Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 134892 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 1488 c++14 260 Bytes 2019-02-06 18:16:44
2 134896 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 1492 c++14 184 Bytes 2019-02-06 18:23:55
3 134894 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 1492 c++14 203 Bytes 2019-02-06 18:19:37
4 134893 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 1512 c++14 218 Bytes 2019-02-06 18:18:38
5 134895 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 1516 c++14 189 Bytes 2019-02-06 18:22:27
6 164617 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 3480 c++14 1.82 KB 2019-11-14 00:50:45
7 139020 Mini thumb 100 黑夜月 4 3292 c++14 627 Bytes 2019-03-08 10:14:21
8 7719 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 5 512 c++98 325 Bytes 2015-01-19 22:43:32
9 68414 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 5 1144 c++11 2.93 KB 2017-04-22 10:57:29
10 19795 Mini thumb 100 Hank0001 5 1180 c++11 423 Bytes 2015-09-16 22:39:53
11 33360 Mini thumb 14585436 569570243230761 1195380580 n 我WA了 5 1184 c++11 546 Bytes 2016-03-21 21:17:20
12 90454 Mini thumb tan2 skylinebaby 5 1192 c++11 370 Bytes 2017-11-22 23:39:55
13 68422 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 5 1192 c++11 407 Bytes 2017-04-22 15:27:35
14 87401 Mini thumb 100 archerop 5 1200 c++11 395 Bytes 2017-10-26 18:19:23
15 10123 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 5 1232 c++11 484 Bytes 2015-02-26 14:32:07
16 8307 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 5 1232 c++11 547 Bytes 2015-01-24 18:27:41
17 91759 Mini thumb    Polaris 5 1244 c++11 433 Bytes 2017-12-06 10:15:10
18 44775 WeaK 6 1192 c++11 391 Bytes 2016-10-02 13:42:55
19 10508 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 6 1192 c++11 429 Bytes 2015-03-03 08:27:33
20 50041 Mini thumb 100 Ken 7 1192 c++11 375 Bytes 2016-11-02 16:28:25
21 17586 Mini thumb   Domen Su 7 1228 c++11 423 Bytes 2015-08-16 15:50:34
22 17585 Mini thumb   Domen Su 8 1188 c++11 382 Bytes 2015-08-16 15:50:04
23 17405 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 8 1192 c++11 427 Bytes 2015-08-11 20:16:42
24 44778 Mini thumb 100 waynetuinfor 8 1196 c++11 381 Bytes 2016-10-02 13:52:33
25 138496 Mini thumb image  1 puyu 8 3272 c++14 472 Bytes 2019-03-06 10:17:26
26 126453 Mini thumb 100 double 8 3296 c++14 356 Bytes 2018-11-04 19:54:34
27 8305 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 9 1188 c++11 799 Bytes 2015-01-24 18:03:18
28 44781 Mini thumb 100 waynetuinfor 10 1140 c++11 623 Bytes 2016-10-02 13:55:04
29 113168 Mini thumb 100 hhhaaahhhaa 11 1292 c++14 421 Bytes 2018-06-17 22:05:24
30 126456 Mini thumb 100 double 12 3292 c++14 360 Bytes 2018-11-04 20:05:40
31 98595 Mini thumb 100 tsyr 15 1492 c++11 402 Bytes 2018-02-13 22:38:57
32 141864 Mini thumb a !@#$%^&*()_+ 20 3280 c++14 388 Bytes 2019-03-31 22:04:17
33 111558 Mini thumb cf8452a4862da4a01a6a3af430d8a53e 小貓貓 171 5812 python3 148 Bytes 2018-05-22 16:39:02
34 118730 Mini thumb 100 sine wu 184 8956 python3 136 Bytes 2018-08-26 15:56:22
35 118731 Mini thumb 100 sine wu 204 9048 python3 269 Bytes 2018-08-26 15:58:51