Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 68795 Mini thumb 100 sine wu 1543 8384 c++11 1.48 KB 2017-04-28 21:46:25
2 34050 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 1660 9032 c++11 1017 Bytes 2016-04-02 17:24:33
3 23153 Mini thumb rezero Re Zero 1671 9440 c++11 859 Bytes 2015-10-04 22:51:29
4 137266 Mini thumb image  1 puyu 1788 11372 c++14 800 Bytes 2019-02-27 15:24:16
5 143651 Mini thumb a 一天三水題 1856 11184 c++14 768 Bytes 2019-04-01 22:09:28
6 100459 Mini thumb p lawfung 1926 17456 c++11 1.67 KB 2018-02-22 18:01:58
7 97041 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 1931 8328 c++11 956 Bytes 2018-01-28 18:11:29
8 143749 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1952 40808 c++14 1.34 KB 2019-04-01 23:01:21
9 97040 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 2004 8332 c++11 904 Bytes 2018-01-28 18:08:10
10 97047 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 2004 8332 c++11 1.01 KB 2018-01-28 18:19:59
11 7981 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 2201 8360 c++98 653 Bytes 2015-01-20 00:09:33