< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 86112 Mini thumb a 沒有道理啊 113 10464 c++11 1.17 KB 2017-10-22 22:25:06
2 86111 Mini thumb a 沒有道理啊 124 13332 c++11 1.08 KB 2017-10-22 22:22:48
3 73936 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 164 10944 c++11 7.25 KB 2017-07-22 22:59:57
4 155716 Mini thumb 100 zane 172 14164 c++14 2.91 KB 2019-08-22 17:29:23
5 155715 Mini thumb 100 zane 204 14240 c++14 1.93 KB 2019-08-22 17:18:28
6 155588 Mini thumb 100 zane 272 14320 c++14 1.91 KB 2019-08-20 23:03:12
7 58512 Mini thumb 343jksfld ltf0501 288 10660 c++11 690 Bytes 2017-01-22 15:52:38
8 55581 Mini thumb 100 waynetuinfor 296 10764 c++11 875 Bytes 2016-12-16 21:32:42
9 167536 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n AC自動機記憶體常數很大 304 13444 c++14 1 KB 2019-12-04 13:03:41
10 161129 Mini thumb 100 ianCK 312 12848 c++14 743 Bytes 2019-10-25 01:33:55
11 167806 Mini thumb 100 dOAOb 316 13716 c++17 1.06 KB 2019-12-05 10:52:52
12 167805 Mini thumb 100 dOAOb 316 13744 c++17 1.06 KB 2019-12-05 10:52:15
13 167799 Mini thumb 100 dOAOb 316 13760 c++17 1 KB 2019-12-05 10:46:55
14 34202 Mini thumb   Domen Su 319 10660 c++11 691 Bytes 2016-04-11 14:33:44
15 172136 Mini thumb e61190ef76c6a7efd49cf18dfbfaaf51f2de66e6 valder 320 12828 c++14 965 Bytes 2019-12-28 13:41:34
16 167804 Mini thumb 100 dOAOb 320 13716 c++14 1.06 KB 2019-12-05 10:51:51
17 167800 Mini thumb 100 dOAOb 320 15404 c++17 1.12 KB 2019-12-05 10:49:39
18 97309 Mini thumb 100 kimnai 325 10912 c++11 690 Bytes 2018-01-31 15:36:11
19 63921 Mini thumb    1.6449 327 10860 c++11 888 Bytes 2017-03-02 10:30:17
20 161130 Mini thumb 100 ianCK 332 12904 c++14 749 Bytes 2019-10-25 01:35:23
21 167803 Mini thumb 100 dOAOb 332 15288 c++17 1.09 KB 2019-12-05 10:51:36
22 105191 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 350 11004 c++11 953 Bytes 2018-03-24 11:12:45
23 73937 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 351 11020 c++11 1 KB 2017-07-22 23:02:43
24 167801 Mini thumb 100 dOAOb 368 15304 c++17 1.12 KB 2019-12-05 10:50:49
25 11312 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 369 12268 c++11 1.72 KB 2015-03-08 18:38:24
26 10449 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 379 11560 c++11 1.11 KB 2015-03-02 12:47:45
27 155587 Mini thumb 100 zane 380 14420 c++14 1.49 KB 2019-08-20 22:58:20
28 161125 Mini thumb 100 ianCK 384 12152 c++14 752 Bytes 2019-10-25 01:30:44
29 161127 Mini thumb 100 ianCK 384 12260 c++14 738 Bytes 2019-10-25 01:32:31
30 161223 Mini thumb 100 ianCK 384 12396 c++14 717 Bytes 2019-10-25 18:44:35
31 162224 Mini thumb original GoroShigano 384 12884 c++14 1.57 KB 2019-11-01 08:23:17
32 137434 Mini thumb telegram $Sean$ 400 12552 c++14 899 Bytes 2019-02-28 15:37:14
33 34214 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 422 12256 c++11 850 Bytes 2016-04-11 22:32:14
34 161126 Mini thumb 100 ianCK 440 12220 c++14 724 Bytes 2019-10-25 01:31:40
35 137548 Mini thumb c1c8af6a6ee436c5994d03cb1a44b7da $nA-NIl$ 444 13240 c++14 1.68 KB 2019-03-01 00:57:24
36 120206 Mini thumb 100 coldEr66 444 15060 c++14 2.83 KB 2018-09-05 20:59:15
37 137528 Mini thumb c1c8af6a6ee436c5994d03cb1a44b7da $nA-NIl$ 452 14576 c++14 1.79 KB 2019-02-28 22:42:35
38 161124 Mini thumb 100 ianCK 464 12268 c++14 1.06 KB 2019-10-25 01:27:17
39 100523 Mini thumb 100 freshman0213 470 15772 c++11 1.11 KB 2018-02-22 20:40:21
40 161120 Mini thumb 100 ianCK 472 12296 c++14 1.03 KB 2019-10-25 01:16:35
41 137373 Mini thumb 100 黑夜月 484 14748 c++14 1.09 KB 2019-02-28 09:33:33
42 161236 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 484 33932 c++14 2.13 KB 2019-10-25 22:37:35
43 161119 Mini thumb 100 ianCK 492 13948 c++14 1.03 KB 2019-10-25 01:13:44
44 161118 Mini thumb 100 ianCK 520 14072 c++14 1.17 KB 2019-10-25 01:13:14
45 137552 Mini thumb c1c8af6a6ee436c5994d03cb1a44b7da $nA-NIl$ 524 13372 c++14 1.51 KB 2019-03-01 01:04:00
46 105175 Mini thumb uier uier 539 11248 c++11 1.22 KB 2018-03-24 10:17:44
47 161117 Mini thumb 100 ianCK 540 13872 c++14 1.28 KB 2019-10-25 01:10:50
48 161123 Mini thumb 100 ianCK 548 14940 c++14 1.27 KB 2019-10-25 01:25:53
49 56900 WeaK 584 24504 c++11 1.37 KB 2016-12-31 15:34:51
50 134721 Mini thumb square 4974933i ÃςέƗภ 632 20444 c++14 1.28 KB 2019-02-02 20:25:15
51 134722 Mini thumb square 4974933i ÃςέƗภ 656 20368 c++14 1.27 KB 2019-02-02 20:27:51
52 65643 Mini thumb yee2 Yazmau 739 11668 c++11 1.12 KB 2017-03-21 12:54:34
53 80143 Mini thumb nobody calls me tubby HahA 858 11320 c++11 674 Bytes 2017-09-21 15:12:19
54 137600 Mini thumb fb img 1472651944424 我不會寫程式 1056 3724 c++14 704 Bytes 2019-03-01 15:29:26
55 34212 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 1203 12260 c++11 808 Bytes 2016-04-11 22:28:29
56 34213 Mini thumb blackbase cos10719指考模式 1230 12260 c++11 806 Bytes 2016-04-11 22:29:19
57 80142 Mini thumb nobody calls me tubby HahA 1342 11308 c++11 637 Bytes 2017-09-21 15:09:25
58 56898 WeaK 1509 24668 c++11 1.64 KB 2016-12-31 15:30:13
59 161279 Mini thumb got 09 cwcodinglife 1904 12924 c++14 1.03 KB 2019-10-26 23:53:53
60 122572 Mini thumb 100 林子傑 1988 12588 c++14 882 Bytes 2018-09-24 11:21:56
61 137432 Mini thumb telegram $Sean$ 2200 12576 c++14 1.07 KB 2019-02-28 15:33:23
62 167115 Mini thumb alcon seethefullpicture website 1901x11252 03t 2384 26108 c++14 1.86 KB 2019-12-03 10:59:48
63 97308 Mini thumb 100 kimnai 2474 8504 c++11 1.35 KB 2018-01-31 15:31:55
64 137508 Mini thumb fb img 1472651944424 我不會寫程式 2796 3800 c++14 701 Bytes 2019-02-28 20:49:50
  < >