Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 116310 Mini thumb 100 黑夜月 56 4884 c++14 932 Bytes 2018-07-27 20:51:47
2 86597 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 127 2096 c++11 512 Bytes 2017-10-24 23:16:01
3 14801 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 142 4336 c++11 776 Bytes 2015-04-20 10:10:02
4 89925 Mini thumb 100 青い猫 146 2756 c++11 596 Bytes 2017-11-17 11:15:29
5 8038 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 151 2080 c++98 606 Bytes 2015-01-20 00:23:50
6 86549 Mini thumb 100 waynetuinfor 159 3160 c++11 730 Bytes 2017-10-24 20:18:58
7 116308 Mini thumb 100 黑夜月 172 4852 c++14 473 Bytes 2018-07-27 20:44:17
8 116418 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 172 5548 c++14 904 Bytes 2018-07-29 22:34:36
9 86608 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 190 11576 c++11 915 Bytes 2017-10-24 23:52:55
10 11894 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 219 8368 c++11 460 Bytes 2015-03-14 00:12:55
11 14790 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 277 8380 c++11 467 Bytes 2015-04-19 11:24:30
12 86538 WeaK 366 4484 c++11 5.2 KB 2017-10-24 19:47:54
13 134224 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 676 9500 c++14 385 Bytes 2019-01-29 23:58:26