< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 271826 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 40 1440 c++14 27.6 KB 2021-10-06 10:08:14
2 196442 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 40 1572 c++14 27.5 KB 2020-07-16 21:20:42
3 196441 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 40 1616 c++14 27.6 KB 2020-07-16 21:19:57
4 192635 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 40 1664 c++14 27.3 KB 2020-05-27 12:25:34
5 192643 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 40 1700 c++17 27.2 KB 2020-05-27 12:50:21
6 192637 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 40 1716 c++14 27.3 KB 2020-05-27 12:32:21
7 192642 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 44 1688 c++14 27.2 KB 2020-05-27 12:46:30
8 194561 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 44 1700 c++14 27.4 KB 2020-07-01 18:54:23
9 200219 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 48 1588 c++14 32.4 KB 2020-08-16 17:10:35
10 192634 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 48 1692 c++14 27.2 KB 2020-05-27 12:04:38
11 192625 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 48 1692 c++14 32 KB 2020-05-26 23:05:27
12 192610 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 48 1700 c++14 27.2 KB 2020-05-26 18:00:59
13 191943 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 48 1712 c++14 31.9 KB 2020-05-17 12:09:56
14 192036 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 48 1720 c++14 32 KB 2020-05-18 15:05:52
15 191940 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 48 1720 c++14 32 KB 2020-05-17 12:02:01
16 192646 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 48 2000 c++14 32.2 KB 2020-05-27 13:19:58
17 271849 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 48 2016 c++14 774 Bytes 2021-10-06 11:06:39
18 271844 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 48 2020 c++14 788 Bytes 2021-10-06 11:04:00
19 191941 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 48 2020 c++14 32 KB 2020-05-17 12:06:21
20 271852 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 48 2024 c++14 796 Bytes 2021-10-06 11:11:24
21 271853 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 48 2024 c++14 871 Bytes 2021-10-06 11:13:00
22 191873 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 48 3560 c++14 27.2 KB 2020-05-16 13:21:18
23 191871 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 48 3604 c++14 27.2 KB 2020-05-16 13:18:22
24 200218 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 52 1640 c++14 32.4 KB 2020-08-16 17:10:12
25 192641 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 52 1688 c++14 27.3 KB 2020-05-27 12:46:10
26 194560 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 52 1708 c++14 27.5 KB 2020-07-01 18:52:50
27 191939 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 52 1720 c++14 32 KB 2020-05-17 11:56:11
28 191866 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 52 3536 c++14 27.3 KB 2020-05-16 13:02:36
29 271840 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 52 3560 c++14 792 Bytes 2021-10-06 11:00:36
30 261074 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 52 3620 c++14 802 Bytes 2021-08-02 20:10:51
31 261072 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 52 3784 c++14 784 Bytes 2021-08-02 20:05:22
32 194559 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 56 1692 c++14 27.5 KB 2020-07-01 18:52:07
33 200278 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 56 2892 c++14 32.4 KB 2020-08-17 14:28:48
34 191938 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 56 3516 c++14 32.1 KB 2020-05-17 11:50:22
35 261076 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 56 3604 c++14 872 Bytes 2021-08-02 20:15:32
36 191865 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 56 3644 c++14 27.3 KB 2020-05-16 13:00:48
37 261073 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 56 3688 c++14 808 Bytes 2021-08-02 20:08:37
38 189503 Mini thumb d4pea70 Seanliu 56 3744 c++14 1016 Bytes 2020-04-15 18:42:52
39 191864 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 60 3552 c++14 29.3 KB 2020-05-16 12:59:04
40 11478 Mini thumb  Domen Su 63 1500 c++11 629 Bytes 2015-03-10 11:01:16
41 191937 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 64 3452 c++14 32.1 KB 2020-05-17 11:41:22
42 191931 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 64 3496 c++14 32.1 KB 2020-05-17 11:20:47
43 255043 Mini thumb thinking lonelySam 64 3640 c++14 34.8 KB 2021-05-29 14:12:43
44 255041 Mini thumb thinking lonelySam 64 3652 c++14 939 Bytes 2021-05-29 14:06:25
45 255042 Mini thumb thinking lonelySam 64 3684 c++14 973 Bytes 2021-05-29 14:07:21
46 191863 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 64 3692 c++14 908 Bytes 2020-05-16 12:54:35
47 189501 Mini thumb d4pea70 Seanliu 64 3704 c++14 1012 Bytes 2020-04-15 18:42:31
48 255050 Mini thumb thinking lonelySam 64 3748 c++14 1.38 KB 2021-05-29 14:24:45
49 255045 Mini thumb thinking lonelySam 64 3784 c++14 951 Bytes 2021-05-29 14:14:58
50 191862 Mini thumb 1800 weyryafjnm; 64 3788 c++14 916 Bytes 2020-05-16 12:51:21
51 189496 Mini thumb d4pea70 Seanliu 64 3792 c++14 1009 Bytes 2020-04-15 18:40:49
52 226720 Mini thumb profile THANKSONE 64 3824 c++14 1.01 KB 2020-11-27 17:17:50
53 255049 Mini thumb thinking lonelySam 64 3840 c++14 1.38 KB 2021-05-29 14:24:15
54 191936 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 68 3464 c++14 32.1 KB 2020-05-17 11:37:51
55 191929 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 68 3488 c++14 32.2 KB 2020-05-17 10:56:20
56 131613 Mini thumb 100 Doomhammer 68 3568 c++14 903 Bytes 2018-12-22 05:34:01
57 191928 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 76 3452 c++14 32.2 KB 2020-05-17 10:52:42
58 159875 Mini thumb 100 nathanlee726 76 3580 c++14 745 Bytes 2019-10-16 16:14:57
59 189498 Mini thumb d4pea70 Seanliu 76 3708 c++14 952 Bytes 2020-04-15 18:41:32
60 215251 Mini thumb vqv4lsq icube 76 4352 c++14 813 Bytes 2020-10-10 18:53:11
61 51518 Mini thumb  MO 79 1404 c++11 1.03 KB 2016-11-11 13:23:57
62 191927 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 80 3524 c++14 32.2 KB 2020-05-17 10:47:58
63 262805 Mini thumb profile THANKSONE 80 3560 c++14 901 Bytes 2021-08-20 16:25:17
64 191924 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 80 3644 c++14 68.3 KB 2020-05-17 10:41:45
65 159858 Mini thumb 100 nathanlee726 84 3464 c++14 634 Bytes 2019-10-16 15:00:23
66 173970 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 84 3812 c++14 1.26 KB 2020-01-20 15:13:21
67 163049 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 88 3740 c++14 817 Bytes 2019-11-05 20:37:22
68 129695 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 88 4216 c++14 865 Bytes 2018-12-13 11:47:48
69 92937 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 92 1492 c++11 2.5 KB 2017-12-16 14:28:45
70 191930 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 92 3456 c++14 32.2 KB 2020-05-17 11:09:40
71 215254 Mini thumb vqv4lsq icube 92 4268 c++14 838 Bytes 2020-10-10 18:59:20
72 88797 Mini thumb 100 要努力----但不要加油 96 1944 c++11 982 Bytes 2017-11-05 16:56:36
73 120402 Mini thumb 100 Doomhammer 96 3584 c++14 903 Bytes 2018-09-07 02:08:42
74 51238 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 98 1336 c++11 793 Bytes 2016-11-09 03:02:49
75 121821 Mini thumb  Wei恩 100 3708 c++14 1.11 KB 2018-09-13 11:02:56
76 272008 Mini thumb 100 fr1234 100 3712 c++14 5.27 KB 2021-10-08 15:20:35
77 215253 Mini thumb vqv4lsq icube 100 4240 c++14 838 Bytes 2020-10-10 18:56:33
78 7866 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 102 852 c++98 889 Bytes 2015-01-19 23:21:32
79 152503 Mini thumb 49721787 1159096744239068 8221028525117800448 n Ccucumber12 104 3672 c++14 715 Bytes 2019-07-01 11:38:16
80 88796 Mini thumb 100 要努力----但不要加油 106 1940 c++11 1017 Bytes 2017-11-05 16:55:07
81 54846 Mini thumb 100 青蛙王子 108 2188 c++11 1.09 KB 2016-12-12 20:33:28
82 121823 Mini thumb  Wei恩 108 3708 c++14 1.11 KB 2018-09-13 11:07:10
83 155504 Mini thumb coevr Kevin_Zhang 108 4400 c++14 993 Bytes 2019-08-19 10:54:27
84 51710 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 109 1380 c++11 930 Bytes 2016-11-13 14:52:29
85 95041 Mini thumb 100 西瓜 110 836 c++11 1.23 KB 2018-01-02 00:02:38
86 24826 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 111 1496 c++11 1004 Bytes 2015-10-11 14:14:30
87 54844 Mini thumb 100 青蛙王子 111 2200 c++11 986 Bytes 2016-12-12 20:30:34
88 129698 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 112 4244 c++14 864 Bytes 2018-12-13 11:49:07
89 129699 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 112 4248 c++14 884 Bytes 2018-12-13 11:49:47
90 152505 Mini thumb 49721787 1159096744239068 8221028525117800448 n Ccucumber12 116 3720 c++14 712 Bytes 2019-07-01 11:42:41
91 223288 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 120 3708 c++14 1.16 KB 2020-11-10 21:07:17
92 129697 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 120 4244 c++14 1.19 KB 2018-12-13 11:48:46
93 215265 Mini thumb rubisama warner1129 124 3708 c++14 743 Bytes 2020-10-10 19:49:12
94 129728 Mini thumb  Polaris 128 3480 c++14 835 Bytes 2018-12-13 12:33:32
95 152504 Mini thumb 13782220 1795972017288449 6621465508300442607 n YPL 128 3688 c++14 915 Bytes 2019-07-01 11:42:30
96 63374 Mini thumb yee2 Yazmau 129 1376 c++11 1001 Bytes 2017-02-23 17:07:10
97 173971 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 140 3616 c++14 1.27 KB 2020-01-20 15:14:50
98 184588 Mini thumb received 633075843829287 一葉之秋 144 5344 c++14 684 Bytes 2020-03-05 14:00:10
99 235359 Mini thumb ehyzx evgaa3cwj chyen 144 6400 c++14 1.51 KB 2021-01-18 22:06:43
100 15336 Mini thumb https  blogs images.forbes.com forbestechcouncil files 2019 01 canva photo editor 8 7 gtyuse 168 848 c++11 1.29 KB 2015-05-03 13:34:20
101 271837 Mini thumb webp.net gifmaker $\HugeCaido$ 184 3560 c++14 896 Bytes 2021-10-06 10:46:30
102 248023 Mini thumb tenor Rick Astley 188 3788 c++14 989 Bytes 2021-03-28 22:00:33
103 262956 Mini thumb 502fb2f3e2603b1c PIZ*ONE 192 3668 c++14 687 Bytes 2021-08-22 17:29:30
104 152506 Mini thumb 100 wwww173 192 5492 c++14 663 Bytes 2019-07-01 11:57:35
105 189518 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 244 3472 c++14 510 Bytes 2020-04-15 19:04:44
106 191919 Mini thumb received 619081844958055 1 dufu 256 4112 c++14 979 Bytes 2020-05-17 10:26:33
107 273631 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 284 4208 c++14 1.19 KB 2021-10-19 17:28:02
108 169645 Mini thumb 36325842 1940262326037395 8088643966469144576 n l4wr3nc3 292 7676 c++14 1.12 KB 2019-12-12 14:43:59
109 273626 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 296 4256 c++14 1.24 KB 2021-10-19 17:12:50
110 161988 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 324 4168 c++14 609 Bytes 2019-10-30 16:27:20
111 161990 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 324 4216 c++14 526 Bytes 2019-10-30 16:30:28
112 271836 Mini thumb webp.net gifmaker $\HugeCaido$ 372 3588 c++14 918 Bytes 2021-10-06 10:46:00
113 277585 Mini thumb 100 hhhhaura 376 5556 c++14 1.35 KB 2021-11-10 22:30:00
114 127379 Mini thumb avatar ToMmyDong 516 18916 c++14 2.75 KB 2018-11-15 16:59:05
115 127382 Mini thumb avatar ToMmyDong 580 11104 c++14 2.76 KB 2018-11-15 17:03:48
116 127381 Mini thumb avatar ToMmyDong 584 11100 c++14 2.73 KB 2018-11-15 17:01:36
117 163076 Mini thumb alcon seethefullpicture website 1901x11252 03t 664 13128 c++14 676 Bytes 2019-11-05 22:55:00
118 191913 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 676 5544 c++14 1.24 KB 2020-05-17 03:53:03
119 235357 Mini thumb 100 i_am_noob 1060 1476 c++14 2.94 KB 2021-01-18 21:19:04
120 235355 Mini thumb 100 i_am_noob 1860 1524 c++14 2.91 KB 2021-01-18 21:10:22
121 191892 Mini thumb giphy JiKuai 2044 10976 c++14 1.65 KB 2020-05-16 19:11:38
122 261071 Mini thumb 405729ea d4e0 46c8 81f1 7f39edebc0b7 SENTINEL 2688 11392 c++14 727 Bytes 2021-08-02 20:01:53
123 50861 Mini thumb tumblr m6532itd121rnos1s $(pr)^3pony$ 2752 1256 c++11 1.11 KB 2016-11-06 16:14:49
124 169394 Mini thumb 12235114 p0 master1200 好色喔 2796 12948 c++14 630 Bytes 2019-12-12 08:58:29
125 237528 Mini thumb gus 不知道該叫甚麼好 2888 1504 c++14 1.5 KB 2021-01-31 16:37:48
126 87452 WeaK 3315 512 c++11 981 Bytes 2017-10-26 22:14:36
  < >