< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 113808 Mini thumb 100 黑夜月 0 3348 c++14 848 Bytes 2018-07-04 10:30:27
2 113711 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 0 3404 c++14 951 Bytes 2018-07-03 20:32:07
3 113685 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 0 3408 c++14 689 Bytes 2018-07-03 15:53:58
4 122594 Mini thumb img 2281 CTFang 0 3424 c++14 789 Bytes 2018-09-24 18:24:26
5 122590 Mini thumb img 2281 CTFang 0 3432 c++14 793 Bytes 2018-09-24 18:17:49
6 122592 Mini thumb img 2281 CTFang 0 3484 c++14 819 Bytes 2018-09-24 18:21:22
7 122589 Mini thumb img 2281 CTFang 0 3496 c++14 793 Bytes 2018-09-24 18:16:59
8 113721 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 4 3368 c++14 689 Bytes 2018-07-03 20:50:37
9 113734 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 4 3388 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:06:03
10 114575 Mini thumb 100 coldEr66 4 3388 c++14 2.53 KB 2018-07-12 09:53:04
11 113708 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 4 3392 c++14 604 Bytes 2018-07-03 20:28:32
12 113709 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 4 3404 c++14 588 Bytes 2018-07-03 20:29:43
13 122588 Mini thumb img 2281 CTFang 4 3436 c++14 748 Bytes 2018-09-24 18:15:40
14 113697 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 4 3444 c++14 654 Bytes 2018-07-03 19:55:27
15 113725 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 4 3444 c++14 992 Bytes 2018-07-03 20:55:01
16 113712 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 4 3448 c++14 946 Bytes 2018-07-03 20:33:30
17 113727 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 4 3448 c++14 992 Bytes 2018-07-03 20:56:50
18 113601 Mini thumb emilia rsabcmoi 4 3704 c++14 2.38 KB 2018-07-01 17:01:42
19 125560 Mini thumb 100 Doomhammer 4 3952 c++14 1.65 KB 2018-10-26 02:14:49
20 113728 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 8 3388 c++14 992 Bytes 2018-07-03 20:57:49
21 113686 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 8 3392 c++11 689 Bytes 2018-07-03 15:57:52
22 113742 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 8 3396 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:12:18
23 113740 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 8 3440 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:10:01
24 113726 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 8 3444 c++14 689 Bytes 2018-07-03 20:56:00
25 113743 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 12 3384 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:12:49
26 113731 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 12 3388 c++14 736 Bytes 2018-07-03 21:04:34
27 113723 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 12 3392 c++14 689 Bytes 2018-07-03 20:51:12
28 113741 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 12 3392 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:10:24
29 113710 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 12 3400 c++14 588 Bytes 2018-07-03 20:30:30
30 113735 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 12 3440 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:06:28
31 113739 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 12 3444 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:09:43
32 56320 Mini thumb giphy 1 實中34th的一個人 13 1204 c++11 761 Bytes 2016-12-24 22:08:34
33 66484 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1244 c++11 914 Bytes 2017-04-03 19:13:39
34 66483 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1256 c++11 895 Bytes 2017-04-03 19:12:20
35 56284 Mini thumb maxresdefault locker 13 1296 c++11 2.02 KB 2016-12-24 01:26:38
36 95846 Mini thumb 343jksfld ltf0501 13 1308 c++11 701 Bytes 2018-01-12 15:32:38
37 66482 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1324 c++11 546 Bytes 2017-04-03 19:10:59
38 56321 Mini thumb p lawfung 13 1352 c++11 762 Bytes 2016-12-24 22:14:21
39 56322 Mini thumb p lawfung 13 1352 c++11 762 Bytes 2016-12-24 22:15:46
40 66481 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1384 c++11 597 Bytes 2017-04-03 19:10:00
41 56250 Mini thumb p lawfung 13 1388 c++11 1.6 KB 2016-12-23 11:27:39
42 70521 Mini thumb 100 青蛙王子 13 1392 c++11 1000 Bytes 2017-06-04 16:40:14
43 56315 Mini thumb giphy 1 實中34th的一個人 14 1200 c++11 762 Bytes 2016-12-24 22:03:21
44 76601 Mini thumb aaaaaqzba bert 14 1340 c++11 803 Bytes 2017-08-31 16:01:10
45 56323 Mini thumb p lawfung 14 1356 c++11 765 Bytes 2016-12-24 22:17:14
46 70520 Mini thumb 100 青蛙王子 14 1668 c++11 1001 Bytes 2017-06-04 16:38:54
47 51630 Mini thumb  MO 16 1308 c++11 716 Bytes 2016-11-12 17:11:44
48 51886 Mini thumb 100 Ken 16 1312 c++11 575 Bytes 2016-11-14 17:05:18
49 31508 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 16 1344 c++11 756 Bytes 2016-03-05 17:02:26
50 76551 Mini thumb image 1 puyu 16 1348 c++11 1.84 KB 2017-08-30 22:07:24
51 113744 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 16 3388 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:13:13
52 113733 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 16 3404 c++14 736 Bytes 2018-07-03 21:05:20
53 113732 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 16 3440 c++14 736 Bytes 2018-07-03 21:05:02
54 27365 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 17 1132 c++11 1.16 KB 2015-11-18 10:31:01
55 27490 Mini thumb square 20130817033740 alice schuberg Jason 17 1264 c++11 1013 Bytes 2015-11-18 23:23:51
56 300 Mini thumb 10858505 1526162567637138 7571544688392644830 n 橘子睿 18 1112 c++11 927 Bytes 2014-08-15 09:13:42
57 90361 Mini thumb 100 青い猫 18 1304 c++11 696 Bytes 2017-11-22 13:31:30
58 53990 Mini thumb  MO 18 1316 c++11 1.01 KB 2016-12-08 11:46:42
59 9818 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 18 2004 c++11 704 Bytes 2015-02-21 01:03:24
60 76603 Mini thumb aaaaaqzba bert 19 1316 c++11 596 Bytes 2017-08-31 16:03:08
61 50967 Mini thumb 100 waynetuinfor 19 1328 c++11 809 Bytes 2016-11-07 17:35:48
62 71402 Mini thumb yee2 Yazmau 19 1328 c++11 868 Bytes 2017-06-24 16:48:04
63 76550 Mini thumb image 1 puyu 19 1348 c++11 1.85 KB 2017-08-30 22:07:04
64 96076 Mini thumb 100 SheepRanger 19 1804 c++11 2.45 KB 2018-01-16 15:27:00
65 17787 Mini thumb 100 starshunter 20 1308 c++11 921 Bytes 2015-08-21 11:31:45
66 95326 Mini thumb 100 $\boxed{\J}$ 20 2000 c++11 643 Bytes 2018-01-06 23:07:29
67 126125 Mini thumb 100 wago 20 3136 c++14 2 KB 2018-11-01 15:30:24
68 113811 Mini thumb 100 黑夜月 20 3344 c++14 848 Bytes 2018-07-04 10:33:01
69 113809 Mini thumb 100 黑夜月 20 3356 c++14 867 Bytes 2018-07-04 10:31:54
70 113724 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 20 3384 c++14 689 Bytes 2018-07-03 20:51:53
71 84388 Mini thumb tan2 skylinebaby 21 1308 c++11 567 Bytes 2017-10-14 17:31:34
72 7643 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 22 1140 c++98 1.31 KB 2015-01-19 22:24:11
73 76299 Mini thumb 100 Ting.H 22 1164 c++11 672 Bytes 2017-08-27 11:51:19
74 95848 Mini thumb 343jksfld ltf0501 22 1308 c++11 701 Bytes 2018-01-12 15:34:41
75 89648 Mini thumb  Polaris 23 2016 c++11 505 Bytes 2017-11-14 16:35:38
76 113810 Mini thumb 100 黑夜月 24 3276 c++14 848 Bytes 2018-07-04 10:32:25
77 113738 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 24 3384 c++14 1.18 KB 2018-07-03 21:09:06
78 117860 Mini thumb 49067563 587284918383704 8873838024824193024 n $Yojahuang$ 24 4088 c++14 643 Bytes 2018-08-16 17:02:17
79 27361 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 25 1284 c++11 973 Bytes 2015-11-18 10:25:56
80 106140 Mini thumb a 輸光光 25 1572 c++11 519 Bytes 2018-03-27 13:05:06
81 91782 Mini thumb  Polaris 25 2008 c++11 727 Bytes 2017-12-06 12:02:46
82 306 Mini thumb 10858505 1526162567637138 7571544688392644830 n 橘子睿 27 1204 c++11 843 Bytes 2014-08-15 16:55:19
83 96727 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 27 1580 c++11 752 Bytes 2018-01-26 17:25:18
84 27360 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 28 1280 c++11 604 Bytes 2015-11-18 10:22:24
85 131648 Mini thumb 100 Doomhammer 28 3368 c++14 651 Bytes 2018-12-22 06:37:56
86 122037 Mini thumb 100 Doomhammer 28 3388 c++14 651 Bytes 2018-09-16 08:23:46
87 126869 Mini thumb 100 double 28 3416 c++14 570 Bytes 2018-11-08 20:53:01
88 2352 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 29 1308 c++11 1.45 KB 2014-09-20 23:07:16
89 97758 Mini thumb 100 tsyr 29 1400 c++11 773 Bytes 2018-02-06 20:24:58
90 96772 Mini thumb 100 黑夜月 29 1588 c++11 579 Bytes 2018-01-26 20:25:18
91 102477 Mini thumb  Polaris 29 2232 c++11 1.06 KB 2018-03-07 12:18:32
92 96726 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 30 1580 c++11 645 Bytes 2018-01-26 17:23:34
93 96773 Mini thumb 100 黑夜月 30 1584 c++11 518 Bytes 2018-01-26 20:26:59
94 96771 Mini thumb 100 黑夜月 31 1564 c++11 594 Bytes 2018-01-26 20:22:41
95 96728 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 31 1576 c++11 757 Bytes 2018-01-26 17:25:46
96 102472 Mini thumb  Polaris 31 1640 c++11 1.07 KB 2018-03-07 12:11:25
97 102469 Mini thumb  Polaris 32 1696 c++11 514 Bytes 2018-03-07 12:07:25
98 113736 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 32 3376 c++14 689 Bytes 2018-07-03 21:06:47
99 113778 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 32 3436 c++14 689 Bytes 2018-07-03 22:23:49
100 102476 Mini thumb  Polaris 33 1636 c++11 1.04 KB 2018-03-07 12:17:31
101 107212 Mini thumb cover HanaYukii 33 2292 c++11 644 Bytes 2018-04-02 02:15:39
102 134853 Mini thumb 100 drFreeman 36 3760 c++14 1.27 KB 2019-02-06 09:26:19
103 97759 Mini thumb 100 tsyr 37 1392 c++11 720 Bytes 2018-02-06 20:25:58
104 58076 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 38 1452 c++11 1.69 KB 2017-01-17 23:13:57
105 58077 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 40 1452 c++11 1.66 KB 2017-01-17 23:15:59
106 112381 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d ΣчάรยⒾⓝ 65 4504 c++14 860 Bytes 2018-06-03 21:12:23
107 95072 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 71 1444 c++11 796 Bytes 2018-01-03 00:31:01
108 95073 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 73 1448 c++11 669 Bytes 2018-01-03 01:08:15
109 95087 Mini thumb 100 tmwilliamlin 131 1448 c++11 1.1 KB 2018-01-03 09:52:30
110 95077 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 136 1448 c++11 1.25 KB 2018-01-03 01:56:59
  < >