Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 159453 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 0 3152 c++14 417 Bytes 2019-10-10 22:51:59
2 158575 Mini thumb 100 Son of a NWB 0 3172 c++98 416 Bytes 2019-09-30 18:36:33
3 154623 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 0 3180 c++14 415 Bytes 2019-08-06 14:31:52
4 159221 Mini thumb tmwe gamegame 0 3280 c++14 417 Bytes 2019-10-09 17:31:20
5 162650 Mini thumb got 09 casperwang 0 3292 c++14 415 Bytes 2019-11-04 14:05:49
6 155376 Mini thumb 100 Giver 0 3312 c++14 416 Bytes 2019-08-16 23:54:35
7 154826 Mini thumb logo style2 ~Ice Tea~ 0 3312 c++14 418 Bytes 2019-08-08 17:04:16
8 155528 Mini thumb aa $SorahISA$ 0 3324 c++14 416 Bytes 2019-08-19 17:08:46
9 158577 Mini thumb 100 tsyr 0 3364 c++14 416 Bytes 2019-09-30 19:04:14
10 154714 Mini thumb 100 ロリコン 0 3424 c++14 415 Bytes 2019-08-07 00:22:31
11 155115 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 0 3448 c++14 415 Bytes 2019-08-11 21:56:34
12 156687 Mini thumb 100 Yu2001 4 3156 c++14 416 Bytes 2019-09-04 12:52:47
13 157906 Mini thumb 100 double 4 3164 c++14 416 Bytes 2019-09-23 20:49:22
14 154789 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 4 3176 c++14 415 Bytes 2019-08-08 09:29:53
15 154949 Mini thumb 100 rrr 4 3280 c++14 417 Bytes 2019-08-09 05:54:39
16 155205 Mini thumb 100 03t 4 3316 c++14 416 Bytes 2019-08-13 10:38:46
17 154557 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 4 3316 c++14 417 Bytes 2019-08-05 23:53:46
18 156850 Mini thumb 100 petjelinux 4 3324 c++14 402 Bytes 2019-09-07 22:40:57
19 155417 Mini thumb 100 $Mirror$ 4 3324 c++14 415 Bytes 2019-08-17 16:42:31
20 155728 Mini thumb 100 zane 4 3328 c++14 417 Bytes 2019-08-22 18:30:50
21 154859 Mini thumb 100 vincent97198 4 3376 c++14 415 Bytes 2019-08-08 19:32:47
22 154604 Mini thumb img 2836 Jerry Yang 4 3376 c++14 416 Bytes 2019-08-06 11:56:32
23 154979 Mini thumb 100 YJack 4 3380 c++14 415 Bytes 2019-08-09 19:04:46
24 157905 Mini thumb 100 double 4 3420 c++14 415 Bytes 2019-09-23 20:49:00
25 155405 Mini thumb 100 我在膜拜祢 4 3420 c++14 416 Bytes 2019-08-17 02:40:17
26 156737 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 4 3424 c++14 415 Bytes 2019-09-04 23:36:46