Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 66602 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 149 952 c++11 1.13 KB 2017-04-06 19:48:35
2 66726 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 354 1580 c++11 942 Bytes 2017-04-09 22:45:14
3 87597 Mini thumb 100 青い猫 381 888 c++11 1.34 KB 2017-10-27 18:08:13
4 87595 Mini thumb 100 青い猫 455 860 c++11 1.34 KB 2017-10-27 18:05:27
5 66725 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 477 2760 c++11 944 Bytes 2017-04-09 22:44:29
6 87593 Mini thumb 100 青い猫 541 864 c++11 1.29 KB 2017-10-27 18:01:42
7 66546 Mini thumb tumblr m6532itd121rnos1s $(pr)^3pony$ 631 1664 c++11 1.14 KB 2017-04-05 14:21:13
8 66547 Mini thumb tumblr m6532itd121rnos1s $(pr)^3pony$ 637 1668 c++11 1.16 KB 2017-04-05 14:22:23
9 66599 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 645 932 c++11 672 Bytes 2017-04-06 19:42:07
10 66600 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 647 928 c++11 735 Bytes 2017-04-06 19:43:58
11 66601 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 649 932 c++11 633 Bytes 2017-04-06 19:45:50
12 47945 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 652 1872 c++11 1.32 KB 2016-10-20 10:13:11
13 66598 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 653 1312 c++11 691 Bytes 2017-04-06 19:39:17
14 66545 Mini thumb tumblr m6532itd121rnos1s $(pr)^3pony$ 682 928 c++11 1.12 KB 2017-04-05 14:18:43
15 87592 Mini thumb 100 青い猫 687 892 c++11 1.28 KB 2017-10-27 17:49:12
16 66722 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 758 1652 c++11 588 Bytes 2017-04-09 22:41:26
17 83093 Mini thumb 100 Ting.H 814 1892 c++11 471 Bytes 2017-10-04 00:11:02
18 87586 Mini thumb 100 青い猫 820 1612 c++11 512 Bytes 2017-10-27 17:04:08
19 87575 Mini thumb 100 青い猫 833 1672 c++11 1.51 KB 2017-10-27 16:43:35
20 68423 Mini thumb 100 waynetuinfor 1203 1648 c++11 6.42 KB 2017-04-22 15:34:09
21 54129 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 1584 1572 c++11 1.88 KB 2016-12-09 21:59:56
22 54127 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 1599 1572 c++11 2.62 KB 2016-12-09 21:57:53
23 48480 Mini thumb 03 tangent 1918 3940 c++11 3.57 KB 2016-10-22 22:06:39
24 66667 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 5421 7416 c++11 8.28 KB 2017-04-08 00:04:33