Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 128386 Mini thumb output jddoia icube 4 1192 c++14 1.48 KB 2018-11-29 15:31:41
2 91151 Mini thumb 343jksfld ltf0501 5 1176 c++11 854 Bytes 2017-12-01 16:08:17
3 29438 Mini thumb 03 tangent 12 1180 c++11 717 Bytes 2016-02-06 17:19:26
4 128414 Mini thumb output jddoia icube 12 1284 c++14 559 Bytes 2018-11-29 20:15:42
5 231106 Mini thumb 100 wilsonlu93 12 3328 c++14 949 Bytes 2020-12-17 14:22:40
6 96503 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 16 1252 c++11 558 Bytes 2018-01-23 20:27:28
7 128503 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 64 3240 c++14 869 Bytes 2018-12-01 19:46:41
8 225147 Mini thumb img 20201116 072332 LittlePants 144 3376 c++14 1.12 KB 2020-11-19 16:01:02
9 225154 Mini thumb 83110343 p5 master1200 iceylemon 144 3400 c++14 888 Bytes 2020-11-19 16:12:10
10 177036 Mini thumb 100 double 152 3480 c++14 659 Bytes 2020-02-07 19:59:52
11 177035 Mini thumb 100 double 156 3176 c++14 614 Bytes 2020-02-07 19:59:27
12 83610 WeaK 283 1264 c++11 5.23 KB 2017-10-07 20:20:24
13 91176 Mini thumb 100 ray000 668 1212 c++11 833 Bytes 2017-12-01 20:55:14
14 91154 Mini thumb 100 MoneyGod 704 1220 c++11 832 Bytes 2017-12-01 16:28:40
15 225172 Mini thumb bng l warriors 0925 131 tiojaccount 976 3388 c++14 631 Bytes 2020-11-19 19:46:34