< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 192831 Mini thumb 100 青い猫 112 7492 c++14 3.26 KB 2020-05-30 00:42:13
2 217057 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 120 4404 c++14 3.95 KB 2020-10-22 16:23:47
3 217051 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 120 4420 c++14 2.12 KB 2020-10-22 16:18:26
4 217056 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 120 4428 c++14 2.13 KB 2020-10-22 16:21:07
5 217222 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 124 4332 c++14 2.13 KB 2020-10-22 21:49:24
6 217055 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 124 4380 c++14 2.16 KB 2020-10-22 16:20:43
7 201507 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 124 4436 c++14 2.03 KB 2020-08-25 17:52:35
8 217070 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 128 4196 c++14 2.27 KB 2020-10-22 16:40:35
9 232059 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 128 4420 c++14 2.17 KB 2020-12-23 17:19:36
10 191099 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 128 6396 c++14 2.49 KB 2020-05-03 13:15:51
11 191095 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 128 6404 c++14 4.22 KB 2020-05-03 13:12:24
12 201505 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 128 6448 c++14 2.35 KB 2020-08-25 17:49:34
13 119527 Mini thumb 100 黑夜月 132 7388 c++14 2.08 KB 2018-09-02 15:04:04
14 191098 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 136 4472 c++14 2.47 KB 2020-05-03 13:15:08
15 191096 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 136 4500 c++14 2.54 KB 2020-05-03 13:14:12
16 186589 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 136 6964 c++14 2.44 KB 2020-03-14 22:28:27
17 191091 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 140 5892 c++14 3.71 KB 2020-05-03 13:06:57
18 224176 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d starplatinum 140 6000 c++14 2.23 KB 2020-11-13 22:00:28
19 186586 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 140 6924 c++14 2.44 KB 2020-03-14 22:25:45
20 52819 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 143 4564 c++11 1.94 KB 2016-11-23 16:11:21
21 186590 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 144 6888 c++14 2.51 KB 2020-03-14 22:31:33
22 186594 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 144 6944 c++14 2.49 KB 2020-03-14 22:36:02
23 186587 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 144 6996 c++14 2.43 KB 2020-03-14 22:28:02
24 201527 Mini thumb 100 youou 144 9276 c++14 2.3 KB 2020-08-25 18:55:08
25 217042 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 148 3964 c++14 2.31 KB 2020-10-22 16:02:44
26 201503 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 148 6464 c++14 2.05 KB 2020-08-25 17:43:07
27 186596 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 148 6848 c++14 2.5 KB 2020-03-14 22:37:41
28 186595 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 148 6884 c++14 2.5 KB 2020-03-14 22:37:16
29 119525 Mini thumb 100 黑夜月 148 7376 c++14 2.05 KB 2018-09-02 15:03:08
30 80091 Mini thumb yee2 Yazmau 150 7368 c++11 2.36 KB 2017-09-20 23:48:30
31 223361 Mini thumb eivyz7fu8aezgii 4 warner1129 152 6596 c++14 1.98 KB 2020-11-11 13:11:51
32 119518 Mini thumb 100 黑夜月 152 7312 c++14 2.05 KB 2018-09-02 14:56:12
33 119524 Mini thumb 100 黑夜月 152 7392 c++14 2.06 KB 2018-09-02 15:00:58
34 69321 Mini thumb 343jksfld ltf0501 154 7308 c++11 1.87 KB 2017-05-14 11:21:39
35 217073 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 156 4260 c++14 2.27 KB 2020-10-22 16:41:22
36 186584 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 156 6872 c++14 2.43 KB 2020-03-14 22:24:51
37 119522 Mini thumb 100 黑夜月 156 7272 c++14 2.06 KB 2018-09-02 14:59:51
38 69654 Mini thumb 343jksfld ltf0501 157 7160 c++11 1.92 KB 2017-05-21 15:25:14
39 52957 Mini thumb 100 waynetuinfor 158 7304 c++11 2.64 KB 2016-11-25 22:44:50
40 69655 Mini thumb 343jksfld ltf0501 160 7156 c++11 1.9 KB 2017-05-21 15:26:02
41 53260 WeaK 160 7360 c++11 2.73 KB 2016-12-01 13:34:32
42 80087 Mini thumb yee2 Yazmau 161 7996 c++11 2.36 KB 2017-09-20 23:35:00
43 11872 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 162 7312 c++11 1.99 KB 2015-03-13 21:44:03
44 52956 Mini thumb 100 waynetuinfor 162 7364 c++11 2.22 KB 2016-11-25 22:42:35
45 191579 Mini thumb character 1 thtsshz 164 8984 c++14 1.62 KB 2020-05-09 16:56:02
46 7840 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 166 6120 c++98 3.7 KB 2015-01-19 23:14:52
47 217043 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 168 3968 c++14 2.32 KB 2020-10-22 16:03:58
48 201521 Mini thumb 100 youou 168 9560 c++14 1.8 KB 2020-08-25 18:37:27
49 119515 Mini thumb 100 黑夜月 172 7360 c++14 1.61 KB 2018-09-02 14:52:35
50 119521 Mini thumb 100 黑夜月 176 7284 c++14 2.09 KB 2018-09-02 14:58:56
51 63563 Mini thumb 100 guagua 176 7304 c++11 3.67 KB 2017-02-25 22:56:09
52 191577 Mini thumb character 1 thtsshz 176 8920 c++14 1.62 KB 2020-05-09 16:24:39
53 75690 Mini thumb faee909b16b97852326a80d05073deca minson123 177 7324 c++11 1.92 KB 2017-08-21 11:26:53
54 208333 Mini thumb 100 oao 180 9512 c++14 2.04 KB 2020-09-17 18:37:24
55 238171 Mini thumb 100 hhhhaura 180 12132 c++14 3.27 KB 2021-02-03 19:18:28
56 52818 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 183 7160 c++11 1.94 KB 2016-11-23 16:07:57
57 217038 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 184 4168 c++14 1.81 KB 2020-10-22 15:37:27
58 232057 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 184 6016 c++14 1.79 KB 2020-12-23 16:48:46
59 217037 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2021 01 11 %e4%b8%8a%e5%8d%888.12.34 $\Huge{  }$ 184 6072 c++14 1.8 KB 2020-10-22 15:34:27
60 232030 Mini thumb izone e 184 9572 c++14 2.16 KB 2020-12-23 15:48:01
61 191092 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 188 6840 c++14 3.75 KB 2020-05-03 13:08:21
62 101462 Mini thumb a 中數理論 192 7612 c++11 1.61 KB 2018-02-28 15:12:20
63 208382 Mini thumb 100 WTingY 192 9532 c++14 2.03 KB 2020-09-17 20:23:08
64 125794 Mini thumb alice show $\huge我是垃圾$ 196 9736 c++14 4.05 KB 2018-10-28 23:28:40
65 53337 Mini thumb 100 Ken 198 7344 c++11 2.03 KB 2016-12-01 18:35:50
66 119512 Mini thumb 100 黑夜月 200 9200 c++14 1.63 KB 2018-09-02 14:42:56
67 217008 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 200 9572 c++14 2.45 KB 2020-10-22 14:03:28
68 63570 Mini thumb oreimo anime2 promo 06 yp155136 207 7320 c++11 2.26 KB 2017-02-25 23:20:48
69 119620 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 208 9364 c++14 1.73 KB 2018-09-02 18:12:34
70 52817 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 209 7160 c++11 1.96 KB 2016-11-23 16:05:29
71 577 Mini thumb 100 eddy1021 212 7164 c++11 2.58 KB 2014-08-25 20:12:02
72 232029 Mini thumb izone e 216 9460 c++14 2.09 KB 2020-12-23 15:46:11
73 150009 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 220 9324 c++14 2.16 KB 2019-06-09 02:37:16
74 119415 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 224 9240 c++14 1.93 KB 2018-09-01 22:26:57
75 119418 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 224 9244 c++14 1.95 KB 2018-09-01 22:29:44
76 191749 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 224 11512 c++14 2.59 KB 2020-05-12 21:02:44
77 126912 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 09 03 %e4%b8%8b%e5%8d%889.56.16 $e^{r^d}1$ 232 11244 c++14 3.29 KB 2018-11-08 23:25:42
78 191093 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 236 5336 c++14 3.75 KB 2020-05-03 13:08:37
79 120100 Mini thumb  Polaris 264 9268 c++14 1.96 KB 2018-09-05 14:49:05
80 120417 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 09 03 %e4%b8%8b%e5%8d%889.56.16 $e^{r^d}1$ 284 10116 c++14 2.4 KB 2018-09-07 09:11:32
81 201514 Mini thumb cb2ae01ed21b0ef4d7a05cfbd1c451da80cb3e30 AshitaNoKaze 288 10216 c++14 1.96 KB 2020-08-25 18:15:52
82 191094 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 296 5476 c++14 3.79 KB 2020-05-03 13:09:10
83 120099 Mini thumb  Polaris 312 9248 c++14 1.95 KB 2018-09-05 14:48:42
84 235474 Mini thumb 100 EJam 352 9380 c++14 1.81 KB 2021-01-21 20:23:11
85 150043 Mini thumb 100 青い猫 636 11712 c++14 1.46 KB 2019-06-09 16:12:07
  < >