< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 50358 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 404 c90 40 Bytes 2016-11-03 07:23:14
2 10977 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 0 444 c++11 49 Bytes 2015-03-06 10:43:37
3 49100 Mini thumb hqdefault Vincent Lin 0 444 c++11 56 Bytes 2016-10-27 22:06:05
4 15619 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 0 444 c90 67 Bytes 2015-05-10 09:45:34
5 47208 Mini thumb 100 waynetuinfor 0 444 c++11 253 Bytes 2016-10-17 19:58:54
6 38284 Mini thumb 1459258 741048609260959 1866835843 n WarZ 0 496 c++11 69 Bytes 2016-08-20 15:50:00
7 139954 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1156 c++11 44 Bytes 2019-03-15 10:11:43
8 140803 Mini thumb 001 870 $$Roy Lin$$ 0 1168 c++14 51 Bytes 2019-03-21 08:55:10
9 139951 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1172 c++11 63 Bytes 2019-03-15 10:10:47
10 139950 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 1176 c++14 63 Bytes 2019-03-15 10:09:16
11 125889 Mini thumb 100 Son of a NWB 0 1252 c90 64 Bytes 2018-10-29 20:29:42
12 125890 Mini thumb 100 Son of a NWB 0 1304 c++98 55 Bytes 2018-10-29 20:30:10
13 125884 Mini thumb 100 Son of a NWB 0 1324 c++98 76 Bytes 2018-10-29 20:28:25
14 140786 Mini thumb image  1 puyu 0 3140 c++14 368 Bytes 2019-03-20 20:22:54
15 123120 Mini thumb 100 Son of a NWB 0 3204 c++98 93 Bytes 2018-09-28 20:48:58
16 172291 Mini thumb e61190ef76c6a7efd49cf18dfbfaaf51f2de66e6 valder 0 3216 c++14 523 Bytes 2019-12-29 15:09:24
17 123121 Mini thumb 100 Son of a NWB 0 3236 c++98 85 Bytes 2018-09-28 20:50:13
18 158715 Mini thumb got 09 casperwang 0 3304 c++14 109 Bytes 2019-10-02 23:52:31
19 75353 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 1 404 c90 45 Bytes 2017-08-16 17:18:15
20 75355 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 1 408 c90 40 Bytes 2017-08-16 17:21:19
21 49137 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 1 436 c++11 44 Bytes 2016-10-27 23:46:07
22 62542 Mini thumb 1475843331 2599485099 n 1  cropped maple3142 1 436 c++11 49 Bytes 2017-02-19 12:24:57
23 63276 Mini thumb 100 archerop 1 436 c++11 52 Bytes 2017-02-23 14:42:50
24 112360 Mini thumb cf8452a4862da4a01a6a3af430d8a53e 小貓貓 1 436 c++14 52 Bytes 2018-06-03 20:20:09
25 65908 Mini thumb 100 sine wu 1 436 c++11 83 Bytes 2017-03-24 20:20:42
26 49136 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 1 440 c++11 46 Bytes 2016-10-27 23:45:47
27 62501 Mini thumb 100 Michael 1 440 c++11 50 Bytes 2017-02-19 10:51:02
28 37587 Mini thumb p lawfung 1 440 c++11 56 Bytes 2016-07-27 20:06:04
29 98849 Mini thumb 100 double 1 440 c++11 58 Bytes 2018-02-15 14:39:53
30 51701 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n Utaha 1 440 c++11 59 Bytes 2016-11-13 13:11:29
31 47211 Mini thumb 100 Ken 1 440 c++11 66 Bytes 2016-10-17 20:04:06
32 75352 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 1 440 c++11 70 Bytes 2017-08-16 17:07:09
33 109274 Mini thumb 100 Giver 1 444 c++14 57 Bytes 2018-04-24 17:11:48
34 98813 Mini thumb 100 double 1 444 c++11 58 Bytes 2018-02-15 08:46:45
35 47210 Mini thumb 100 Ken 1 444 c++11 70 Bytes 2016-10-17 20:03:44
36 7775 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 1 444 c++98 82 Bytes 2015-01-19 22:58:14
37 17078 Mini thumb 100 starshunter 1 448 c++11 85 Bytes 2015-07-29 21:24:47
38 10965 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 1 452 c++11 54 Bytes 2015-03-06 10:06:13
39 87128 Mini thumb picture $e^{r^d}1$ 1 452 c++11 58 Bytes 2017-10-26 09:17:15
40 51478 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 1 1108 c++11 82 Bytes 2016-11-10 20:45:20
41 44763 WeaK 1 1108 c++11 85 Bytes 2016-10-02 12:52:11
42 27212 Mini thumb 100 BensonYee 1 1108 c++11 87 Bytes 2015-11-12 00:31:15
43 37586 Mini thumb p lawfung 1 1112 c++11 81 Bytes 2016-07-27 20:04:21
44 11627 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 1 1116 c++11 665 Bytes 2015-03-11 08:11:03
45 47231 Mini thumb 100 MiccWan 1 1136 c++11 68 Bytes 2016-10-17 20:46:37
46 10976 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 1 1180 c++11 132 Bytes 2015-03-06 10:42:41
47 58133 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 1 1224 c++11 95 Bytes 2017-01-19 07:54:20
48 47209 Mini thumb 100 Ken 1 1224 c++11 100 Bytes 2016-10-17 20:02:30
49 37524 Mini thumb 100 intmain 1 1228 c++11 92 Bytes 2016-07-25 20:35:33
50 112363 Mini thumb cf8452a4862da4a01a6a3af430d8a53e 小貓貓 2 436 c99 53 Bytes 2018-06-03 20:26:30
51 77340 Mini thumb tan2 skylinebaby 2 1116 c++11 93 Bytes 2017-09-08 23:05:41
52 32750 Mini thumb 14585436 569570243230761 1195380580 n 我WA了 2 1116 c++11 220 Bytes 2016-03-18 16:04:46
53 63123 Mini thumb 100 奶瓶 2 1140 c++11 93 Bytes 2017-02-22 16:24:50
54 49123 Mini thumb 100 小夜 2 1144 c++11 110 Bytes 2016-10-27 23:05:36
55 87054 Mini thumb 100 貓右 2 1248 c++11 87 Bytes 2017-10-25 22:52:43
56 87055 Mini thumb 100 貓右 2 1248 c++11 87 Bytes 2017-10-25 22:53:26
57 90298 Mini thumb    Polaris 2 1248 c++11 98 Bytes 2017-11-21 18:07:55
58 65934 Mini thumb a 一天三水題 2 1288 c++11 164 Bytes 2017-03-25 08:52:16
59 98812 Mini thumb 100 double 2 1424 c++11 79 Bytes 2018-02-15 08:44:11
60 98811 Mini thumb 100 double 2 1428 c++11 63 Bytes 2018-02-15 08:43:49
61 98810 Mini thumb 100 double 2 1444 c++11 76 Bytes 2018-02-15 08:43:03
62 15625 Mini thumb 100 青い猫 3 1120 c++11 110 Bytes 2015-05-10 21:34:59
63 62504 Mini thumb 1475843331 2599485099 n 1  cropped maple3142 3 1288 c++11 290 Bytes 2017-02-19 10:52:00
64 98848 Mini thumb 100 double 3 1452 c++11 148 Bytes 2018-02-15 14:37:53
65 112367 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 4 1224 c++14 396 Bytes 2018-06-03 20:33:48
66 113173 Mini thumb 70046165 1358822750953710 3087574761287450624 n ÃςέƗภ 4 1356 c++14 272 Bytes 2018-06-18 02:37:16
67 98808 Mini thumb 100 double 4 1540 c++11 245 Bytes 2018-02-15 08:40:24
68 130564 Mini thumb 100 eric_xiao 4 2944 c++14 113 Bytes 2018-12-17 13:14:15
69 140801 Mini thumb image  1 puyu 12 6472 python2 17 Bytes 2019-03-21 08:22:05
  < >