Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 178793 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 4 4052 c++14 927 Bytes 2020-02-16 18:30:48
2 83846 Mini thumb a 沒有道理啊 9 1804 c++11 908 Bytes 2017-10-09 19:01:39
3 83843 Mini thumb a 沒有道理啊 9 1812 c++11 881 Bytes 2017-10-09 18:59:45
4 83291 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 10 1600 c++11 1.38 KB 2017-10-05 11:53:15
5 83303 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1628 c++11 927 Bytes 2017-10-05 14:32:26
6 83845 Mini thumb a 沒有道理啊 13 2000 c++11 903 Bytes 2017-10-09 19:00:58
7 83299 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 16 1628 c++11 956 Bytes 2017-10-05 14:02:10
8 52852 Mini thumb 100 waynetuinfor 16 1824 c++11 1001 Bytes 2016-11-23 23:29:46
9 178787 Mini thumb received 633075843829287 一葉之秋 16 3648 c++14 495 Bytes 2020-02-16 18:06:04
10 58559 WeaK 20 1424 c++11 548 Bytes 2017-01-22 19:32:25
11 129426 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 20 3556 c++14 846 Bytes 2018-12-12 11:37:00
12 177928 Mini thumb 100 double 20 4028 c++14 771 Bytes 2020-02-11 16:47:24
13 178765 Mini thumb c1c8af6a6ee436c5994d03cb1a44b7da $nA-NIl$ 20 4096 c++14 971 Bytes 2020-02-16 15:53:12
14 31512 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 21 1568 c++11 519 Bytes 2016-03-05 17:54:22
15 91282 Mini thumb 100 Michael 22 1696 c++11 607 Bytes 2017-12-03 11:27:28
16 58558 WeaK 22 1704 c++11 552 Bytes 2017-01-22 19:31:58
17 89233 Mini thumb 100 ```````` 22 1704 c++11 554 Bytes 2017-11-10 08:16:40
18 129422 Mini thumb j  x41vascriptalert  t2   square image  1 puyu 24 3416 c++14 631 Bytes 2018-12-12 11:29:53
19 129392 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 24 3568 c++14 1.27 KB 2018-12-12 09:49:00
20 31465 Mini thumb   Domen Su 28 1708 c++11 520 Bytes 2016-03-05 11:17:22
21 131823 Mini thumb 100 黑夜月 28 3588 c++14 766 Bytes 2018-12-25 19:07:18
22 131758 Mini thumb got 09 cwcodinglife 28 3784 c++14 638 Bytes 2018-12-24 21:20:13
23 91283 Mini thumb 100 Michael 29 1704 c++11 695 Bytes 2017-12-03 11:35:02
24 98805 Mini thumb 100 tsyr 29 1924 c++11 495 Bytes 2018-02-14 22:47:29
25 83298 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 30 1700 c++11 607 Bytes 2017-10-05 14:01:11
26 7819 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 30 1844 c++98 847 Bytes 2015-01-19 23:09:28
27 133483 Mini thumb aaaaaqzba bert 32 3604 c++14 600 Bytes 2019-01-15 12:33:15
28 140531 Mini thumb square 4974933i ÃςέƗภ 32 3972 c++14 503 Bytes 2019-03-19 14:49:46
29 133482 Mini thumb aaaaaqzba bert 36 3784 c++14 597 Bytes 2019-01-15 12:26:43
30 14910 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 53 1688 c++11 614 Bytes 2015-04-23 15:55:39
31 178786 Mini thumb received 633075843829287 一葉之秋 56 3740 c++14 448 Bytes 2020-02-16 18:05:26
32 177927 Mini thumb 100 double 60 3808 c++14 726 Bytes 2020-02-11 16:47:02
33 133481 Mini thumb aaaaaqzba bert 88 4220 c++14 535 Bytes 2019-01-15 12:26:05