Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 222931 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1096 c++14 778 Bytes 2020-11-09 19:24:14
2 186648 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 0 1128 c++14 957 Bytes 2020-03-15 12:15:48
3 206408 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1152 c++14 863 Bytes 2020-09-09 21:25:38
4 191425 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1160 c++14 661 Bytes 2020-05-06 16:54:17
5 222930 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1172 c++14 782 Bytes 2020-11-09 19:23:41
6 191423 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1176 c++14 654 Bytes 2020-05-06 16:53:10
7 206407 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1192 c++14 987 Bytes 2020-09-09 21:25:15
8 191427 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1200 c++14 661 Bytes 2020-05-06 16:55:40
9 206410 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1200 c++14 862 Bytes 2020-09-09 21:27:24
10 191426 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1204 c++14 660 Bytes 2020-05-06 16:55:14
11 206405 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1220 c++14 1008 Bytes 2020-09-09 21:23:15
12 206406 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1220 c++14 1008 Bytes 2020-09-09 21:23:32
13 206403 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1228 c++14 884 Bytes 2020-09-09 21:22:36
14 206409 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1236 c++14 877 Bytes 2020-09-09 21:26:43
15 191424 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1240 c++14 654 Bytes 2020-05-06 16:53:30
16 206399 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1240 c++14 1.05 KB 2020-09-09 21:20:55
17 191428 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1252 c++14 683 Bytes 2020-05-06 16:57:44
18 191422 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1256 c++14 613 Bytes 2020-05-06 16:52:29
19 191430 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1256 c++14 683 Bytes 2020-05-06 17:04:49
20 191420 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1472 c++14 176 Bytes 2020-05-06 16:47:57
21 186632 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 1520 c++14 320 Bytes 2020-03-15 08:51:58
22 186600 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 3320 c++14 292 Bytes 2020-03-14 23:22:45
23 186507 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 3340 c++14 342 Bytes 2020-03-14 11:33:22
24 186645 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 0 3344 c++14 326 Bytes 2020-03-15 12:11:31
25 223179 Mini thumb 100 daniel920712 0 3480 c++14 355 Bytes 2020-11-10 15:44:52
26 154582 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 4 1388 c99 104 Bytes 2019-08-06 00:05:19
27 222938 Mini thumb rubisama warner1129 8 3256 c++14 278 Bytes 2020-11-09 19:48:34
28 203449 Mini thumb a6838d9b c883 4dc8 ae8f 57f7274a7009 shiori 8 3332 c++14 255 Bytes 2020-09-06 13:23:50
29 191416 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 20 8156 python3 107 Bytes 2020-05-06 16:45:15
30 186647 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 40 1252 c++14 956 Bytes 2020-03-15 12:15:21