< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 38756 Mini thumb 03 tangent 49 500 c++11 334 Bytes 2016-09-04 10:56:40
2 71137 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 49 500 c++11 1.06 KB 2017-06-17 02:00:47
3 71148 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 52 500 c++11 539 Bytes 2017-06-19 19:04:46
4 115767 Mini thumb a $ $ 56 1520 c++14 409 Bytes 2018-07-22 23:49:21
5 71140 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 57 496 c++11 1.09 KB 2017-06-17 02:02:34
6 9829 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 59 508 c++11 357 Bytes 2015-02-21 06:45:46
7 117436 Mini thumb maxresdefault YenSean 60 1520 c++14 279 Bytes 2018-08-09 14:00:51
8 71147 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 61 496 c++11 738 Bytes 2017-06-19 19:04:01
9 71146 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 61 496 c++11 752 Bytes 2017-06-19 18:59:29
10 71145 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 61 496 c++11 1.09 KB 2017-06-19 18:58:25
11 69970 Mini thumb rezero Re Zero 62 496 c++11 506 Bytes 2017-05-28 10:10:55
12 71139 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 62 500 c++11 1.08 KB 2017-06-17 02:01:53
13 9813 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 63 1188 c++11 655 Bytes 2015-02-21 00:12:49
14 71135 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 64 496 c++11 1.11 KB 2017-06-17 01:59:36
15 115766 Mini thumb a $ $ 64 1516 c++14 377 Bytes 2018-07-22 23:48:49
16 117437 Mini thumb maxresdefault YenSean 64 1520 c++14 300 Bytes 2018-08-09 14:02:34
17 29590 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 65 1176 c++11 348 Bytes 2016-02-12 10:32:31
18 87633 Mini thumb 100 青い猫 66 1188 c++11 475 Bytes 2017-10-27 21:06:40
19 71136 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 67 496 c++11 1.08 KB 2017-06-17 02:00:29
20 71138 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 67 496 c++11 1.08 KB 2017-06-17 02:01:35
21 2333 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 68 1180 c++11 751 Bytes 2014-09-20 20:46:26
22 117448 Mini thumb maxresdefault YenSean 68 1500 c++14 311 Bytes 2018-08-09 14:25:42
23 117438 Mini thumb maxresdefault YenSean 68 1500 c++14 402 Bytes 2018-08-09 14:04:24
24 117447 Mini thumb maxresdefault YenSean 68 1520 c++14 319 Bytes 2018-08-09 14:24:30
25 97093 Mini thumb 100 puyu 69 500 c++11 415 Bytes 2018-01-28 20:55:53
26 88548 Mini thumb 100 tmwilliamlin 69 508 c++11 539 Bytes 2017-11-03 15:38:09
27 38758 Mini thumb 03 tangent 71 500 c++11 342 Bytes 2016-09-04 10:57:31
28 7955 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 71 508 c++98 354 Bytes 2015-01-20 00:03:01
29 87690 Mini thumb a $ $ 71 1260 c++11 475 Bytes 2017-10-28 14:40:00
30 48611 Mini thumb 100 Ken 72 1176 c++11 2.12 KB 2016-10-23 21:00:50
31 25675 Mini thumb 100 caa54321 73 508 c++11 279 Bytes 2015-10-22 22:41:23
32 48656 Mini thumb 100 Ken 73 1176 c++11 2.16 KB 2016-10-23 22:44:57
33 96968 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 75 500 c++11 344 Bytes 2018-01-28 10:27:29
34 25682 Mini thumb 100 caa54321 75 512 c++11 405 Bytes 2015-10-22 22:49:36
35 63237 boook 75 1172 c++11 1.67 KB 2017-02-23 10:46:58
36 74859 Mini thumb 100 $\boxed{\J}$ 75 1176 c++11 378 Bytes 2017-08-08 14:25:01
37 48629 Mini thumb 100 Ken 75 1176 c++11 2.12 KB 2016-10-23 22:24:46
38 117449 Mini thumb maxresdefault YenSean 76 1496 c++14 303 Bytes 2018-08-09 14:27:46
39 117441 Mini thumb maxresdefault YenSean 76 1504 c++14 430 Bytes 2018-08-09 14:09:14
40 115773 Mini thumb a $ $ 76 3288 c++14 433 Bytes 2018-07-22 23:53:50
41 48658 Mini thumb 100 Ken 77 1172 c++11 2.16 KB 2016-10-23 22:46:03
42 48663 Mini thumb 100 waynetuinfor 77 1176 c++11 2.12 KB 2016-10-23 22:51:57
43 48632 Mini thumb 100 Ken 77 1176 c++11 2.12 KB 2016-10-23 22:27:11
44 96971 Mini thumb   5 Y(OwO)Y 79 500 c++11 333 Bytes 2018-01-28 10:34:20
45 48610 Mini thumb 100 Ken 79 1176 c++11 2.1 KB 2016-10-23 21:00:29
46 48657 Mini thumb 100 Ken 79 1176 c++11 2.16 KB 2016-10-23 22:45:37
47 46973 Mini thumb tumblr m6532itd121rnos1s $(pr)^3pony$ 80 496 c++11 349 Bytes 2016-10-16 17:41:20
48 108903 Mini thumb 100 Giver 80 500 c++14 378 Bytes 2018-04-21 09:15:06
49 98902 Mini thumb p lawfung 80 500 c++11 417 Bytes 2018-02-15 19:21:47
50 115485 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 80 3288 c++14 721 Bytes 2018-07-19 19:45:41
51 71134 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 81 500 c++11 1.17 KB 2017-06-17 01:58:55
52 25720 Mini thumb 100 $SCJ$ 82 1176 c++11 344 Bytes 2015-10-23 02:25:14
53 48655 Mini thumb 100 Ken 83 1176 c++11 2.16 KB 2016-10-23 22:41:13
54 25596 Mini thumb   Domen Su 83 1252 c++11 464 Bytes 2015-10-22 12:48:14
55 97090 Mini thumb 100 puyu 86 1484 c++11 490 Bytes 2018-01-28 20:54:10
56 115484 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 88 3284 c++14 726 Bytes 2018-07-19 19:44:40
57 46975 Mini thumb tumblr m6532itd121rnos1s $(pr)^3pony$ 95 496 c++11 388 Bytes 2016-10-16 17:46:38
58 36987 Mini thumb oreimo anime2 promo 06 yp155136 265 1180 c++11 2.26 KB 2016-07-13 14:09:25
  < >