< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 218161 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 1692 74348 c++14 1.82 KB 2020-10-26 17:30:39
2 99264 Mini thumb vqv4lsq icube 1744 67496 c++11 1.62 KB 2018-02-18 23:52:59
3 218160 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 1768 74320 c++14 1.82 KB 2020-10-26 17:29:30
4 218056 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 1820 74328 c++14 1.8 KB 2020-10-26 11:04:23
5 218055 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 1872 74348 c++14 1.78 KB 2020-10-26 11:03:09
6 218057 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 1880 74360 c++14 1.8 KB 2020-10-26 11:05:57
7 218393 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 1952 87568 c++14 2.11 KB 2020-10-27 17:34:57
8 218397 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 1976 89400 c++14 1.73 KB 2020-10-27 17:57:42
9 218399 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 1980 87588 c++14 2.11 KB 2020-10-27 18:24:21
10 218395 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 1984 91476 c++14 2.16 KB 2020-10-27 17:52:05
11 218396 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 2008 91388 c++14 3.88 KB 2020-10-27 17:53:12
12 218388 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 2628 86368 c++14 2.09 KB 2020-10-27 17:20:06
13 99261 Mini thumb vqv4lsq icube 2700 66528 c++11 1.32 KB 2018-02-18 23:48:40
14 93653 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 2876 184292 c++11 1.4 KB 2017-12-20 22:54:32
15 99262 Mini thumb vqv4lsq icube 2952 66492 c++11 1.24 KB 2018-02-18 23:51:07
16 99263 Mini thumb vqv4lsq icube 2967 66528 c++11 1.32 KB 2018-02-18 23:51:26
17 225042 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 2988 178032 c++14 2.07 KB 2020-11-18 22:38:41
18 99260 Mini thumb vqv4lsq icube 2989 66492 c++11 1.24 KB 2018-02-18 23:09:40
19 218387 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 3024 86304 c++14 1.83 KB 2020-10-27 17:11:52
20 218048 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 3032 129680 c++14 1.58 KB 2020-10-26 10:58:57
21 94875 Mini thumb 343jksfld ltf0501 3333 156316 c++11 1.46 KB 2017-12-30 18:01:56
22 102148 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 3570 189648 c++11 1.48 KB 2018-03-04 21:58:54
23 73987 Mini thumb 343jksfld ltf0501 3633 156344 c++11 1.24 KB 2017-07-23 14:55:13
24 93652 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 3650 184292 c++11 1.34 KB 2017-12-20 22:53:27
25 73207 Mini thumb giphy 1 實中34th的一個人 3715 177624 c++11 1.4 KB 2017-07-16 15:30:29
26 225036 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 4008 177768 c++14 4.48 KB 2020-11-18 22:34:46
27 98888 Mini thumb faee909b16b97852326a80d05073deca minson123 4046 177904 c++11 1.16 KB 2018-02-15 18:20:52
28 74768 WeaK 4177 214096 c++11 4.2 KB 2017-08-07 13:37:15
29 218046 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 4284 172288 c++14 1.44 KB 2020-10-26 10:55:38
30 106647 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 4295 176364 c++11 1.07 KB 2018-03-29 18:13:56
31 74747 WeaK 4301 214164 c++11 4.33 KB 2017-08-06 20:00:38
32 106581 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 4312 176264 c++11 1.03 KB 2018-03-29 15:56:04
33 221597 Mini thumb 100 hhhhaura 4328 173504 c++14 2.4 KB 2020-11-04 21:44:10
34 104169 Mini thumb 100 Jeffrey 4398 168272 c++11 1.28 KB 2018-03-20 14:35:26
35 106646 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 4485 176232 c++11 1.04 KB 2018-03-29 18:13:15
36 106648 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 4488 176180 c++11 1.07 KB 2018-03-29 18:14:15
37 106610 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 4524 176524 c++11 1.16 KB 2018-03-29 16:38:09
38 274144 Mini thumb cassini huygens ck_platypus 4536 165628 c++14 1.54 KB 2021-10-21 22:21:42
39 98803 Mini thumb 100 Jeffrey 4585 168724 c++11 1.28 KB 2018-02-14 21:41:01
40 106576 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 4597 176376 c++11 1.06 KB 2018-03-29 15:51:39
41 102147 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 4600 189696 c++11 1.3 KB 2018-03-04 21:56:33
42 98799 Mini thumb 100 Jeffrey 4637 168272 c++11 1.36 KB 2018-02-14 21:27:10
43 71185 Mini thumb 100 waynetuinfor 4667 212856 c++11 2.02 KB 2017-06-19 23:50:53
44 70417 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 4672 220884 c++11 1.21 KB 2017-06-01 23:27:38
45 71184 Mini thumb 100 waynetuinfor 4674 212848 c++11 2.02 KB 2017-06-19 23:49:42
46 71182 Mini thumb 100 waynetuinfor 4674 212852 c++11 2.02 KB 2017-06-19 23:48:16
47 71176 Mini thumb 100 waynetuinfor 4679 212868 c++11 2.02 KB 2017-06-19 23:45:27
48 71177 Mini thumb 100 waynetuinfor 4689 212864 c++11 2.02 KB 2017-06-19 23:45:43
49 71179 Mini thumb 100 waynetuinfor 4691 212848 c++11 2.02 KB 2017-06-19 23:46:24
50 71183 Mini thumb 100 waynetuinfor 4692 212848 c++11 2.02 KB 2017-06-19 23:48:58
51 71181 Mini thumb 100 waynetuinfor 4703 212856 c++11 2.02 KB 2017-06-19 23:47:17
52 274146 Mini thumb cassini huygens ck_platypus 4704 165552 c++14 980 Bytes 2021-10-21 22:31:56
53 274149 Mini thumb cassini huygens ck_platypus 4716 165344 c++14 963 Bytes 2021-10-21 22:33:16
54 71180 Mini thumb 100 waynetuinfor 4729 211824 c++11 2.03 KB 2017-06-19 23:46:46
55 233276 Mini thumb 100 youou 4732 181736 c++14 1.81 KB 2020-12-30 13:33:48
56 221596 Mini thumb 100 hhhhaura 4768 205248 c++14 2.4 KB 2020-11-04 21:43:30
57 274138 Mini thumb cassini huygens ck_platypus 4812 188432 c++14 1.7 KB 2021-10-21 22:18:50
58 249469 Mini thumb aim $\huge Che$ 4872 165028 c++14 1.35 KB 2021-04-11 23:43:37
59 279463 Mini thumb tumblr 0f40c808bf3114d5869ffdaf8b6eec83 237044c2 500 AstraytLUL 4880 169088 c++14 2.34 KB 2021-11-18 23:15:18
60 279489 Mini thumb aqua alvingogo 5000 208876 c++14 1.37 KB 2021-11-19 11:12:18
61 259918 Mini thumb hnet image yan 5072 179064 c++14 1 KB 2021-07-21 20:53:05
62 112184 Mini thumb 100 黑夜月 5136 193340 c++14 1.25 KB 2018-06-02 14:29:23
63 277906 Mini thumb screenshot 20210101 224108 2 ckcon21_9487 5140 167444 c++14 1.21 KB 2021-11-12 09:18:59
64 186814 Mini thumb 100 vincent97198 5172 175864 c++14 1.45 KB 2020-03-17 10:16:20
65 70386 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 5241 212376 c++11 1.3 KB 2017-06-01 18:07:22
66 217688 Mini thumb character 1 thtsshz 5284 187236 c++14 1.2 KB 2020-10-24 14:45:52
67 217686 Mini thumb character 1 thtsshz 5304 187204 c++14 1.2 KB 2020-10-24 14:44:43
68 102737 Mini thumb p lawfung 5318 181712 c++11 2.01 KB 2018-03-08 23:22:53
69 208704 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 5332 203976 c++14 1.5 KB 2020-09-18 20:26:20
70 218045 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 5368 172872 c++14 1.25 KB 2020-10-26 10:53:49
71 86517 Mini thumb head photo2 bb 5479 216436 c++11 2.37 KB 2017-10-24 18:24:59
72 74745 WeaK 5497 213288 c++11 5.93 KB 2017-08-06 19:57:50
73 259914 Mini thumb hnet image yan 5520 202708 c++17 1.09 KB 2021-07-21 20:46:52
74 74746 WeaK 5530 213284 c++11 4.35 KB 2017-08-06 19:59:43
75 86516 Mini thumb head photo2 bb 5567 236032 c++11 2.38 KB 2017-10-24 18:24:17
76 132619 Mini thumb alice show $\huge我是垃圾$ 5628 165960 c++14 3.03 KB 2019-01-03 09:49:29
77 70385 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 5628 212440 c++11 1.27 KB 2017-06-01 17:56:47
78 102744 Mini thumb p lawfung 5677 181644 c++11 2.11 KB 2018-03-08 23:27:30
79 71175 Mini thumb 100 waynetuinfor 5786 211900 c++11 1.29 KB 2017-06-19 23:44:38
80 120678 Mini thumb 100 黑夜月 5916 194580 c++14 2.14 KB 2018-09-09 19:25:48
81 226506 Mini thumb 100 Fysty 6088 190876 c++17 2.78 KB 2020-11-26 10:48:58
82 102413 Mini thumb avatar ToMmyDong 6134 225056 c++11 1.3 KB 2018-03-06 22:26:07
83 274044 Mini thumb tenor Rick Astley 6184 173304 c++14 1.5 KB 2021-10-21 13:20:54
84 241068 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d starplatinum 6216 225336 c++14 2.16 KB 2021-02-18 14:01:56
85 102777 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 6222 208432 c++11 1.78 KB 2018-03-09 00:23:30
86 180222 Mini thumb d4pea70 Seanliu 6328 217484 c++14 2.3 KB 2020-02-21 23:20:01
87 218044 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 6500 164848 c++14 1.56 KB 2020-10-26 10:53:33
88 113879 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 6520 178496 c++14 1.88 KB 2018-07-04 17:32:53
89 218100 Mini thumb rubisama warner1129 6576 217016 c++14 1.17 KB 2020-10-26 14:24:03
90 241159 Mini thumb 100 wilsonlu93 6852 197668 c++14 2.16 KB 2021-02-18 19:17:42
91 132752 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 6972 210204 c++14 1.73 KB 2019-01-04 11:30:44
92 161834 Mini thumb 12235114 p0 master1200 好色喔 7036 194136 c++14 1.34 KB 2019-10-30 08:33:11
93 187134 Mini thumb 100 iris2617 7180 207436 c++14 1.12 KB 2020-03-18 20:05:12
94 277910 Mini thumb screenshot 20210101 224108 2 ckcon21_9487 7300 216964 c++14 1.19 KB 2021-11-12 09:28:37
95 116428 Mini thumb 100 coldEr66 7324 215124 c++14 3.11 KB 2018-07-30 14:20:15
96 199064 Mini thumb giphy JiKuai 7444 200416 c++14 2.33 KB 2020-08-08 21:30:28
97 187128 Mini thumb 100 emanlaicepsa 7660 238980 c++14 1.32 KB 2020-03-18 19:50:56
98 140530 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d AceIn 7760 217564 c++14 1.05 KB 2019-03-19 14:33:06
99 140636 Mini thumb aaaaaqzba bert 7804 225156 c++14 1.33 KB 2019-03-19 19:56:22
100 180204 Mini thumb 001 870 detaomega 8196 229156 c++14 1.63 KB 2020-02-21 22:47:04
101 279308 Mini thumb 152840657 109463894510722 5342027076102829086 o kumokunn 8464 248140 c++14 2.7 KB 2021-11-18 15:00:29
102 74744 WeaK 8633 213444 c++11 5.89 KB 2017-08-06 19:56:32
103 180207 Mini thumb 001 870 detaomega 8696 228960 c++14 1.72 KB 2020-02-21 22:49:46
104 279034 Mini thumb %e4%ba%94%e6%9c%88%e8%90%8c%e5%9c%96 五月的天如我的心說變就變 9440 187704 c++14 1.47 KB 2021-11-16 20:03:52
105 279042 Mini thumb %e4%ba%94%e6%9c%88%e8%90%8c%e5%9c%96 五月的天如我的心說變就變 9524 187564 c++14 1.47 KB 2021-11-16 20:19:05
  < >