Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 197507 Mini thumb fhvirus FHVirus 16 2152 c++14 2.84 KB 2020-07-23 14:53:08
2 185270 Mini thumb 100 eric_xiao 28 3540 c++14 1.75 KB 2020-03-06 19:13:24
3 63575 Mini thumb 100 guagua 30 1196 c++11 3.17 KB 2017-02-25 23:28:00
4 185271 Mini thumb 100 eric_xiao 32 3424 c++14 1.81 KB 2020-03-06 19:14:17
5 8186 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 87 1220 c++11 4.13 KB 2015-01-21 18:23:23
6 59017 Mini thumb output jddoia icube 91 1248 c++11 8.62 KB 2017-01-26 19:32:42
7 59019 Mini thumb output jddoia icube 98 1252 c++11 8.6 KB 2017-01-26 19:37:49
8 59015 Mini thumb output jddoia icube 102 1220 c++11 8.67 KB 2017-01-26 19:18:56
9 186041 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 140 3764 c++14 1.55 KB 2020-03-10 23:11:52
10 186040 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 200 8140 python3 189 Bytes 2020-03-10 22:41:56
11 186022 Mini thumb d4pea70 Seanliu 304 8160 python3 336 Bytes 2020-03-10 20:30:36
12 186020 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 328 8144 python3 235 Bytes 2020-03-10 20:24:41
13 113158 Mini thumb output jddoia icube 591 1276 c++14 5.03 KB 2018-06-17 19:30:33