< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 213918 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1252 c++14 13.5 KB 2020-10-06 13:15:54
2 117163 Mini thumb 100 黑夜月 0 1256 c++14 1.13 KB 2018-08-07 15:02:22
3 197903 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1256 c++14 13.2 KB 2020-07-26 21:16:30
4 197883 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1256 c++14 13.2 KB 2020-07-26 18:29:00
5 197902 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1256 c++14 13.2 KB 2020-07-26 21:15:58
6 196839 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.1 KB 2020-07-19 23:21:24
7 196837 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-19 23:20:40
8 196838 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-19 23:20:57
9 196835 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-19 23:16:37
10 201829 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-08-27 20:55:15
11 196840 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-19 23:22:12
12 196873 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-20 08:51:50
13 197884 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-26 18:29:31
14 196833 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-19 23:13:46
15 197885 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-26 18:30:20
16 197886 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-26 18:30:38
17 198100 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-07-28 21:53:31
18 201834 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-08-27 21:06:34
19 201833 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1260 c++14 13.2 KB 2020-08-27 21:04:36
20 193914 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1516 c++14 12.9 KB 2020-06-21 22:23:58
21 196830 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1516 c++14 13.2 KB 2020-07-19 23:11:42
22 193913 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1520 c++14 25.7 KB 2020-06-21 22:16:04
23 193912 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1520 c++14 26.1 KB 2020-06-21 22:11:36
24 167593 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1524 c++14 911 Bytes 2019-12-04 14:45:57
25 167569 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1524 c++14 915 Bytes 2019-12-04 14:28:09
26 167572 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1524 c++98 915 Bytes 2019-12-04 14:30:26
27 167579 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1524 c++14 937 Bytes 2019-12-04 14:40:15
28 167580 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1524 c++14 937 Bytes 2019-12-04 14:40:43
29 167591 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1528 c++14 920 Bytes 2019-12-04 14:45:33
30 167568 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1532 c++14 905 Bytes 2019-12-04 14:27:18
31 167621 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1536 c++14 751 Bytes 2019-12-04 15:01:35
32 167600 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1536 c++14 766 Bytes 2019-12-04 14:51:26
33 167611 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1536 c++14 772 Bytes 2019-12-04 14:56:13
34 167604 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1536 c++14 775 Bytes 2019-12-04 14:52:36
35 167567 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1536 c++14 913 Bytes 2019-12-04 14:26:45
36 167615 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1540 c++14 695 Bytes 2019-12-04 14:59:51
37 193911 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 0 1548 c++14 26.1 KB 2020-06-21 22:09:03
38 117104 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 1552 c++14 674 Bytes 2018-08-07 12:00:03
39 167590 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1552 c++14 781 Bytes 2019-12-04 14:45:25
40 167598 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1556 c++14 764 Bytes 2019-12-04 14:50:18
41 218863 Mini thumb character 1 thtsshz 0 1560 c++14 401 Bytes 2020-10-28 22:44:03
42 167581 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1560 c++14 717 Bytes 2019-12-04 14:41:12
43 166824 Mini thumb 12apic c10 1 sa072686 0 1608 c++14 640 Bytes 2019-12-02 01:35:33
44 117108 Mini thumb 100 黑夜月 0 3324 c++14 871 Bytes 2018-08-07 13:28:29
45 168086 Mini thumb 100 ann 0 3392 c++14 718 Bytes 2019-12-06 12:45:18
46 168009 Mini thumb 100 saber 0 3424 c++14 892 Bytes 2019-12-06 00:15:35
47 168010 Mini thumb 100 saber 0 3448 c++14 895 Bytes 2019-12-06 00:17:22
48 190123 Mini thumb aim $\huge Che$ 0 3464 c++14 878 Bytes 2020-04-21 00:37:55
49 167558 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 3484 c++14 857 Bytes 2019-12-04 14:23:17
50 229681 Mini thumb 100 cmes31419 0 3500 c++14 563 Bytes 2020-12-10 12:44:45
51 167555 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 3504 c++14 732 Bytes 2019-12-04 14:19:48
52 167576 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 3520 c++14 724 Bytes 2019-12-04 14:39:05
53 185420 Mini thumb 82860090 1128213184237724 8692622935015292928 n Yayun146 0 3524 c++14 969 Bytes 2020-03-07 02:38:48
54 167561 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 3544 c++14 867 Bytes 2019-12-04 14:24:38
55 167616 Mini thumb 001 870 detaomega 0 3548 c++14 1.15 KB 2019-12-04 14:59:56
56 117162 Mini thumb 100 黑夜月 4 1256 c++14 868 Bytes 2018-08-07 15:02:05
57 117157 Mini thumb 100 黑夜月 4 1256 c++14 870 Bytes 2018-08-07 14:59:59
58 117107 Mini thumb 100 黑夜月 4 3332 c++14 855 Bytes 2018-08-07 13:27:00
59 193986 Mini thumb giphy JiKuai 4 3472 c++14 1.5 KB 2020-06-22 23:28:45
60 229676 Mini thumb 100 Fysty 4 3512 c++17 1.95 KB 2020-12-10 08:55:30
61 228278 Mini thumb 100 hhhhaura 4 3588 c++14 1.1 KB 2020-12-03 21:54:13
62 117151 Mini thumb 100 黑夜月 8 1252 c++14 858 Bytes 2018-08-07 14:57:05
63 161932 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 8 3548 c++14 1.91 KB 2019-10-30 14:52:38
64 166823 Mini thumb 100 emanlaicepsa 12 3548 c++14 700 Bytes 2019-12-02 01:09:55
65 117113 Mini thumb 100 黑夜月 32 3300 c++14 883 Bytes 2018-08-07 13:35:37
66 128395 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 32 3304 c++14 870 Bytes 2018-11-29 16:31:00
67 117109 Mini thumb 100 黑夜月 36 3328 c++14 507 Bytes 2018-08-07 13:30:09
68 166827 Mini thumb image wiwiho 36 3568 c++14 1.52 KB 2019-12-02 01:56:02
69 137305 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 52 3324 c++14 1018 Bytes 2019-02-27 18:10:50
70 197737 Mini thumb 100 cmes31419 52 3748 c++14 574 Bytes 2020-07-24 18:47:51
71 192434 Mini thumb 26151417 917378325105508 9056743098364723200 n HanaYukii 64 3480 c++14 878 Bytes 2020-05-23 01:40:51
72 193910 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 72 1544 c++14 490 Bytes 2020-06-21 22:05:07
73 170496 Mini thumb alcon seethefullpicture website 1901x11252 03t 80 3500 c++14 486 Bytes 2019-12-16 22:58:14
74 216571 Mini thumb 100 一群牛 80 3540 c++14 524 Bytes 2020-10-20 15:53:49
75 128712 Mini thumb tan2 skylinebaby 88 3320 c++14 487 Bytes 2018-12-04 20:36:14
76 166420 Mini thumb 100 coldEr66 88 3560 c++14 1.68 KB 2019-11-27 19:21:28
77 175151 Mini thumb 100 double 96 3456 c++14 513 Bytes 2020-01-27 11:24:42
78 90420 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 99 548 c++11 673 Bytes 2017-11-22 22:30:25
79 200840 Mini thumb c030d09b57e4cf6b19ca8836b6590cde Doludu = = 104 3484 c++14 1.35 KB 2020-08-21 11:49:11
80 194001 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 104 3508 c++14 929 Bytes 2020-06-23 12:51:52
81 137374 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 108 3320 c++14 1.02 KB 2019-02-28 09:43:13
82 227585 Mini thumb 100 wilsonlu93 108 3456 c++14 584 Bytes 2020-12-01 11:06:22
83 213925 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 108 3456 c++14 886 Bytes 2020-10-06 13:31:02
84 188278 Mini thumb 100 hfchou 108 3480 c++14 579 Bytes 2020-03-29 16:13:06
85 167831 Mini thumb 100 dOAOb 108 3536 c++17 691 Bytes 2019-12-05 12:43:33
86 226105 Mini thumb beautiful sunrise tree sun dawn 1600x1200 wallpaper A tree 112 3440 c++14 423 Bytes 2020-11-24 13:48:01
87 225260 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 120 3464 c++14 457 Bytes 2020-11-20 13:30:55
88 91114 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 128 1288 c++11 772 Bytes 2017-11-30 22:00:33
89 226209 Mini thumb science alpha icon alphabeta 128 3468 c++14 573 Bytes 2020-11-25 08:14:49
90 114176 Mini thumb p lawfung 136 3348 c++14 1.47 KB 2018-07-09 16:28:42
91 91126 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 137 1324 c++11 493 Bytes 2017-12-01 01:07:18
92 136891 Mini thumb 100 mushroom 144 3304 c++14 889 Bytes 2019-02-24 20:59:39
93 189559 Mini thumb 100 youou 148 1556 c++14 405 Bytes 2020-04-15 21:14:51
94 91615 Mini thumb 100 黑夜月 149 1244 c++11 477 Bytes 2017-12-05 19:10:31
95 117105 Mini thumb download 喵喵 168 3344 c++14 2.46 KB 2018-08-07 12:04:34
96 137306 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 172 3320 c++14 894 Bytes 2019-02-27 18:13:59
97 167634 Mini thumb all program github... copy nella17 180 3512 c++14 684 Bytes 2019-12-04 15:48:37
98 167627 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 180 3544 c++14 600 Bytes 2019-12-04 15:25:34
99 167628 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 180 3544 c++14 644 Bytes 2019-12-04 15:38:01
100 166899 Mini thumb all program github... copy nella17 188 3516 c++14 1.1 KB 2019-12-02 14:41:43
101 167633 Mini thumb all program github... copy nella17 200 3516 c++14 605 Bytes 2019-12-04 15:47:08
102 92014 Mini thumb head photo2 bb 205 1332 c++11 1.88 KB 2017-12-09 14:57:19
103 90376 Mini thumb a 中數理論 214 1300 c++11 649 Bytes 2017-11-22 20:14:47
104 90903 Mini thumb 343jksfld ltf0501 221 1244 c++11 485 Bytes 2017-11-26 09:48:58
105 127672 Mini thumb 100 vincent97198 232 3344 c++14 1.18 KB 2018-11-18 01:39:54
106 90411 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 233 1244 c++11 636 Bytes 2017-11-22 22:16:22
107 132587 Mini thumb %e5%85%85%e5%a1%ab 輸光光 236 3356 c++14 428 Bytes 2019-01-02 18:45:16
108 99998 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 240 556 c++11 457 Bytes 2018-02-22 12:04:40
109 91571 WeaK 242 1260 c++11 522 Bytes 2017-12-05 11:10:21
110 99996 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 246 556 c++11 457 Bytes 2018-02-22 12:04:15
111 127548 Mini thumb 100 北建中南嘉中 248 3344 c++14 1.18 KB 2018-11-17 12:52:20
112 99848 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 275 556 c++11 457 Bytes 2018-02-22 11:29:51
113 90833 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 279 1312 c++11 546 Bytes 2017-11-25 14:12:14
114 91007 Mini thumb 100 WillyPillow 295 1300 c++11 458 Bytes 2017-11-27 22:00:14
115 128595 Mini thumb aaaaaqzba bert 304 3308 c++14 655 Bytes 2018-12-02 20:45:27
116 89767 Mini thumb 100 waynetuinfor 320 1260 c++11 568 Bytes 2017-11-15 12:33:42
117 90834 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 322 1312 c++11 512 Bytes 2017-11-25 14:13:16
118 190554 Mini thumb 100 hfchou 15908 8332 python3 434 Bytes 2020-04-25 16:57:57
119 193543 Mini thumb 100 shawnchen12 16288 8308 python3 404 Bytes 2020-06-14 15:24:25
  < >