Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 219597 Mini thumb ehyzx evgaa3cwj chyen 4 3456 c++14 2.06 KB 2020-10-31 20:59:38
2 214919 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 4 3488 c++14 1.35 KB 2020-10-09 12:22:59
3 218513 Mini thumb giphy JiKuai 4 3564 c++14 2.28 KB 2020-10-28 09:30:15
4 255255 Mini thumb 100 mushroom 4 3680 c++14 1.35 KB 2021-05-31 21:54:20
5 12912 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 5 1388 c++11 1.3 KB 2015-03-21 16:11:13
6 88642 Mini thumb 100 tmwilliamlin 5 1412 c++11 1.41 KB 2017-11-04 11:58:27
7 88641 Mini thumb 100 tmwilliamlin 6 1436 c++11 1.41 KB 2017-11-04 11:58:03
8 99104 Mini thumb 273182be425dbb6f AWfulsome 8 1644 c++11 1.37 KB 2018-02-17 17:10:22
9 144035 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 8 3304 c++14 1.12 KB 2019-04-03 11:29:23
10 99080 Mini thumb 273182be425dbb6f AWfulsome 9 1640 c++11 1.4 KB 2018-02-17 16:28:21
11 3667 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 10 1328 c++11 1.9 KB 2014-10-05 16:04:46
12 98912 Mini thumb 100 tsyr 19 1656 c++11 1.26 KB 2018-02-16 00:18:16