thumb mg 2468s yqkqknct 11 1216 c++11 890 Bytes 2014-10-18 18:28:05
174 37987 Mini thumb 100 kakaka 11 1220 c++11 708 Bytes 2016-08-11 04:58:05
175 107534 Mini thumb 100 ianCK 11 1292 c++14 393 Bytes 2018-04-06 01:42:13
176 911 Mini thumb 3ac79f3df8dcd1001410d90a738b4710b9122f08 矢澤にこ 12 1224 c++11 487 Bytes 2014-09-01 07:21:39
177 96931 Mini thumb 18766616 1479093858822102 8464933472657510492 o Jason Hsieh 12 1492 c++11 307 Bytes 2018-01-27 22:04:04
178 98514 Mini thumb 100 udchen 12 1504 c++11 403 Bytes 2018-02-13 16:21:27
179 107142 Mini thumb 111 ちひろ 13 1484 c++11 702 Bytes 2018-03-31 10:06:31
180 105240 Mini thumb 100 Giver 13 1500 c++11 387 Bytes 2018-03-24 22:44:33
181 6804 Mini thumb  Domen Su 15 1224 c++11 275 Bytes 2014-12-10 13:14:30
182 8908 Mini thumb 100 CindyLinz 15 1796 haskell 372 Bytes 2015-02-05 02:36:34
183 8856 Mini thumb 100 lauzi 15 1816 haskell 128 Bytes 2015-02-04 02:21:12
184 98939 Mini thumb 100 marmot0814 16 1484 c++11 518 Bytes 2018-02-16 13:05:16