Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 169988 Mini thumb mikasa mikoto furikae Omelet 0 3392 c++14 1.37 KB 2019-12-13 13:00:35
2 46910 WeaK 1 1372 c++11 2.04 KB 2016-10-16 12:59:17
3 46909 WeaK 2 1376 c++11 2.69 KB 2016-10-16 12:57:59
4 2175 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 2 1380 c++11 1.78 KB 2014-09-18 00:50:13
5 108973 Mini thumb 100 Giver 4 1464 c++14 1.76 KB 2018-04-21 15:29:05
6 144555 Mini thumb square output jddoia $\huge南ことり$ 4 3208 c++14 1.34 KB 2019-04-08 15:39:23
7 251197 Mini thumb 100 mushroom 4 3492 c++14 1.3 KB 2021-04-26 01:42:01
8 25342 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 6 1308 c++11 1.43 KB 2015-10-20 15:16:51
9 175478 Mini thumb 100 double 12 6028 c++14 2.06 KB 2020-01-29 16:50:10
10 117392 Mini thumb maxresdefault YenSean 20 9068 c++14 2.14 KB 2018-08-08 23:07:23