Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 115740 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 0 1360 c++14 387 Bytes 2018-07-22 14:02:37
2 88365 Mini thumb 100 青い猫 1 492 c++11 285 Bytes 2017-11-02 01:27:08
3 94698 Mini thumb 100 asdf20500 1 508 c++11 322 Bytes 2017-12-29 00:25:13
4 7429 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 1 508 c++11 340 Bytes 2015-01-04 17:47:20
5 7856 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 2 508 c++98 343 Bytes 2015-01-19 23:18:59
6 88364 Mini thumb 100 青い猫 2 1176 c++11 313 Bytes 2017-11-02 01:26:32
7 94700 Mini thumb 100 asdf20500 2 1176 c++11 683 Bytes 2017-12-29 00:47:28
8 87435 WeaK 2 1192 c++11 5.05 KB 2017-10-26 21:55:03
9 101511 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 4 1460 c++11 601 Bytes 2018-02-28 16:31:03
10 115746 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 4 3144 c++14 742 Bytes 2018-07-22 15:44:16
11 125784 Mini thumb alice show $\huge我是垃圾$ 4 3284 c++14 896 Bytes 2018-10-28 22:41:45