< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 132496 Mini thumb 749278 Emilia 0 1520 c++14 1.01 KB 2018-12-30 21:25:08
2 65430 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 6 508 c++11 803 Bytes 2017-03-19 14:23:08
3 62390 Mini thumb   Wei恩 6 524 c++11 1015 Bytes 2017-02-18 16:13:48
4 65428 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 8 508 c++11 804 Bytes 2017-03-19 14:19:19
5 62573 Mini thumb 100 Howard 8 512 c++11 732 Bytes 2017-02-19 16:11:44
6 68547 Mini thumb 100 sine wu 8 512 c++11 901 Bytes 2017-04-24 22:55:56
7 132469 Mini thumb 749278 Emilia 8 1516 c++14 1005 Bytes 2018-12-30 19:08:42
8 132858 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 8 3332 c++14 1.07 KB 2019-01-06 16:39:06
9 62903 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 9 508 c++11 804 Bytes 2017-02-20 23:11:22
10 63702 Mini thumb 100 seanhung21 9 528 c++11 890 Bytes 2017-02-27 15:44:49
11 62269 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 11 508 c++11 804 Bytes 2017-02-17 22:23:40
12 132427 Mini thumb 100 vincent97198 12 3304 c++14 1.3 KB 2018-12-30 16:19:37
13 132472 Mini thumb 100 vincent97198 12 3508 c++14 857 Bytes 2018-12-30 19:16:40
14 62907 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 13 508 c++11 797 Bytes 2017-02-20 23:18:21
15 62459 Mini thumb 343jksfld ltf0501 15 524 c++11 888 Bytes 2017-02-18 23:19:38
16 62291 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 15 1180 c++11 2.13 KB 2017-02-17 23:10:25
17 62284 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 15 1212 c++11 2.44 KB 2017-02-17 23:03:11
18 62242 WeaK 15 1320 c++11 5.9 KB 2017-02-17 20:26:25
19 62289 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 16 1180 c++11 2.18 KB 2017-02-17 23:07:26
20 62286 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 16 1212 c++11 2.41 KB 2017-02-17 23:04:35
21 77255 Mini thumb 100 archerop 16 1264 c++11 899 Bytes 2017-09-08 09:56:36
22 151911 Mini thumb 100 03t 16 3252 c++14 935 Bytes 2019-06-20 15:03:32
23 62244 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 17 1124 c++11 885 Bytes 2017-02-17 21:03:09
24 87693 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 18 1292 c++11 979 Bytes 2017-10-28 15:47:39
25 62255 Mini thumb 100 $ stcs $ 19 1300 c++11 1.23 KB 2017-02-17 21:52:51
26 62912 Mini thumb 100 Paufu 20 1220 c++11 1.41 KB 2017-02-20 23:38:30
27 62248 Mini thumb 100 Ken 20 1272 c++11 907 Bytes 2017-02-17 21:36:06
28 62257 Mini thumb 100 $ stcs $ 20 1300 c++11 1.23 KB 2017-02-17 21:54:17
29 132421 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ÃςέƗภ 20 3292 c++14 1003 Bytes 2018-12-30 13:24:38
30 62249 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 21 1088 c++11 1.09 KB 2017-02-17 21:38:17
31 64786 Mini thumb 100 daniel920712 21 1272 c++11 1.43 KB 2017-03-13 12:54:51
32 63598 Mini thumb 100 hikaru 22 1200 c++11 793 Bytes 2017-02-26 13:24:32
33 62266 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 22 1220 c++11 760 Bytes 2017-02-17 22:09:54
34 64722 Mini thumb 1459258 741048609260959 1866835843 n WarZ 22 1264 c++11 778 Bytes 2017-03-12 11:31:30
35 62247 Mini thumb 100 Ken 23 1260 c++11 857 Bytes 2017-02-17 21:34:54
36 62241 Mini thumb 100 waynetuinfor 23 1284 c++11 904 Bytes 2017-02-17 20:23:07
37 93742 Mini thumb minipekka $\Huge\wp$ 24 1200 c++11 1.29 KB 2017-12-21 11:05:55
38 62258 Mini thumb 03 tangent 24 1224 c++11 854 Bytes 2017-02-17 21:56:45
39 62554 Mini thumb 100 JiaFong 24 1252 c++11 1.78 KB 2017-02-19 13:55:27
40 151910 Mini thumb 100 03t 24 3236 c++14 931 Bytes 2019-06-20 15:02:05
41 124652 Mini thumb 100 03t 24 3248 c++14 1.33 KB 2018-10-13 15:56:48
42 132474 Mini thumb 100 北建中南嘉中 24 3496 c++14 847 Bytes 2018-12-30 19:19:08
43 62279 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 26 1224 c++11 1.35 KB 2017-02-17 22:59:04
44 63698 timothy 26 1276 c++11 1.34 KB 2017-02-27 14:37:22
45 62511 Mini thumb 1475843331 2599485099 n 1  cropped maple3142 27 1272 c++11 827 Bytes 2017-02-19 11:12:31
46 62237 WeaK 28 1308 c++11 5.91 KB 2017-02-17 20:12:07
47 109740 Mini thumb    Polaris 29 1304 c++14 656 Bytes 2018-04-27 18:24:28
48 106415 Mini thumb a $輸\tiny 光光$ 34 1504 c++11 733 Bytes 2018-03-28 19:58:44
49 127142 Mini thumb 100 double 36 3336 c++14 1.34 KB 2018-11-12 20:00:16
50 113494 Mini thumb 100 黑夜月 37 1320 c++14 704 Bytes 2018-06-30 20:41:09
51 99804 Mini thumb 100 double 47 1508 c++11 1.29 KB 2018-02-22 09:34:06
52 99191 Mini thumb 100 tsyr 49 1508 c++11 826 Bytes 2018-02-18 19:20:22
53 99847 Mini thumb 100 gggio 51 1544 c++11 911 Bytes 2018-02-22 11:26:03
  < >