Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 301446 Mini thumb vi punching Caido 12 1164 c++14 1.68 KB 2022-05-07 16:54:51
2 128638 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 12 4112 c++14 1.13 KB 2018-12-03 12:00:57
3 94789 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 15 516 c++11 903 Bytes 2017-12-29 19:02:17
4 301445 Mini thumb vi punching Caido 16 1236 c++14 1.65 KB 2022-05-07 16:53:56
5 128637 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 16 2980 c++14 852 Bytes 2018-12-03 12:00:21
6 9389 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 62 504 c++11 802 Bytes 2015-02-16 16:58:37
7 53526 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 64 1168 c++11 440 Bytes 2016-12-04 20:13:12
8 301444 Mini thumb vi punching Caido 64 3236 c++14 1002 Bytes 2022-05-07 16:50:54
9 289623 Mini thumb square e9bf6815 d6dd 4057 b6d5 71e1318c5617 mushroom 64 3308 c++14 458 Bytes 2022-02-10 21:37:08
10 176963 Mini thumb 100 double 64 3340 c++14 1014 Bytes 2020-02-07 15:17:14
11 53525 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 65 1164 c++11 469 Bytes 2016-12-04 20:09:48
12 261321 Mini thumb 100 Fireball0424 68 3312 c++14 708 Bytes 2021-08-06 02:06:32
13 238727 Mini thumb vqv4lsq icube 68 3312 c++14 1.43 KB 2021-02-05 12:51:57
14 90965 Mini thumb 100 青い猫 69 1220 c++11 819 Bytes 2017-11-26 20:02:46
15 188901 Mini thumb 100 ロリコン 72 6344 c++14 903 Bytes 2020-04-09 22:22:27
16 188904 Mini thumb 100 ロリコン 72 6388 c++14 927 Bytes 2020-04-09 22:23:10
17 301429 Mini thumb 100 gaga999 80 3284 c++14 1.31 KB 2022-05-07 12:10:45
18 301430 Mini thumb 100 gaga999 80 3332 c++14 1.31 KB 2022-05-07 12:11:19
19 4539 Mini thumb 47548935 p0 Shaymin 82 504 c++11 803 Bytes 2014-10-12 21:49:50
20 119933 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 84 3040 c++14 1.23 KB 2018-09-04 14:17:10
21 128636 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 88 3272 c++14 556 Bytes 2018-12-03 11:59:01
22 52880 Mini thumb 100 waynetuinfor 91 1220 c++11 610 Bytes 2016-11-24 11:54:23
23 190012 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 92 3300 c++14 2.43 KB 2020-04-20 13:38:07
24 278753 Mini thumb unnamed Nyan Cat 176 3436 c++14 1.05 KB 2021-11-15 19:42:33
25 58193 WeaK 181 1292 c++11 820 Bytes 2017-01-19 20:53:09
26 86607 Mini thumb 100 貓右 227 1188 c++11 506 Bytes 2017-10-24 23:50:11
27 52233 Mini thumb w1h4m7 sheep 237 1152 c++11 735 Bytes 2016-11-16 20:35:16
28 52241 Mini thumb 100 Ken 237 1184 c++11 601 Bytes 2016-11-16 21:05:22
29 90929 Mini thumb 100 貓右 273 1172 c++11 2.12 KB 2017-11-26 13:46:01
30 278133 Mini thumb 836824478587551803 laialan 300 3288 c++14 1.58 KB 2021-11-12 17:13:02
31 176962 Mini thumb 100 double 304 3204 c++14 969 Bytes 2020-02-07 15:16:50
32 58191 WeaK 347 1280 c++11 809 Bytes 2017-01-19 20:45:35
33 272412 Mini thumb 100 QWERTYPIG 452 6492 c++14 735 Bytes 2021-10-16 20:41:08