Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 29142 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 579 7836 c++11 729 Bytes 2016-01-28 14:49:17
2 73874 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 596 18688 c++11 826 Bytes 2017-07-22 16:21:05
3 73877 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 597 19148 c++11 771 Bytes 2017-07-22 16:25:12
4 91144 Mini thumb 343jksfld ltf0501 598 7864 c++11 1.04 KB 2017-12-01 15:18:25
5 73872 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 604 18608 c++11 6.79 KB 2017-07-22 16:15:22
6 73871 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 627 18608 c++11 6.92 KB 2017-07-22 16:14:19
7 96522 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 631 9412 c++11 1.07 KB 2018-01-23 21:26:24
8 10967 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 668 7844 c++11 690 Bytes 2015-03-06 10:24:08
9 73876 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 693 19156 c++11 767 Bytes 2017-07-22 16:23:54
10 17590 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 1082 7460 c++11 656 Bytes 2015-08-16 19:11:16
11 17254 Mini thumb 10858505 1526162567637138 7571544688392644830 n 橘子睿 1237 8456 c++11 797 Bytes 2015-08-05 22:28:28
12 17569 Mini thumb 100 starshunter 1879 9236 c++11 1.21 KB 2015-08-16 10:59:36
13 79909 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 1880 9200 c++11 865 Bytes 2017-09-19 17:17:32
14 96520 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 1898 9472 c++11 1.07 KB 2018-01-23 21:22:28
15 79908 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 1912 9208 c++11 900 Bytes 2017-09-19 17:16:57
16 79907 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 1917 9200 c++11 852 Bytes 2017-09-19 17:15:48
17 83608 WeaK 2017 11580 c++11 5.28 KB 2017-10-07 20:05:53
18 14509 Mini thumb rezero Re Zero 2055 7656 c++11 1.21 KB 2015-04-11 20:53:23
19 8092 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 2302 8436 c++98 970 Bytes 2015-01-20 01:06:06