Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 148009 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 24 6572 c++14 2 KB 2019-05-24 16:55:49
2 52580 Mini thumb tumblr m6532itd121rnos1s $(pr)^3pony$ 63 3460 c++11 3.05 KB 2016-11-19 08:05:30
3 10981 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 66 2900 c++11 1.37 KB 2015-03-06 11:24:01
4 278196 Mini thumb 100 可愛的小庭子 84 6592 c++17 2.35 KB 2021-11-13 11:37:28
5 148008 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 96 5468 c++14 1.62 KB 2019-05-24 16:51:53
6 12654 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 153 6704 c++11 2.66 KB 2015-03-20 09:32:56
7 278193 Mini thumb 100 可愛的小庭子 192 4968 c++17 1.48 KB 2021-11-13 11:32:43
8 252606 Mini thumb 100 houzhibin 196 4928 c++14 1.48 KB 2021-05-06 18:44:02
9 12649 Mini thumb himoto bean 834 3120 c++11 1.4 KB 2015-03-20 09:17:47