< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 214877 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1196 c++14 1.33 KB 2020-10-09 09:27:20
2 214764 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 0 1200 c++14 909 Bytes 2020-10-08 19:08:25
3 214873 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1200 c++14 1.37 KB 2020-10-09 09:23:20
4 214870 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1200 c++14 1.5 KB 2020-10-09 09:19:37
5 214876 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1204 c++14 1.33 KB 2020-10-09 09:25:05
6 214874 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1204 c++14 1.37 KB 2020-10-09 09:24:33
7 214875 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1208 c++14 1.32 KB 2020-10-09 09:24:48
8 214959 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 0 1240 c++14 836 Bytes 2020-10-09 14:11:15
9 214879 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 0 1244 c++14 862 Bytes 2020-10-09 09:42:09
10 214869 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1248 c++14 1.5 KB 2020-10-09 09:19:20
11 214880 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 0 1252 c++14 835 Bytes 2020-10-09 09:42:25
12 214872 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1264 c++14 1.34 KB 2020-10-09 09:21:59
13 214871 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 1276 c++14 1.34 KB 2020-10-09 09:21:41
14 182986 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 1472 c++14 495 Bytes 2020-03-01 13:45:55
15 182961 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1488 c90 427 Bytes 2020-03-01 13:31:42
16 182987 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1488 c++14 479 Bytes 2020-03-01 13:46:47
17 182981 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1492 c++14 443 Bytes 2020-03-01 13:44:50
18 182984 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1492 c++14 461 Bytes 2020-03-01 13:45:45
19 182960 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 1496 c++14 495 Bytes 2020-03-01 13:30:26
20 182980 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1500 c++14 443 Bytes 2020-03-01 13:44:34
21 182978 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1500 c++14 503 Bytes 2020-03-01 13:43:45
22 182979 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1500 c90 562 Bytes 2020-03-01 13:43:53
23 182985 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1500 c++17 562 Bytes 2020-03-01 13:45:48
24 182947 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1504 c++14 438 Bytes 2020-03-01 13:22:38
25 182989 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 1504 c++14 495 Bytes 2020-03-01 13:47:02
26 182988 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1504 c++17 588 Bytes 2020-03-01 13:46:53
27 182983 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 1508 c++14 461 Bytes 2020-03-01 13:45:30
28 182982 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1508 c++14 562 Bytes 2020-03-01 13:45:10
29 182974 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1508 c++14 613 Bytes 2020-03-01 13:42:04
30 182967 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1508 c++14 1.1 KB 2020-03-01 13:38:02
31 182975 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1512 c++14 586 Bytes 2020-03-01 13:42:48
32 182990 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1512 c++14 591 Bytes 2020-03-01 13:47:10
33 182969 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1512 c++14 1.08 KB 2020-03-01 13:39:10
34 182968 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1512 c++14 1.09 KB 2020-03-01 13:38:27
35 182966 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1528 c++14 1.06 KB 2020-03-01 13:37:27
36 182965 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 1544 c++14 1.05 KB 2020-03-01 13:37:05
37 233046 Mini thumb lie in apirl wallpaper 在下是被虐到哭的初二生 0 1860 c++14 833 Bytes 2020-12-28 21:55:28
38 240558 Mini thumb 100 youou 0 3332 c++14 447 Bytes 2021-02-14 23:30:51
39 183061 Mini thumb alcon seethefullpicture website 1901x11252 03t 0 3336 c++14 499 Bytes 2020-03-01 15:58:13
40 234824 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 0 3356 c++14 850 Bytes 2021-01-11 23:48:38
41 188855 Mini thumb 100 double 0 3368 c++14 531 Bytes 2020-04-09 15:51:27
42 182955 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 0 3372 c++14 540 Bytes 2020-03-01 13:27:36
43 240537 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 0 3376 c++14 779 Bytes 2021-02-14 22:08:47
44 156057 Mini thumb 001 870 detaomega 0 3376 c++14 803 Bytes 2019-08-28 12:54:56
45 215027 Mini thumb eivyz7fu8aezgii  4 warner1129 0 3384 c++14 521 Bytes 2020-10-09 18:37:51
46 156059 Mini thumb 001 870 detaomega 0 3384 c++14 770 Bytes 2019-08-28 12:55:53
47 217987 Mini thumb 100 iris2617 0 3400 c++14 484 Bytes 2020-10-26 00:08:42
48 217988 Mini thumb 100 iris2617 0 3408 c++14 367 Bytes 2020-10-26 00:11:06
49 214763 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 0 3416 c++14 523 Bytes 2020-10-08 19:06:47
50 182959 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99   %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 0 3432 c++14 535 Bytes 2020-03-01 13:29:38
51 215003 Mini thumb giphy JiKuai 0 3432 c++14 1.35 KB 2020-10-09 17:09:04
52 182956 Mini thumb d4pea70 Seanliu 0 3504 c++14 985 Bytes 2020-03-01 13:27:44
53 182951 Mini thumb 100 eric_xiao 0 3544 c++14 636 Bytes 2020-03-01 13:26:09
54 214866 Mini thumb fhvirus FHVirus 0 3564 c++14 986 Bytes 2020-10-09 09:13:37
55 214784 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 4 3432 c++14 929 Bytes 2020-10-08 20:10:56
56 37672 Mini thumb 03 tangent 8 1312 c++11 859 Bytes 2016-07-31 08:26:07
57 156058 Mini thumb 001 870 detaomega 8 3416 c++14 770 Bytes 2019-08-28 12:55:38
58 74593 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 9 1244 c++11 447 Bytes 2017-08-03 19:28:19
59 74595 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 10 1244 c++11 429 Bytes 2017-08-03 19:41:42
60 26865 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 11 604 c++11 1.39 KB 2015-11-04 16:36:24
61 26781 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 11 1232 c++11 633 Bytes 2015-11-04 11:34:25
62 90809 Mini thumb 100 青い猫 11 1248 c++11 1.47 KB 2017-11-25 01:24:32
63 90827 Mini thumb a 中數理論 12 1324 c++11 720 Bytes 2017-11-25 11:18:24
64 46726 Mini thumb tumblr m6532itd121rnos1s $(pr)^3pony$ 13 1276 c++11 728 Bytes 2016-10-14 18:04:18
65 26864 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 14 604 c++11 1.43 KB 2015-11-04 16:35:14
66 99223 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 15 1488 c++11 595 Bytes 2018-02-18 20:59:10
67 35570 Mini thumb xx applestyle jackyliuxx 16 1404 c++11 1.55 KB 2016-05-03 02:11:28
68 35568 Mini thumb xx applestyle jackyliuxx 16 1432 c++11 1.57 KB 2016-05-03 02:08:35
69 121778 Mini thumb    Polaris 16 3384 c++14 648 Bytes 2018-09-12 12:34:29
70 99258 Mini thumb 100 黑夜月 21 1496 c++11 429 Bytes 2018-02-18 23:05:51
71 74604 Mini thumb 100 waynetuinfor 24 1448 c++11 923 Bytes 2017-08-03 22:21:59
72 35567 Mini thumb xx applestyle jackyliuxx 94 5776 c++11 1.57 KB 2016-05-03 02:03:41
73 29341 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 166 5660 c++11 1.14 KB 2016-02-03 18:03:22
74 239608 Mini thumb 100 嚕梯 3912 3864 c++14 1002 Bytes 2021-02-09 10:43:27
  < >