Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 128103 Mini thumb output jddoia icube 4 3572 c++14 1.01 KB 2018-11-22 23:33:46
2 96496 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 5 1612 c++11 820 Bytes 2018-01-23 19:57:09
3 91157 Mini thumb 343jksfld ltf0501 6 1636 c++11 909 Bytes 2017-12-01 16:51:57
4 83625 WeaK 8 1636 c++11 5.85 KB 2017-10-07 21:03:41
5 178060 Mini thumb 100 double 8 3620 c++14 1.22 KB 2020-02-12 11:18:43
6 178061 Mini thumb 100 double 8 3656 c++14 1.27 KB 2020-02-12 11:19:01
7 91156 Mini thumb 343jksfld ltf0501 11 1608 c++11 903 Bytes 2017-12-01 16:51:15
8 83623 WeaK 11 1624 c++11 5.8 KB 2017-10-07 21:01:03
9 128526 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 12 3452 c++14 1.02 KB 2018-12-02 00:11:01
10 133316 Mini thumb 137326352 1807971959372118 6058651497729402723 n ÃςέƗภ 12 3500 c++14 817 Bytes 2019-01-12 14:07:14
11 98936 Mini thumb 100 tsyr 13 1892 c++11 862 Bytes 2018-02-16 09:05:50
12 125212 Mini thumb 100 wago 16 3712 c++14 1.01 KB 2018-10-22 14:19:19
13 133312 Mini thumb alice show $\huge我是垃圾$ 16 6432 c++14 3.01 KB 2019-01-12 10:31:17
14 32149 Mini thumb 14585436 569570243230761 1195380580 n 我WA了 17 1652 c++11 739 Bytes 2016-03-15 20:29:31
15 125211 Mini thumb 100 wago 20 3524 c++14 1.14 KB 2018-10-22 14:17:49
16 188462 Mini thumb 100 benbebobo149 80 3664 c++14 1.51 KB 2020-04-02 13:36:09
17 89551 Mini thumb 1475843331 2599485099 n 1  cropped maple3142 131 17380 c++11 1.08 KB 2017-11-13 19:24:25