Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 56320 Mini thumb giphy 1 實中34th的一個人 13 1204 c++11 813 Bytes 2016-12-24 22:08:34
2 66484 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1244 c++11 961 Bytes 2017-04-03 19:13:39
3 66483 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1256 c++11 942 Bytes 2017-04-03 19:12:20
4 56284 Mini thumb maxresdefault locker 13 1296 c++11 2.13 KB 2016-12-24 01:26:38
5 95846 Mini thumb 343jksfld ltf0501 13 1308 c++11 739 Bytes 2018-01-12 15:32:38
6 66482 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1324 c++11 583 Bytes 2017-04-03 19:10:59
7 56321 Mini thumb p lawfung 13 1352 c++11 807 Bytes 2016-12-24 22:14:21
8 56322 Mini thumb p lawfung 13 1352 c++11 807 Bytes 2016-12-24 22:15:46
9 66481 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 13 1384 c++11 635 Bytes 2017-04-03 19:10:00
10 56250 Mini thumb p lawfung 13 1388 c++11 1.68 KB 2016-12-23 11:27:39
11 70521 Mini thumb 100 青蛙王子 13 1392 c++11 1.02 KB 2017-06-04 16:40:14
12 56315 Mini thumb giphy 1 實中34th的一個人 14 1200 c++11 814 Bytes 2016-12-24 22:03:21
13 76601 Mini thumb   13 bert 14 1340 c++11 849 Bytes 2017-08-31 16:01:10
14 56323 Mini thumb p lawfung 14 1356 c++11 810 Bytes 2016-12-24 22:17:14
15 70520 Mini thumb 100 青蛙王子 14 1668 c++11 1.02 KB 2017-06-04 16:38:54
16 51630 Mini thumb  MO 16 1308 c++11 754 Bytes 2016-11-12 17:11:44
17 51886 Mini thumb 100 Ken 16 1312 c++11 609 Bytes 2016-11-14 17:05:18
18 31508 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 16 1344 c++11 813 Bytes 2016-03-05 17:02:26
19 76551 Mini thumb 100 puyu 16 1348 c++11 1.94 KB 2017-08-30 22:07:24
20 27365 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 17 1132 c++11 1.22 KB 2015-11-18 10:31:01
21 27490 Mini thumb square 20130817033740 alice schuberg Jason 17 1264 c++11 1.04 KB 2015-11-18 23:23:51
22 300 Mini thumb 10858505 1526162567637138 7571544688392644830 n 橘子睿 18 1112 c++11 974 Bytes 2014-08-15 09:13:42
23 90361 Mini thumb 100 青い猫 18 1304 c++11 731 Bytes 2017-11-22 13:31:30
24 53990 Mini thumb  MO 18 1316 c++11 1.06 KB 2016-12-08 11:46:42
25 9818 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 18 2004 c++11 743 Bytes 2015-02-21 01:03:24
26 76603 Mini thumb   13 bert 19 1316 c++11 640 Bytes 2017-08-31 16:03:08
27 50967 Mini thumb 100 waynetuinfor 19 1328 c++11 852 Bytes 2016-11-07 17:35:48
28 71402 Mini thumb yee2 Yazmau 19 1328 c++11 922 Bytes 2017-06-24 16:48:04
29 76550 Mini thumb 100 puyu 19 1348 c++11 1.95 KB 2017-08-30 22:07:04
30 96076 Mini thumb 100 SheepRanger 19 1804 c++11 2.56 KB 2018-01-16 15:27:00
31 17787 Mini thumb 100 starshunter 20 1308 c++11 965 Bytes 2015-08-21 11:31:45
32 49922 Mini thumb 100 admin 20 1984 c++11 684 Bytes 2016-11-01 22:29:55
33 95326 Mini thumb 100 $\boxed{\J}$ 20 2000 c++11 679 Bytes 2018-01-06 23:07:29
34 84388 Mini thumb tan2 skylinebaby 21 1308 c++11 608 Bytes 2017-10-14 17:31:34
35 7643 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 22 1140 c++98 1.39 KB 2015-01-19 22:24:11
36 76299 Mini thumb 100 Ting.H 22 1164 c++11 717 Bytes 2017-08-27 11:51:19
37 95848 Mini thumb 343jksfld ltf0501 22 1308 c++11 739 Bytes 2018-01-12 15:34:41
38 89648 Mini thumb  Polaris 23 2016 c++11 539 Bytes 2017-11-14 16:35:38
39 27361 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 25 1284 c++11 1021 Bytes 2015-11-18 10:25:56
40 106140 Mini thumb a 25 1572 c++11 538 Bytes 2018-03-27 13:05:06
41 91782 Mini thumb  Polaris 25 2008 c++11 776 Bytes 2017-12-06 12:02:46
42 306 Mini thumb 10858505 1526162567637138 7571544688392644830 n 橘子睿 27 1204 c++11 891 Bytes 2014-08-15 16:55:19
43 96727 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 27 1580 c++11 793 Bytes 2018-01-26 17:25:18
44 27360 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 28 1280 c++11 637 Bytes 2015-11-18 10:22:24
45 2352 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 29 1308 c++11 1.5 KB 2014-09-20 23:07:16
46 97758 Mini thumb 100 tsyr 29 1400 c++11 820 Bytes 2018-02-06 20:24:58
47 96772 Mini thumb 100 黑夜月 29 1588 c++11 612 Bytes 2018-01-26 20:25:18
48 102477 Mini thumb  Polaris 29 2232 c++11 1.12 KB 2018-03-07 12:18:32
49 96726 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 30 1580 c++11 679 Bytes 2018-01-26 17:23:34
50 96773 Mini thumb 100 黑夜月 30 1584 c++11 538 Bytes 2018-01-26 20:26:59
51 96771 Mini thumb 100 黑夜月 31 1564 c++11 629 Bytes 2018-01-26 20:22:41
52 96728 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 31 1576 c++11 798 Bytes 2018-01-26 17:25:46
53 102472 Mini thumb  Polaris 31 1640 c++11 1.13 KB 2018-03-07 12:11:25
54 102469 Mini thumb  Polaris 32 1696 c++11 549 Bytes 2018-03-07 12:07:25
55 102476 Mini thumb  Polaris 33 1636 c++11 1.09 KB 2018-03-07 12:17:31
56 107212 Mini thumb cover HanaYukii 33 2292 c++11 684 Bytes 2018-04-02 02:15:39
57 97759 Mini thumb 100 tsyr 37 1392 c++11 765 Bytes 2018-02-06 20:25:58
58 58076 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 38 1452 c++11 1.76 KB 2017-01-17 23:13:57
59 58077 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 40 1452 c++11 1.73 KB 2017-01-17 23:15:59
60 95072 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 71 1444 c++11 832 Bytes 2018-01-03 00:31:01
61 95073 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 73 1448 c++11 703 Bytes 2018-01-03 01:08:15
62 95087 Mini thumb 100 tmwilliamlin 131 1448 c++11 1.16 KB 2018-01-03 09:52:30
63 95077 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 136 1448 c++11 1.31 KB 2018-01-03 01:56:59