< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 240783 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 76 8964 c++14 734 Bytes 2021-02-16 09:32:55
2 240782 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 76 9000 c++14 741 Bytes 2021-02-16 09:31:02
3 240832 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 76 9040 c++14 1.52 KB 2021-02-16 17:03:20
4 244603 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 76 9052 c++14 1.52 KB 2021-03-06 15:23:55
5 240831 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 76 9060 c++14 1.74 KB 2021-02-16 16:26:39
6 240675 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 76 9076 c++14 1.76 KB 2021-02-15 16:50:32
7 240779 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 84 8912 c++14 785 Bytes 2021-02-16 09:25:27
8 244599 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 84 9084 c++14 1.61 KB 2021-03-06 15:22:15
9 244602 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 84 9108 c++14 1.6 KB 2021-03-06 15:23:24
10 240670 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 100 10792 c++14 1.55 KB 2021-02-15 16:40:30
11 202351 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 100 13596 c++14 739 Bytes 2020-08-30 17:39:39
12 95056 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 101 8348 c++11 723 Bytes 2018-01-02 21:16:17
13 240721 Mini thumb 100 youou 112 12848 c++14 972 Bytes 2021-02-15 20:17:22
14 240723 Mini thumb 100 youou 112 12856 c++14 1.01 KB 2021-02-15 20:20:55
15 202350 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 112 13600 c++14 747 Bytes 2020-08-30 17:39:16
16 240753 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 112 13816 c++14 1.03 KB 2021-02-15 23:28:14
17 202340 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 112 17496 c++14 768 Bytes 2020-08-30 16:46:04
18 202336 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 112 17508 c++14 827 Bytes 2020-08-30 16:37:02
19 202435 Mini thumb vqv4lsq icube 116 16744 c++14 834 Bytes 2020-08-31 18:22:08
20 202339 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 116 17216 c++14 827 Bytes 2020-08-30 16:45:35
21 202337 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 116 21380 c++14 851 Bytes 2020-08-30 16:40:11
22 240755 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 120 13844 c++14 1.04 KB 2021-02-15 23:29:35
23 202320 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 124 17976 c++14 991 Bytes 2020-08-30 13:53:14
24 202348 Mini thumb screenshot from 2022 02 07 14 53 28 FHVirus 128 19220 c++14 955 Bytes 2020-08-30 17:36:17
25 91641 Mini thumb vqv4lsq icube 142 15528 c++11 875 Bytes 2017-12-05 20:20:23
26 95324 Mini thumb vqv4lsq icube 149 15528 c++11 834 Bytes 2018-01-06 22:35:13
27 95114 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 152 12164 c++11 731 Bytes 2018-01-03 21:50:43
28 167127 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 152 25796 c++14 975 Bytes 2019-12-03 11:26:11
29 95099 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 154 12180 c++11 574 Bytes 2018-01-03 13:33:09
30 95098 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 155 12184 c++11 566 Bytes 2018-01-03 13:19:00
31 181115 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 156 15128 c++14 915 Bytes 2020-02-25 19:06:50
32 167126 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 156 25820 c++14 966 Bytes 2019-12-03 11:25:36
33 181092 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 156 26864 c++14 982 Bytes 2020-02-25 18:43:32
34 95097 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 157 12184 c++11 580 Bytes 2018-01-03 13:17:39
35 181105 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 164 26792 c++14 988 Bytes 2020-02-25 18:55:25
36 181094 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 164 26792 c++14 1 KB 2020-02-25 18:45:03
37 95096 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 168 12188 c++11 547 Bytes 2018-01-03 13:09:33
38 91640 Mini thumb vqv4lsq icube 168 23724 c++11 947 Bytes 2017-12-05 20:16:39
39 181112 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 168 26704 c++14 1005 Bytes 2020-02-25 19:03:23
40 181114 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 172 26788 c++14 943 Bytes 2020-02-25 19:05:50
41 181089 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 192 27132 c++14 1002 Bytes 2020-02-25 18:39:30
42 240667 Mini thumb 148522015 226355662574319 5804619006965446972 n 欸我好笨ㄛ 412 11028 c++14 919 Bytes 2021-02-15 16:36:08
43 202328 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 424 18960 c++14 813 Bytes 2020-08-30 15:56:49
44 191672 Mini thumb giphy JiKuai 444 18820 c++14 1.46 KB 2020-05-12 00:44:45
45 287449 Mini thumb 19qw2xsp2eiajrbume4853srp7wwik7 ck_playpus 448 19064 c++14 811 Bytes 2022-01-29 16:40:22
46 181729 Mini thumb 100 double 452 18892 c++14 457 Bytes 2020-02-28 10:22:19
47 190122 Mini thumb aim $\huge Che$ 452 19104 c++14 778 Bytes 2020-04-21 00:29:17
48 166989 Mini thumb redblocksorzzz wiwiho 452 26964 c++14 1.41 KB 2019-12-02 20:55:23
49 181078 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 456 27052 c++14 535 Bytes 2020-02-25 18:30:13
50 240865 Mini thumb ehyzx evgaa3cwj chyen 456 27112 c++14 1.44 KB 2021-02-16 21:03:49
51 279195 Mini thumb 100 m923040061 460 26772 c++14 592 Bytes 2021-11-17 18:37:05
52 95325 Mini thumb vqv4lsq icube 463 9424 c++11 383 Bytes 2018-01-06 22:35:51
53 167122 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 464 26748 c++14 2.08 KB 2019-12-03 11:22:42
54 181085 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 472 27208 c++14 1004 Bytes 2020-02-25 18:38:27
55 166995 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 476 22748 c++14 907 Bytes 2019-12-02 21:00:30
56 167088 Mini thumb all program github... copy nella17 480 18896 c++14 1.05 KB 2019-12-03 09:31:41
57 229108 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 488 26828 c++14 615 Bytes 2020-12-08 18:22:54
58 263387 Mini thumb marine Derek 488 27052 c++17 727 Bytes 2021-08-26 22:15:50
59 167416 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 492 35048 c++14 890 Bytes 2019-12-04 09:41:11
60 263386 Mini thumb marine Derek 496 26980 c++17 744 Bytes 2021-08-26 22:15:12
61 181129 Mini thumb 100 c+++ 504 34840 c++14 726 Bytes 2020-02-25 22:07:21
62 166421 Mini thumb 100 coldEr66 512 22776 c++14 1.99 KB 2019-11-27 19:23:14
63 91643 Mini thumb vqv4lsq icube 523 9424 c++11 356 Bytes 2017-12-05 20:21:48
64 91633 Mini thumb 100 alan8585 530 9056 c++11 347 Bytes 2017-12-05 20:09:28
65 95055 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 560 8328 c++11 270 Bytes 2018-01-02 21:15:15
66 91128 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 562 16868 c++11 424 Bytes 2017-12-01 01:22:16
67 167797 Mini thumb 100 dOAOb 568 26988 c++17 836 Bytes 2019-12-05 10:27:31
68 91179 Mini thumb 100 0neKind 582 25436 c++11 2 KB 2017-12-01 22:09:29
69 90883 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 591 25444 c++11 529 Bytes 2017-11-26 00:24:19
70 167651 Mini thumb d4pea70 Seanliu 596 34960 c++14 1.22 KB 2019-12-04 16:11:36
71 90901 Mini thumb 343jksfld ltf0501 612 20840 c++11 427 Bytes 2017-11-26 09:35:21
72 191652 Mini thumb character 1 thtsshz 668 26596 c++14 578 Bytes 2020-05-11 20:51:18
73 191653 Mini thumb character 1 thtsshz 680 26616 c++14 517 Bytes 2020-05-11 20:52:00
74 167833 Mini thumb 49721787 1159096744239068 8221028525117800448 n Ccucumber12 696 22524 c++14 2.47 KB 2019-12-05 12:46:38
75 92013 Mini thumb head photo2 bb 733 19344 c++11 1.86 KB 2017-12-09 14:49:25
76 128715 Mini thumb tan2 skylinebaby 780 15116 c++14 599 Bytes 2018-12-04 21:23:46
77 166975 Mini thumb 100 emanlaicepsa 808 35452 c++14 1.62 KB 2019-12-02 19:42:03
78 90432 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 840 27896 c++11 1.35 KB 2017-11-22 22:42:19
79 237064 Mini thumb square e9bf6815 d6dd 4057 b6d5 71e1318c5617 mushroom 876 7308 c++14 497 Bytes 2021-01-30 02:39:30
80 90383 Mini thumb vqv4lsq icube 1008 27864 c++11 1.23 KB 2017-11-22 20:36:08
81 200704 Mini thumb screen shot 2020 08 20 at 3.14.38 pm 100Ping 1148 5416 c++14 849 Bytes 2020-08-20 15:08:26
82 168176 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d AceIn 1172 65804 c++14 419 Bytes 2019-12-06 22:16:23
83 90431 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1270 27880 c++11 918 Bytes 2017-11-22 22:39:30
84 167475 Mini thumb received 633075843829287 一葉之秋 1364 26800 c++14 483 Bytes 2019-12-04 10:49:39
85 127573 Mini thumb 749278 Emilia 1584 5400 c++14 845 Bytes 2018-11-17 14:37:23
86 89814 Mini thumb 100 waynetuinfor 1608 20908 c++11 1015 Bytes 2017-11-15 19:07:39
87 188898 Mini thumb 100 ロリコン 1664 73136 c++14 1.66 KB 2020-04-09 22:05:22
88 91632 Mini thumb 100 alan8585 1737 9012 c++11 298 Bytes 2017-12-05 20:07:28
89 91943 Mini thumb 36325842 1940262326037395 8088643966469144576 n l4wr3nc3 1902 17224 c++11 697 Bytes 2017-12-08 13:18:10
90 271070 Mini thumb vi punching Caido 2000 27608 c++14 1.45 KB 2021-09-28 19:27:32
91 284124 Mini thumb 152840657 109463894510722 5342027076102829086 o kumokunn 2020 27304 c++14 1.78 KB 2021-12-26 21:50:33
92 170569 Mini thumb alcon seethefullpicture website 1901x11252 03t 2036 19268 c++14 514 Bytes 2019-12-17 14:58:20
93 167535 Mini thumb 001 870 detaomega 2040 19308 c++14 459 Bytes 2019-12-04 13:03:30
94 167459 Mini thumb 100 arctan 2044 19252 c++14 486 Bytes 2019-12-04 10:10:51
95 181728 Mini thumb 100 double 2052 18856 c++14 412 Bytes 2020-02-28 10:21:54
96 240758 Mini thumb 100 THOMAS 2056 19024 c++14 911 Bytes 2021-02-16 01:03:40
97 181318 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 2056 23144 c++14 619 Bytes 2020-02-26 20:42:03
98 243429 Mini thumb %e4%ba%94%e6%9c%88%e8%90%8c%e5%9c%96 五月的天如我的心說變就變 2068 15028 c++14 513 Bytes 2021-03-03 21:58:53
99 182491 Mini thumb 100 THOMAS 2084 27120 c++14 472 Bytes 2020-02-29 09:33:19
100 167650 Mini thumb d4pea70 Seanliu 2196 35116 c++14 1.15 KB 2019-12-04 16:11:13
101 90408 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 2429 28572 c++11 1009 Bytes 2017-11-22 22:14:41
102 92155 WeaK 2441 28676 c++11 898 Bytes 2017-12-10 22:33:00
103 228251 Mini thumb 100 hhhhaura 2880 65500 c++14 1.12 KB 2020-12-03 20:22:24
104 167237 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 6096 11136 c++14 789 Bytes 2019-12-03 15:20:23
  < >