Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 28610 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 1 1204 c++11 1004 Bytes 2016-01-20 13:20:09
2 26146 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 1 1276 c++11 847 Bytes 2015-10-27 13:44:05
3 24513 Mini thumb rezero Re Zero 1 1284 c++11 1.17 KB 2015-10-08 21:34:12
4 23252 konstig 1 1292 c++11 891 Bytes 2015-10-05 22:27:55
5 25613 Mini thumb 3ac79f3df8dcd1001410d90a738b4710b9122f08 矢澤にこ 1 1300 c++11 991 Bytes 2015-10-22 14:13:07
6 25614 Mini thumb 3ac79f3df8dcd1001410d90a738b4710b9122f08 矢澤にこ 1 1300 c++11 1002 Bytes 2015-10-22 14:17:53
7 44783 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1 1300 c++11 1.08 KB 2016-10-02 14:10:44
8 51412 Mini thumb 100 waynetuinfor 1 1332 c++11 743 Bytes 2016-11-10 12:29:58
9 26147 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 2 1280 c++11 933 Bytes 2015-10-27 13:48:24
10 24514 Mini thumb rezero Re Zero 2 1284 c++11 1.16 KB 2015-10-08 21:34:35
11 24515 Mini thumb rezero Re Zero 2 1284 c++11 1.19 KB 2015-10-08 21:36:26
12 75468 Mini thumb 100 Paufu 2 1292 c++11 825 Bytes 2017-08-17 17:05:18
13 75467 Mini thumb 100 TreapKing 2 1292 c++11 863 Bytes 2017-08-17 17:05:01
14 24245 Mini thumb   Domen Su 2 1292 c++11 1.19 KB 2015-10-07 12:53:49
15 24173 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 2 1304 c++11 984 Bytes 2015-10-06 20:07:24
16 108458 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 2 1396 c++14 774 Bytes 2018-04-16 23:46:59
17 24500 Mini thumb   Domen Su 3 1284 c++11 1.19 KB 2015-10-08 21:09:37
18 24501 Mini thumb   Domen Su 3 1292 c++11 1.19 KB 2015-10-08 21:10:00
19 25615 Mini thumb 3ac79f3df8dcd1001410d90a738b4710b9122f08 矢澤にこ 3 1296 c++11 1021 Bytes 2015-10-22 14:31:42
20 108454 Mini thumb 100 Giver 3 1400 c++14 1001 Bytes 2018-04-16 23:40:26
21 108473 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 3 1436 c++14 948 Bytes 2018-04-17 08:30:58
22 108455 Mini thumb 100 Giver 4 1396 c++14 981 Bytes 2018-04-16 23:41:16
23 108457 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 5 1388 c++14 1009 Bytes 2018-04-16 23:45:43