< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 227558 Mini thumb lie in apirl wallpaper 在下初二生 212 9696 c++14 977 Bytes 2020-11-30 21:49:44
2 227559 Mini thumb lie in apirl wallpaper 在下初二生 216 9680 c++14 1.02 KB 2020-11-30 21:50:36
3 235782 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 244 8268 c++14 960 Bytes 2021-01-23 22:50:01
4 202943 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 244 9420 c++14 959 Bytes 2020-09-02 17:55:46
5 235780 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 248 8188 c++14 956 Bytes 2021-01-23 22:48:12
6 229828 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 248 8252 c++14 924 Bytes 2020-12-11 11:13:51
7 229823 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 256 8160 c++14 922 Bytes 2020-12-11 10:46:17
8 235790 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 256 8172 c++14 967 Bytes 2021-01-23 22:52:42
9 229829 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 256 8408 c++14 926 Bytes 2020-12-11 11:14:39
10 202940 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 256 11740 c++14 1.03 KB 2020-09-02 17:51:19
11 235779 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 260 8216 c++14 958 Bytes 2021-01-23 22:46:57
12 235789 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 264 8264 c++14 980 Bytes 2021-01-23 22:51:57
13 235785 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 276 8168 c++14 985 Bytes 2021-01-23 22:51:00
14 227547 Mini thumb lie in apirl wallpaper 在下初二生 320 12284 c++14 931 Bytes 2020-11-30 21:34:59
15 227545 Mini thumb lie in apirl wallpaper 在下初二生 332 12452 c++14 932 Bytes 2020-11-30 21:33:35
16 165082 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 404 9988 c++14 752 Bytes 2019-11-18 23:24:55
17 118931 Mini thumb 100 黑夜月 508 14944 c++14 984 Bytes 2018-08-28 18:47:23
18 177566 Mini thumb 001 870 detaomega 512 19008 c++14 1.87 KB 2020-02-09 16:08:46
19 229822 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 524 12796 c++14 1.65 KB 2020-12-11 10:43:47
20 228506 Mini thumb 100 iceysheep157 532 26712 c++14 1012 Bytes 2020-12-05 00:11:48
21 200903 Mini thumb giphy JiKuai 536 14484 c++14 1.63 KB 2020-08-21 19:49:13
22 117150 Mini thumb 100 coldEr66 536 14764 c++14 2.55 KB 2018-08-07 14:56:32
23 200904 Mini thumb giphy JiKuai 540 15008 c++14 1.63 KB 2020-08-21 19:50:13
24 118933 Mini thumb 100 黑夜月 552 15000 c++14 729 Bytes 2018-08-28 18:48:40
25 165076 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 560 9992 c++14 632 Bytes 2019-11-18 23:20:17
26 206669 Mini thumb 1200px data queue.svg $KYW$ 576 11292 c++14 704 Bytes 2020-09-11 09:15:16
27 203004 Mini thumb cb2ae01ed21b0ef4d7a05cfbd1c451da80cb3e30 AshitaNoKaze 584 11232 c++14 839 Bytes 2020-09-02 21:06:19
28 165073 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 592 16816 c++14 622 Bytes 2019-11-18 23:18:39
29 165074 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 596 16948 c++14 652 Bytes 2019-11-18 23:19:07
30 165075 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 604 11160 c++14 638 Bytes 2019-11-18 23:19:57
31 165066 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 604 16896 c++14 622 Bytes 2019-11-18 23:16:07
32 165067 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 604 16956 c++14 621 Bytes 2019-11-18 23:16:30
33 165069 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 604 18436 c++14 621 Bytes 2019-11-18 23:17:05
34 165068 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 612 24716 c++14 621 Bytes 2019-11-18 23:16:50
35 165063 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 616 19292 c++14 602 Bytes 2019-11-18 22:51:29
36 199836 Mini thumb 100 youou 616 19404 c++14 576 Bytes 2020-08-12 20:40:29
37 165064 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 616 19424 c++14 602 Bytes 2019-11-18 22:52:08
38 165070 Mini thumb %e3%82%84%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99%e3%81%aa%e3%81%8d%e3%82%99  %e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%88%e3%82%ad cwcodinglife 616 28100 c++14 621 Bytes 2019-11-18 23:17:21
39 200902 Mini thumb giphy JiKuai 640 14496 c++14 1.87 KB 2020-08-21 19:46:09
40 118928 Mini thumb 100 黑夜月 640 14864 c++14 578 Bytes 2018-08-28 18:42:54
41 117156 Mini thumb 100 coldEr66 648 14932 c++14 2.85 KB 2018-08-07 14:59:35
42 199787 Mini thumb ezgif 4 d8e4e092c835 $nA-NIl$ 652 8460 c++14 787 Bytes 2020-08-12 16:30:21
43 199786 Mini thumb ezgif 4 d8e4e092c835 $nA-NIl$ 656 8348 c++14 760 Bytes 2020-08-12 16:30:00
44 215301 Mini thumb 100 ccbeginner 700 17368 c++14 894 Bytes 2020-10-11 09:22:18
45 118797 Mini thumb 100 coldEr66 704 15008 c++14 2.55 KB 2018-08-27 11:30:01
46 165098 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 704 15044 c++14 2.41 KB 2019-11-18 23:48:00
47 200862 Mini thumb avatar akira akira 712 7368 c++11 941 Bytes 2020-08-21 17:22:37
48 200863 Mini thumb 100 Sammyhao 724 7404 c++14 941 Bytes 2020-08-21 17:22:50
49 72001 Mini thumb giphy 1 實中34th的一個人 768 12784 c++11 721 Bytes 2017-07-04 03:28:22
50 141281 Mini thumb j x41vascriptalert t2  square image 1 puyu 780 11184 c++14 506 Bytes 2019-03-26 09:10:45
51 229820 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 796 6648 c++14 1.36 KB 2020-12-11 10:39:47
52 166552 Mini thumb alcon seethefullpicture website 1901x11252 03t 808 17372 c++14 798 Bytes 2019-11-30 01:49:39
53 229817 Mini thumb how to fold your karate gi the japanese way 空手道是一種折衣服的藝術 832 7220 c++14 3.07 KB 2020-12-11 10:34:32
54 229827 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 844 11192 c++14 871 Bytes 2020-12-11 10:56:34
55 229815 Mini thumb bng l warriors 0925 131 tiojaccount 864 11196 c++14 996 Bytes 2020-12-11 10:23:08
56 88799 Mini thumb a 中數理論 873 7400 c++11 1.2 KB 2017-11-05 18:22:46
57 88787 Mini thumb a 中數理論 881 7396 c++11 1.17 KB 2017-11-05 13:02:42
58 199840 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 892 11188 c++14 1.11 KB 2020-08-12 20:59:49
59 53003 Mini thumb 100 waynetuinfor 936 4560 c++11 1.01 KB 2016-11-26 17:51:50
60 11427 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 941 10208 c++11 1.17 KB 2015-03-09 16:44:46
61 88788 Mini thumb a 中數理論 966 7380 c++11 924 Bytes 2017-11-05 13:03:54
62 10879 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 979 17564 c++11 619 Bytes 2015-03-05 14:06:57
63 75064 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 989 9636 c++11 658 Bytes 2017-08-11 11:01:57
64 118926 Mini thumb 100 黑夜月 996 7100 c++14 618 Bytes 2018-08-28 18:38:41
65 53002 Mini thumb 100 waynetuinfor 1026 5344 c++11 590 Bytes 2016-11-26 17:50:27
66 229813 Mini thumb bng l warriors 0925 131 tiojaccount 1032 11232 c++14 659 Bytes 2020-12-11 10:08:48
67 11429 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 1042 10244 c++11 1.21 KB 2015-03-09 16:45:49
68 11428 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 1044 10280 c++11 1.2 KB 2015-03-09 16:45:25
69 99110 Mini thumb 100 tsyr 1063 9616 c++11 603 Bytes 2018-02-17 17:43:19
70 200861 Mini thumb 100 Sammyhao 1100 14116 c++14 1.65 KB 2020-08-21 17:04:39
71 71825 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 1168 10088 c++11 658 Bytes 2017-07-02 20:14:29
72 7772 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 1257 15528 c++98 1.46 KB 2015-01-19 22:57:13
73 216203 Mini thumb 100 arthurlin 1308 26852 c++14 6.07 KB 2020-10-18 09:51:45
74 228367 Mini thumb img 20201116 072332 LittlePants 1336 27112 c++14 1.09 KB 2020-12-04 14:22:24
75 216162 Mini thumb 100 arthurlin 1440 12340 c++11 4.39 KB 2020-10-18 00:08:54
76 199837 Mini thumb 100 youou 1460 26764 c++14 833 Bytes 2020-08-12 20:43:39
77 212528 Mini thumb 100 arthurlin 1484 43564 c++14 3.21 KB 2020-10-04 10:21:51
78 188102 Mini thumb %e6%88%aa%e5%9c%96 2020 07 24 %e4%b8%8b%e5%8d%8812.28.41 8e7 1496 11320 c++14 997 Bytes 2020-03-27 10:38:40
79 216201 Mini thumb 100 arthurlin 1688 28036 c++14 5.98 KB 2020-10-18 09:46:55
80 229791 Mini thumb ehyzx evgaa3cwj chyen 1984 28224 c++14 1.66 KB 2020-12-11 00:09:34
81 169091 Mini thumb %e5%85%85%e5%a1%ab 養鯨魚 2104 11048 c++14 848 Bytes 2019-12-11 14:16:48
82 166226 Mini thumb %e5%85%85%e5%a1%ab 養鯨魚 2108 11344 c++14 1.09 KB 2019-11-25 18:37:14
83 176239 Mini thumb 100 iris2617 2364 26844 c++14 791 Bytes 2020-02-03 14:47:17
84 234888 Mini thumb 100 神影鬼魂 2488 15944 c++14 1.12 KB 2021-01-12 22:22:34
85 135038 Mini thumb 100 林子傑 2872 15756 c++14 1.12 KB 2019-02-08 13:12:48
86 141267 Mini thumb 100 Rollfc 3052 15944 c++14 1.29 KB 2019-03-26 06:20:03
87 174900 Mini thumb 100 emanlaicepsa 3280 11108 c++14 940 Bytes 2020-01-26 11:34:58
88 174846 Mini thumb 100 emanlaicepsa 3344 19056 c++14 1022 Bytes 2020-01-25 23:23:54
89 174845 Mini thumb 100 emanlaicepsa 3432 18988 c++14 1016 Bytes 2020-01-25 23:23:25
90 227534 Mini thumb 100 Fysty 5284 28800 c++17 2.16 KB 2020-11-30 20:15:10
91 10878 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 7838 14512 c++11 1007 Bytes 2015-03-05 14:01:20
  < >