Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 95071 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 412 c90 32 Bytes 2018-01-02 23:58:09
2 47293 Mini thumb 100 nike 0 440 c++11 66 Bytes 2016-10-18 13:11:24
3 124019 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 0 1076 c99 24 Bytes 2018-10-04 01:53:39
4 124017 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 0 1256 c++14 50 Bytes 2018-10-04 01:38:41
5 131660 Mini thumb 100 double 0 1348 c++14 45 Bytes 2018-12-22 19:23:54
6 133980 Mini thumb 100 $ESC$ape 0 3088 c++14 103 Bytes 2019-01-27 09:50:58
7 34619 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1 400 c90 32 Bytes 2016-04-15 00:24:45
8 88324 Mini thumb 100 waynetuinfor 1 412 c90 34 Bytes 2017-11-01 21:18:36
9 34543 Mini thumb rezero Re Zero 1 436 c++11 58 Bytes 2016-04-14 20:08:02
10 34855 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 1 440 c++11 37 Bytes 2016-04-16 11:15:32
11 89720 Mini thumb 100 青い猫 1 440 c90 64 Bytes 2017-11-15 01:30:02
12 89714 Mini thumb 100 青い猫 1 444 c90 43 Bytes 2017-11-15 01:21:18
13 95120 Mini thumb 100 青い猫 1 448 c90 26 Bytes 2018-01-04 00:07:57
14 89716 Mini thumb 100 青い猫 1 452 c++11 63 Bytes 2017-11-15 01:24:44
15 89715 Mini thumb 100 青い猫 1 1124 c++11 68 Bytes 2017-11-15 01:23:40
16 34527 Mini thumb 100 Darryl 1 1136 c++11 3.06 KB 2016-04-14 19:06:49
17 89718 Mini thumb 100 青い猫 1 1144 c++11 130 Bytes 2017-11-15 01:28:11
18 74792 Mini thumb 100 $ stcs $ 1 1152 c++11 90 Bytes 2017-08-07 20:00:53
19 76492 WeaK 1 1152 c++11 128 Bytes 2017-08-29 19:55:52
20 34539 Mini thumb rezero Re Zero 2 1112 c++11 87 Bytes 2016-04-14 20:07:02
21 89719 Mini thumb 100 青い猫 2 1120 c++11 68 Bytes 2017-11-15 01:28:34
22 89717 Mini thumb 100 青い猫 2 1140 c++11 151 Bytes 2017-11-15 01:27:51
23 141462 Mini thumb image  1 puyu 4 3004 c++14 185 Bytes 2019-03-28 12:54:52
24 144835 Mini thumb got 09 casperwang 4 3152 c++14 193 Bytes 2019-04-12 22:56:57
25 123993 Mini thumb 100 double 4 3172 c++14 63 Bytes 2018-10-03 20:16:48
26 141463 Mini thumb image  1 puyu 20 6400 python2 8 Bytes 2019-03-28 12:55:15
27 91920 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 45 1160 c++11 1.13 KB 2017-12-08 02:43:05
28 34531 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 60 1228 c++11 1.11 KB 2016-04-14 19:32:40