< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 91377 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1464 90472 c++11 2.13 KB 2017-12-03 23:13:37
2 91431 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1477 90472 c++11 2.09 KB 2017-12-04 11:42:25
3 91371 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1522 86568 c++11 2.05 KB 2017-12-03 23:07:50
4 91378 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1584 90468 c++11 2.1 KB 2017-12-03 23:14:43
5 90855 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 1619 94596 c++11 1.5 KB 2017-11-25 16:44:30
6 91354 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1645 80952 c++11 2 KB 2017-12-03 22:36:44
7 91361 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1651 84140 c++11 1.96 KB 2017-12-03 22:47:02
8 91355 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1658 80952 c++98 2 KB 2017-12-03 22:37:38
9 91356 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1658 80952 c++11 2 KB 2017-12-03 22:39:40
10 91366 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1673 82660 c++11 1.96 KB 2017-12-03 22:50:59
11 91367 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1682 82660 c++11 1.96 KB 2017-12-03 22:58:29
12 91368 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1691 80948 c++11 2 KB 2017-12-03 23:02:38
13 90856 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 1713 94592 c++11 1.52 KB 2017-11-25 16:46:41
14 91359 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1721 80952 c++11 1.96 KB 2017-12-03 22:45:02
15 90857 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 1758 94532 c++11 1.32 KB 2017-11-25 16:49:33
16 91358 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1759 80952 c++11 1.99 KB 2017-12-03 22:41:59
17 91357 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1763 80952 c++11 2.01 KB 2017-12-03 22:41:19
18 91362 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1836 82660 c++11 1.96 KB 2017-12-03 22:48:17
19 91433 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1836 90468 c++11 2.62 KB 2017-12-04 11:50:01
20 91432 Mini thumb 100 tmwilliamlin 1849 88988 c++11 2.62 KB 2017-12-04 11:49:15
21 90852 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2052 94596 c++11 1.55 KB 2017-11-25 16:40:06
22 91353 Mini thumb 100 tmwilliamlin 2056 80972 c++11 1.52 KB 2017-12-03 22:30:31
23 90854 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2094 94600 c++11 1.54 KB 2017-11-25 16:41:18
24 90853 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2112 94596 c++11 1.54 KB 2017-11-25 16:40:36
25 226907 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2204 61768 c++14 1.78 KB 2020-11-28 10:52:55
26 226905 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2216 61768 c++14 1.78 KB 2020-11-28 10:50:59
27 226906 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2220 61856 c++14 1.78 KB 2020-11-28 10:51:53
28 90850 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2248 94620 c++11 1.55 KB 2017-11-25 16:38:39
29 226903 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2260 61856 c++14 1.77 KB 2020-11-28 10:47:54
30 90744 Mini thumb emilia rsabcmoi 2267 105552 c++11 1.98 KB 2017-11-24 17:26:33
31 90842 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2286 94616 c++11 1.56 KB 2017-11-25 16:33:08
32 226902 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2308 91140 c++14 1.76 KB 2020-11-28 10:47:21
33 90781 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2316 94620 c++11 1.36 KB 2017-11-24 23:44:37
34 90782 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2322 94616 c++11 1.36 KB 2017-11-24 23:46:09
35 90778 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2328 94620 c++11 1.35 KB 2017-11-24 23:42:38
36 90787 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2342 94620 c++11 1.34 KB 2017-11-24 23:51:39
37 90776 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2354 94616 c++11 1.33 KB 2017-11-24 23:39:33
38 90785 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2360 94620 c++11 1.44 KB 2017-11-24 23:47:58
39 90779 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2363 94620 c++11 1.41 KB 2017-11-24 23:44:01
40 226904 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2372 74888 c++14 1.78 KB 2020-11-28 10:50:02
41 90846 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2377 94620 c++11 1.54 KB 2017-11-25 16:37:10
42 90777 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2390 94620 c++11 1.33 KB 2017-11-24 23:41:10
43 90847 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2390 94620 c++11 1.56 KB 2017-11-25 16:38:10
44 90791 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2408 94620 c++11 1.32 KB 2017-11-24 23:55:57
45 91347 Mini thumb 100 tmwilliamlin 2447 97716 c++11 2.1 KB 2017-12-03 22:09:28
46 91350 Mini thumb 100 tmwilliamlin 2452 97396 c++11 1.77 KB 2017-12-03 22:21:52
47 91346 Mini thumb 100 tmwilliamlin 2486 97452 c++11 1.95 KB 2017-12-03 22:08:14
48 90799 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 2583 105544 c++11 2.43 KB 2017-11-25 00:14:34
49 90798 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 2638 109328 c++11 2.44 KB 2017-11-25 00:12:30
50 201916 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2720 30572 c++14 1.35 KB 2020-08-28 10:35:05
51 90796 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 2728 109228 c++11 2.51 KB 2017-11-25 00:10:20
52 201938 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2744 30596 c++14 1.3 KB 2020-08-28 12:51:55
53 218483 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2748 28556 c++14 1.05 KB 2020-10-27 22:44:05
54 201917 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 2788 29328 c++14 3.26 KB 2020-08-28 10:36:40
55 90795 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 2820 108492 c++11 8.03 KB 2017-11-25 00:04:40
56 90880 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 2822 13008 c++11 1.13 KB 2017-11-25 23:02:59
57 90797 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 2833 108976 c++11 2.45 KB 2017-11-25 00:11:39
58 91349 Mini thumb 100 tmwilliamlin 2846 97836 c++11 2.47 KB 2017-12-03 22:15:47
59 222339 Mini thumb gus 不知道該叫甚麼好 2896 28584 c++14 1.17 KB 2020-11-07 21:35:55
60 90789 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 2915 139844 c++11 8.01 KB 2017-11-24 23:53:31
61 90794 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 2927 139840 c++11 8.01 KB 2017-11-25 00:02:26
62 169710 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 3040 8272 c++14 2.3 KB 2019-12-12 16:15:21
63 169715 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 3068 8260 c++14 2.31 KB 2019-12-12 16:21:25
64 90757 WeaK 3235 29984 c++11 3.91 KB 2017-11-24 20:11:18
65 90756 WeaK 3288 32148 c++11 5.62 KB 2017-11-24 19:48:25
66 228288 Mini thumb 100 youou 3340 28464 c++14 1.26 KB 2020-12-03 22:18:21
67 125644 Mini thumb 100 double 3348 29140 c++14 1.24 KB 2018-10-27 19:04:47
68 176485 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 3384 8336 c++14 1.5 KB 2020-02-04 16:47:50
69 186720 Mini thumb 100 double 3384 29236 c++14 1.24 KB 2020-03-16 09:40:48
70 176484 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 3396 7404 c++14 1.5 KB 2020-02-04 16:47:13
71 92037 Mini thumb head photo2 bb 3424 4624 c++11 985 Bytes 2017-12-09 18:31:17
72 218484 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 3444 5200 c++14 1.11 KB 2020-10-27 22:45:10
73 299711 Mini thumb vi punching Caido 3460 5204 c++14 1.27 KB 2022-04-17 21:55:07
74 218485 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 3476 5204 c++14 1.12 KB 2020-10-27 22:45:58
75 299710 Mini thumb vi punching Caido 3476 5208 c++14 1.29 KB 2022-04-17 21:53:48
76 201953 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 3512 7204 c++14 1.42 KB 2020-08-28 13:35:09
77 94158 Mini thumb 100 waynetuinfor 3544 31684 c++11 3.96 KB 2017-12-23 13:41:28
78 201914 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 3600 29704 c++14 1015 Bytes 2020-08-28 10:32:50
79 169042 Mini thumb 100 @@ 3664 29344 c++14 2.38 KB 2019-12-11 12:07:36
80 90879 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 3667 29196 c++11 1016 Bytes 2017-11-25 22:48:16
81 155920 Mini thumb 100 $Mirror$ 3732 29344 c++14 1.13 KB 2019-08-25 16:50:54
82 90759 Mini thumb vqv4lsq icube 3791 23008 c++11 1.04 KB 2017-11-24 20:14:19
83 90760 Mini thumb vqv4lsq icube 3835 23008 c++11 1.04 KB 2017-11-24 20:16:32
84 90772 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 3897 94560 c++11 1.12 KB 2017-11-24 23:27:56
85 201937 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 3912 7196 c++14 1.43 KB 2020-08-28 12:45:31
86 90761 Mini thumb vqv4lsq icube 3927 23008 c++11 1.05 KB 2017-11-24 20:22:16
87 90758 Mini thumb vqv4lsq icube 3936 23008 c++11 1.04 KB 2017-11-24 20:13:25
88 90773 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 3975 94560 c++11 1.12 KB 2017-11-24 23:33:35
89 91345 Mini thumb 100 tmwilliamlin 3986 96844 c++11 1.92 KB 2017-12-03 22:03:42
90 246149 Mini thumb 100 i_am_noob 4048 5228 c++14 4.01 KB 2021-03-14 16:35:34
91 176483 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 4056 11312 c++14 1.54 KB 2020-02-04 16:43:01
92 169143 Mini thumb 36325842 1940262326037395 8088643966469144576 n l4wr3nc3 4060 15088 c++14 1.1 KB 2019-12-11 16:54:38
93 90774 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 4077 94556 c++11 1.13 KB 2017-11-24 23:35:44
94 155919 Mini thumb 100 $Mirror$ 4116 29268 c++14 1.13 KB 2019-08-25 16:50:30
95 169712 Mini thumb d4pea70 Seanliu 4208 11164 c++14 1.2 KB 2019-12-12 16:17:11
96 94619 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 4212 30172 c++11 1.34 KB 2017-12-28 13:54:52
97 228565 Mini thumb 100 TLEsimulator 4240 28620 c++98 690 Bytes 2020-12-05 22:13:07
98 90868 Mini thumb 100 WillyPillow 4522 8324 c++11 2.7 KB 2017-11-25 19:52:59
99 169043 Mini thumb avatar ToMmyDong 4612 7336 c++14 2.21 KB 2019-12-11 12:08:18
100 231369 Mini thumb 100 youou 4916 5088 c++14 1.09 KB 2020-12-18 20:26:04
101 91609 Mini thumb  Polaris 4999 32304 c++11 1.14 KB 2017-12-05 17:22:29
102 246191 Mini thumb rubisama warner1129 5188 126040 c++14 1.48 KB 2021-03-14 19:28:06
103 208804 Mini thumb 100 TLEsimulator 5224 29316 c++98 638 Bytes 2020-09-19 13:58:04
104 201901 Mini thumb 100 TLEsimulator 5320 29320 c++11 808 Bytes 2020-08-28 09:20:09
105 94782 Mini thumb 343jksfld ltf0501 5536 32300 c++11 1.48 KB 2017-12-29 18:10:24
106 205999 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 5816 28540 c++14 1.26 KB 2020-09-08 18:48:52
107 91326 Mini thumb 100 tmwilliamlin 5897 96776 c++11 1.44 KB 2017-12-03 19:25:07
108 169735 Mini thumb received 633075843829287 一葉之秋 6196 29312 c++14 509 Bytes 2019-12-12 16:40:15
109 91063 Mini thumb yee2 Yazmau 6198 54556 c++11 1.47 KB 2017-11-29 14:34:18
110 201899 Mini thumb 100 TLEsimulator 6264 29268 c++11 704 Bytes 2020-08-28 09:11:11
111 293418 Mini thumb tumblr 0f40c808bf3114d5869ffdaf8b6eec83 237044c2 500 AstraytLUL 6408 28632 c++14 2.05 KB 2022-03-08 10:50:20
112 233988 Mini thumb profile THANKSONE 6412 5160 c++14 867 Bytes 2021-01-03 23:11:34
113 271448 Mini thumb 100 linmozhisong 6452 29256 c++14 860 Bytes 2021-10-01 18:58:19
114 286240 Mini thumb  Polaris 6496 29344 c++14 1019 Bytes 2022-01-18 02:30:45
115 216882 Mini thumb 1547921650 menhera8 btlllbill 6552 55364 c++14 897 Bytes 2020-10-21 16:01:37
116 200756 Mini thumb screenshot videoid vpb j6egi28 times 68 yjojdkgk5bp 6588 29300 c++14 570 Bytes 2020-08-20 21:20:10
117 170500 Mini thumb alcon seethefullpicture website 1901x11252 03t 6652 315840 c++14 1.25 KB 2019-12-16 23:20:20
118 293461 Mini thumb 1476224c 185e 4e01 a971 affdd8ca1e0a H1de_on_bruH 6940 29352 c++14 2.87 KB 2022-03-08 11:55:14
119 229193 Mini thumb profile THANKSONE 6980 5156 c++14 1.33 KB 2020-12-08 20:25:19
120 218803 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d starplatinum 7116 29312 c++14 1.12 KB 2020-10-28 20:38:47
121 271492 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 7120 29276 c++14 694 Bytes 2021-10-01 23:01:27
122 271496 Mini thumb 7113.gif wh300 水母 7136 29340 c++14 598 Bytes 2021-10-01 23:15:24
123 263021 Mini thumb 100 Satorbilt 7152 55396 c++14 806 Bytes 2021-08-23 19:43:52
124 218459 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 7172 29340 c++14 665 Bytes 2020-10-27 20:55:04
125 210900 Mini thumb 83110343 p5 master1200 iceylemon 7220 55492 c++14 1.3 KB 2020-09-27 22:50:46
126 264012 Mini thumb 100 黃皓君 7228 55416 c++14 738 Bytes 2021-08-31 22:28:11
127 155921 Mini thumb 100 $Mirror$ 7248 29288 c++14 733 Bytes 2019-08-25 16:51:34
128 210297 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 7252 29416 c++14 683 Bytes 2020-09-25 21:50:37
129 171693 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 7260 29316 c++14 951 Bytes 2019-12-24 18:55:05
130 236546 Mini thumb 19qw2xsp2eiajrbume4853srp7wwik7 ck_playpus 7268 29256 c++14 830 Bytes 2021-01-27 22:20:44
131 155918 Mini thumb 100 $Mirror$ 7312 29340 c++14 1.1 KB 2019-08-25 16:48:44
132 90826 Mini thumb output iyzh05 玩泥巴:3 7338 32376 c++11 781 Bytes 2017-11-25 03:06:25
133 210295 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 7344 29308 c++14 734 Bytes 2020-09-25 21:48:02
134 230771 Mini thumb 17897108 p0 master1200 Ststone 7380 29264 c++14 1.08 KB 2020-12-15 20:33:49
135 212848 Mini thumb science alpha icon alphabeta 7444 29224 c++14 702 Bytes 2020-10-05 10:40:49
136 218500 Mini thumb giphy JiKuai 7456 29224 c++14 1.41 KB 2020-10-28 08:10:00
137 202074 Mini thumb cb2ae01ed21b0ef4d7a05cfbd1c451da80cb3e30 AshitaNoKaze 7496 29376 c++14 870 Bytes 2020-08-28 23:53:08
138 270460 Mini thumb 100 fr1234 7536 10676 c++14 5.52 KB 2021-09-26 07:27:04
139 94169 Mini thumb 100 udchen 7660 32628 c++11 566 Bytes 2017-12-23 14:40:27
140 90867 Mini thumb tan2 skylinebaby 7684 32460 c++11 845 Bytes 2017-11-25 19:27:05
141 90751 Mini thumb 100 waynetuinfor 7853 230164 c++11 3.76 KB 2017-11-24 18:43:03
142 264894 Mini thumb 152840657 109463894510722 5342027076102829086 o kumokunn 7876 7348 c++14 1.94 KB 2021-09-07 22:27:53
143 94618 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 7928 29744 c++11 1.38 KB 2017-12-28 13:54:18
144 90752 WeaK 7939 258672 c++11 1.98 KB 2017-11-24 19:35:35
145 299708 Mini thumb vi punching Caido 7964 7280 c++14 782 Bytes 2022-04-17 21:50:57
146 90736 Mini thumb 100 waynetuinfor 7981 229388 c++11 3.82 KB 2017-11-24 17:10:59
147 271528 Mini thumb 100 scott___ 8116 29248 c++14 931 Bytes 2021-10-02 20:09:24
148 125754 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 8164 29136 c++14 784 Bytes 2018-10-28 19:09:06
149 90878 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 8182 29176 c++11 647 Bytes 2017-11-25 22:45:57
150 169619 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 8312 29272 c++14 587 Bytes 2019-12-12 14:20:19
151 169618 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 8336 55340 c++14 901 Bytes 2019-12-12 14:18:50
152 263090 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 8388 29324 c++14 713 Bytes 2021-08-24 00:45:55
153 90735 Mini thumb 100 waynetuinfor 8430 229128 c++11 3.79 KB 2017-11-24 17:08:55
154 94781 Mini thumb 343jksfld ltf0501 8439 32480 c++11 1.27 KB 2017-12-29 18:07:38
155 233981 Mini thumb profile THANKSONE 8456 7288 c++14 648 Bytes 2021-01-03 22:28:09
156 93887 Mini thumb faee909b16b97852326a80d05073deca minson123 8625 5280 c++11 438 Bytes 2017-12-21 22:44:08
157 226773 Mini thumb profile THANKSONE 8716 7296 c++14 1.12 KB 2020-11-27 18:03:14
158 222338 Mini thumb gus 不知道該叫甚麼好 8832 28828 c++14 912 Bytes 2020-11-07 21:32:59
159 218448 Mini thumb uexby4s Achi_kyw 9180 7348 c++14 655 Bytes 2020-10-27 20:40:01
160 211187 Mini thumb beautiful sunrise tree sun dawn 1600x1200 wallpaper A tree 9264 29312 c++14 611 Bytes 2020-09-29 14:50:03
161 199146 Mini thumb 100 ty401 9300 29312 c++14 632 Bytes 2020-08-09 10:30:18
162 222388 Mini thumb 26151417 917378325105508 9056743098364723200 n HanaYukii 9432 29312 c++14 1.13 KB 2020-11-07 22:33:35
163 246188 Mini thumb rubisama warner1129 9496 29420 c++14 610 Bytes 2021-03-14 19:26:23
164 302212 Mini thumb 836824478587551803 laialan 9524 11228 c++14 1.16 KB 2022-05-20 23:46:16
165 134027 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 9632 255028 c++14 2.16 KB 2019-01-28 10:40:09
166 234102 Mini thumb 502fb2f3e2603b1c PIZ*ONE 9700 7240 c++14 525 Bytes 2021-01-04 20:55:01
167 90734 Mini thumb 100 waynetuinfor 9800 228332 c++11 3.78 KB 2017-11-24 17:00:22
168 229995 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 9972 11252 c++14 1.05 KB 2020-12-12 08:47:49
169 244201 Mini thumb 250px flag of the republic of china 中華民國萬歲 11128 28900 c++14 611 Bytes 2021-03-05 16:32:14
170 92309 Mini thumb 100 hikaru 12441 301408 c++11 1.15 KB 2017-12-12 00:41:45
171 116564 Mini thumb 100 alan8585 12867 354760 c++14 2.91 KB 2018-08-01 18:31:01
172 155808 Mini thumb 100 SheepRanger 13172 219380 c++14 1.62 KB 2019-08-24 16:28:54
  < >