Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 77318 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 11 1272 c++11 1.12 KB 2017-09-08 19:55:10
2 70369 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 11 1504 c++11 1.61 KB 2017-06-01 01:29:35
3 77316 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 14 1276 c++11 1.15 KB 2017-09-08 19:54:11
4 20421 Mini thumb rezero Re Zero 15 1324 c++11 935 Bytes 2015-09-19 09:39:50
5 21555 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 16 1300 c++11 819 Bytes 2015-09-26 17:50:17
6 38973 Mini thumb 100 seanhung21 17 724 c++11 1.77 KB 2016-09-05 20:48:37
7 20367 Mini thumb 100 starshunter 18 1300 c++11 1.21 KB 2015-09-18 21:28:46
8 18964 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 19 1348 c++11 956 Bytes 2015-09-15 09:56:46
9 77246 Mini thumb 100 西瓜 20 724 c++11 1.05 KB 2017-09-08 00:47:26
10 77244 Mini thumb 100 西瓜 20 728 c++11 1.14 KB 2017-09-08 00:46:21
11 19785 Mini thumb 10622798 958127070879663 8606886173751647255 n Teemo 20 1304 c++11 1010 Bytes 2015-09-16 22:17:14
12 19673 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 20 1324 c++11 596 Bytes 2015-09-15 19:37:42
13 19772 Mini thumb b7d7075a c40c 494c b69f 18538eba5ed3.jpg. cb322494429  sr300 300 HALO 21 720 c++11 1.36 KB 2015-09-16 19:28:11
14 77241 Mini thumb 100 西瓜 21 724 c++11 1.19 KB 2017-09-08 00:44:13
15 77313 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 25 1408 c++11 857 Bytes 2017-09-08 19:52:47
16 98443 Mini thumb 100 tsyr 30 712 c++11 756 Bytes 2018-02-13 00:18:40
17 85000 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 32 1420 c++11 1.05 KB 2017-10-17 21:12:33
18 18466 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 36 1352 c++11 956 Bytes 2015-09-07 22:44:28
19 85001 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 39 1456 c++11 1.01 KB 2017-10-17 21:14:03
20 19797 Mini thumb 10622798 958127070879663 8606886173751647255 n Teemo 41 1388 c++11 1.02 KB 2015-09-16 22:42:08
21 38961 Mini thumb 100 Ken 52 1328 c++11 1.12 KB 2016-09-05 19:53:12
22 19796 Mini thumb 10622798 958127070879663 8606886173751647255 n Teemo 53 1392 c++11 1 KB 2015-09-16 22:41:13
23 38962 Mini thumb 100 waynetuinfor 61 1332 c++11 1.11 KB 2016-09-05 19:54:36
24 38968 WeaK 67 1380 c++11 1.45 KB 2016-09-05 20:05:38
25 20756 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 69 1368 c++11 958 Bytes 2015-09-21 10:19:21
26 38147 Mini thumb    CSJL 72 1396 c++11 2.33 KB 2016-08-18 11:19:49
27 38967 WeaK 73 1408 c++11 1.68 KB 2016-09-05 20:04:13
28 77415 Mini thumb 100 Paufu 74 1400 c++11 1019 Bytes 2017-09-09 15:45:40
29 91890 Mini thumb 100 Paufu 75 1420 c++11 1019 Bytes 2017-12-07 22:19:01
30 20755 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 82 1352 c++11 910 Bytes 2015-09-21 10:17:48
31 20734 Agritite 96 1980 c++11 1.3 KB 2015-09-21 00:15:07