Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 164638 Mini thumb cute nA-NIl 0 3484 c++14 758 Bytes 2019-11-14 15:35:52
2 131119 Mini thumb picture $e^{r^d}1$ 24 1240 c++14 1.08 KB 2018-12-19 23:19:22
3 95525 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 36 520 c++11 395 Bytes 2018-01-09 14:16:33
4 131483 Mini thumb agd logo info 1024x686 $\mathbb{R}$ 40 3280 c++14 943 Bytes 2018-12-21 15:18:56
5 164640 Mini thumb cute nA-NIl 40 3412 c++14 690 Bytes 2019-11-14 15:53:44
6 164639 Mini thumb cute nA-NIl 40 3436 c++14 764 Bytes 2019-11-14 15:52:58
7 164635 Mini thumb cute nA-NIl 40 3480 c++14 968 Bytes 2019-11-14 15:31:40
8 164646 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 40 3480 c++14 2.05 KB 2019-11-14 16:48:56
9 97186 Mini thumb a 一天三水題 44 1576 c++11 890 Bytes 2018-01-29 14:13:16
10 130849 Mini thumb maxresdefault YenSean 44 3296 c++14 1.42 KB 2018-12-18 20:57:09
11 130847 Mini thumb maxresdefault YenSean 44 3300 c++14 1.44 KB 2018-12-18 20:54:57
12 97760 Mini thumb 100 Howard 46 512 c++11 627 Bytes 2018-02-06 20:55:00
13 141413 Mini thumb 70046165 1358822750953710 3087574761287450624 n ÃςέƗภ 48 3292 c++14 814 Bytes 2019-03-27 15:36:30
14 115424 Mini thumb 100 sine wu 48 3292 c++14 1.01 KB 2018-07-18 21:35:30
15 97849 Mini thumb 100 tsyr 49 512 c++11 503 Bytes 2018-02-07 20:13:49
16 128218 Mini thumb aa $SorahISA$ 52 1648 c++14 1.14 KB 2018-11-24 20:30:44
17 124224 Mini thumb 18766616 1479093858822102 8464933472657510492 o Jason Hsieh 56 1516 c++14 453 Bytes 2018-10-06 07:46:10
18 107367 Mini thumb 100 bankai 59 1308 c++14 408 Bytes 2018-04-04 17:12:40
19 130846 Mini thumb 100 www 60 3288 c++14 1.44 KB 2018-12-18 20:53:54
20 115948 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 64 3356 c++14 981 Bytes 2018-07-24 16:29:15
21 98426 Mini thumb 100 陳魚超強 65 1492 c++11 1.06 KB 2018-02-12 21:32:35
22 99162 Mini thumb alice show $\huge我是垃圾$ 67 1500 c++11 2.18 KB 2018-02-18 11:36:19
23 130848 Mini thumb maxresdefault YenSean 68 3292 c++14 1.42 KB 2018-12-18 20:56:43
24 103103 Mini thumb 100 coldEr66 77 1500 c++11 2.67 KB 2018-03-11 19:03:59
25 97519 Mini thumb 100 tmwilliamlin 78 1492 c++11 403 Bytes 2018-02-02 22:34:27
26 97688 Mini thumb 100 Jeffrey 79 1492 c++11 582 Bytes 2018-02-05 23:59:45
27 140545 Mini thumb image  1 puyu 80 3304 c++14 503 Bytes 2019-03-19 16:09:25
28 140632 Mini thumb img 2281 CTFang 84 3296 c++14 627 Bytes 2019-03-19 19:48:24
29 167829 Mini thumb 100 le9018468 84 3400 c++14 488 Bytes 2019-12-05 12:25:20
30 97607 Mini thumb 343jksfld ltf0501 91 1648 c++11 1.15 KB 2018-02-03 22:49:27
31 102983 Mini thumb minipekka $\Huge\wp$ 92 1620 c++11 2.49 KB 2018-03-09 20:57:37
32 133579 Mini thumb uier uier 92 3292 c++14 463 Bytes 2019-01-17 23:01:27
33 139682 Mini thumb tmwe gamegame 96 3300 c++14 380 Bytes 2019-03-14 11:09:32
34 140557 Mini thumb 100 黑夜月 96 3376 c++14 610 Bytes 2019-03-19 16:53:28
35 115427 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 96 3400 c++14 667 Bytes 2018-07-19 00:01:54
36 97338 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 103 1572 c++11 903 Bytes 2018-01-31 16:45:25
37 130835 Mini thumb avatar ToMmyDong 104 3492 c++14 1.15 KB 2018-12-18 19:50:52
38 131172 Mini thumb aaaaaqzba bert 108 3340 c++14 660 Bytes 2018-12-20 10:33:24
39 115429 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 112 3320 c++14 607 Bytes 2018-07-19 00:04:12
40 130600 Mini thumb 100 arctan 128 3256 c++14 538 Bytes 2018-12-17 17:10:38
41 131481 Mini thumb agd logo info 1024x686 $\mathbb{R}$ 128 3276 c++14 933 Bytes 2018-12-21 15:16:57
42 131480 Mini thumb agd logo info 1024x686 $\mathbb{R}$ 136 3256 c++14 1.2 KB 2018-12-21 15:16:00
43 95329 Mini thumb 100 waynetuinfor 149 7128 c++11 983 Bytes 2018-01-06 23:55:51
44 103094 Mini thumb 100 rober 199 1708 c++11 2.52 KB 2018-03-11 17:40:35
45 98413 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 270 6812 c++11 785 Bytes 2018-02-12 18:33:23