Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 234425 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 628 7176 c++14 1.17 KB 2021-01-07 12:53:03
2 234426 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 632 5024 c++14 1.14 KB 2021-01-07 12:56:05
3 234444 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 780 3296 c++14 1.21 KB 2021-01-07 16:18:13
4 199852 Mini thumb 100 黑夜月 796 7176 c++14 1.09 KB 2020-08-12 22:10:46
5 199851 Mini thumb 100 黑夜月 796 7356 c++14 1.08 KB 2020-08-12 22:06:54
6 234442 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 1040 5280 c++14 5.18 KB 2021-01-07 16:13:39
7 234443 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 1072 7480 c++14 5.2 KB 2021-01-07 16:15:21
8 234427 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 1120 5324 c++14 751 Bytes 2021-01-07 12:57:45
9 88589 Mini thumb 100 tmwilliamlin 2302 5092 c++11 647 Bytes 2017-11-03 20:46:56
10 88590 Mini thumb 100 tmwilliamlin 2306 5088 c++11 619 Bytes 2017-11-03 20:47:18
11 56288 Mini thumb maxresdefault locker 2316 5060 c++11 1.92 KB 2016-12-24 14:46:08
12 88588 Mini thumb 100 tmwilliamlin 2317 5160 c++11 650 Bytes 2017-11-03 20:45:43
13 234383 Mini thumb screenshot 2020 12 08 170353 自動姬 2440 7320 c++14 1 KB 2021-01-06 19:48:25
14 197768 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 2620 6240 c++14 798 Bytes 2020-07-25 10:43:41
15 135751 Mini thumb vqv4lsq icube 2620 7104 c++14 563 Bytes 2019-02-14 20:27:37
16 234389 Mini thumb beautiful sunrise tree sun dawn 1600x1200 wallpaper A tree 2624 11248 c++14 578 Bytes 2021-01-06 21:39:00
17 197764 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 2640 6220 c++14 802 Bytes 2020-07-25 10:30:51
18 234392 Mini thumb beautiful sunrise tree sun dawn 1600x1200 wallpaper A tree 2676 11268 c++14 646 Bytes 2021-01-06 21:39:55
19 7660 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 2730 4460 c++98 533 Bytes 2015-01-19 22:28:29
20 234412 Mini thumb science alpha icon alphabeta 2752 11256 c++14 587 Bytes 2021-01-07 11:35:19
21 16480 Mini thumb   嚕嚕 2777 4500 c++11 845 Bytes 2015-06-12 01:09:37
22 234413 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 2804 7304 c++14 548 Bytes 2021-01-07 11:36:15
23 234407 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 2824 7320 c++14 560 Bytes 2021-01-07 10:21:48
24 16485 Mini thumb   嚕嚕 2838 4500 c++11 845 Bytes 2015-06-12 09:49:17
25 16484 Mini thumb   嚕嚕 2869 4500 c++11 845 Bytes 2015-06-12 09:48:52
26 234386 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 2888 7288 c++14 554 Bytes 2021-01-06 20:45:48
27 234415 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 2888 7344 c++14 549 Bytes 2021-01-07 11:36:48
28 197766 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 2900 6240 c++14 826 Bytes 2020-07-25 10:33:33
29 234414 Mini thumb 971fdce095f74293b40c91b83175a199 400x400 Shaman 2948 7336 c++14 537 Bytes 2021-01-07 11:36:32
30 234411 Mini thumb science alpha icon alphabeta 3004 11336 c++14 599 Bytes 2021-01-07 11:34:58
31 195042 Mini thumb rubisama warner1129 3816 16748 c++14 1.18 KB 2020-07-05 20:29:11
32 195043 Mini thumb rubisama warner1129 3828 16820 c++14 912 Bytes 2020-07-05 20:29:40
33 24931 Mini thumb 100 青い猫 4235 5044 c++11 589 Bytes 2015-10-16 15:39:25
34 56280 Mini thumb p lawfung 4405 3272 c++11 1.44 KB 2016-12-23 23:36:16
35 197767 Mini thumb 48513347 p0 master1200 $nA-NIl$ 4640 4276 c++14 796 Bytes 2020-07-25 10:43:18
36 16541 Mini thumb 100 kakalan123 5508 15436 c++11 479 Bytes 2015-06-18 09:39:34
37 16478 Mini thumb   嚕嚕 5556 4500 c++11 614 Bytes 2015-06-11 23:36:03
38 16479 Mini thumb   嚕嚕 5612 4496 c++11 472 Bytes 2015-06-11 23:44:18
39 234441 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 6652 5284 c++14 5.25 KB 2021-01-07 16:10:43
40 195368 Mini thumb d4pea70 Seanliu 6720 8088 c++14 1.3 KB 2020-07-08 22:22:26
41 117866 Mini thumb maxresdefault YenSean 9080 10020 c++14 1.33 KB 2018-08-16 19:23:02
42 117865 Mini thumb 100 www 9172 10028 c++14 1.33 KB 2018-08-16 19:22:42
43 28627 Mini thumb 100 hiwang123 11886 4968 c++11 1.17 KB 2016-01-20 23:14:40